Verklarende woordenlijst: U en V

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'U of V' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRST • U • VWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
U 1: Afkorting van unit of eenheid.
2: Uridine.
3: Symbool voor het uranium element uit het periodiek systeem.
UA Uitsluitend (te leveren door een) apotheek.
UAD Uitsluitend (te leveren door een) apotheek of drogist.
UB Universiteits-bibliotheek.
Ubichinon Het coënzym Q of gewoon Q.
UBO Uitkering bij overlijden.
uc Op een recept betekent dit: gebruik bekend.
UC 1: Uterus-contractie.
2: Ulceratieve colitis ofwel colitis ulcerosa. U kunt op deze website de scriptie van Arda over colitis ulcerosa inzien.
UCD Afkorting voor uiterste consumptie datum.
UCG Urine-choriongonadotrofine.
UCM Universiteits college Maastricht.
UCN 1: Ultra centrifuge Nederland.
2: Vereniging voor Upledger craniosacraal therapie Nederland.
UCO Universitair centrum voor ouderengeneeskunde.
UCP Universitair centrum psychiatrie.
UCTD Ongedefinieerde bindweefselziekte.
UCV Uniforme codering voedingsmiddelen.
UD 1: Uitsluitend dierenarts.
2: Ulcus duodeni.
UDA Uitsluitend af te leveren door een dierenarts of op recept van deze arts.
UDC 1: Ursodeoxycholzuur.
2: Universitair diabetes centrum.
UDCA Ursodeoxycholzuur.
UDD Uitsluitend af te leveren en toe te passen door een dierenarts.
UDO Uro-dynamisch onderzoek. UDO betreft een onderzoek naar de werking van de lage urinewegen wat inwendig geschiedt. Dit betreft de blaas en het afsluit-mechanisme van de blaas. Met behulp van dunne slangetjes ingebracht via de plasbuis en de endeldarm kunnen metingen worden verricht van de blaasdruk, blaasinhoud en het afsluiten van de blaas. Tevens het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. De meetresultaten worden met een computer verwerkt en zichtbaar gemaakt.
UDP Uridinedifosfaat.
UDPBGT UDP-bilirubine-glucuronyl-transferase.
ue Op een recept betekent dit: (voor) uitwendig gebruik.
UF 1: Ultrafiltraat.
2: Ureumformaldehyde.
UFKA Universitaire farmaceutische kring Antwerpen.
UG Urogenitaal.
UGT Uridinedifosfaat-glucuronosyl transferase.
UHF Ultra hoogfrequent.
UHP Universitaire huisartsenpraktijk.
UHT Ultra-hoge temperatuur. Deze verhitting wordt wel tijdens de productie van melk toegepast.
UHV Ultrahoog verhit.
ui Op een recept betekent dit: (voor) inwendig gebruik.
UI Urineweg-infectie.
UK 1: Urokinase.
2: Uitslaapkamer.
UKG Ultrakortegolf.
UKOP Een UKOP verpleegafdeling zorgt voor patiënten met:
  • urologische problemen,
  • keel-, neus- en oorproblematiek,
  • oogheelkundige problematiek en
  • pijnpatiënten.
ULC Universitair longcentrum.
Ulcerosa Zwerend.
Ulcus Zweer, het verlies van weefsel aan de oppervlakte van de huid. Zweren kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een algemene infectie, gestremde bloedsomloop of het infecteren van een bestaande wond.
Ulitis Een tandvleesontsteking.
ULN Bovenlimiet van het normaalbereik.
Ulna De ellepijp van de onderarm.
UM Universiteit Maastricht.
UMC Universitair medisch centrum. Men geeft er basiszorg, topklinische- en topreferente zorg. Men verricht er medisch-wetenschappelijk onderzoek terwijl er tevens opleidingen en onderwijs worden verzorgd. In Nederland zijn de universitair medische centra ontstaan uit fusies van academische ziekenhuizen met medische faculteiten van universiteiten.
UMCG Universitair medisch centrum Groningen. Het universitair medisch centrum Groningen (UMCG) is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het academisch ziekenhuis Groningen (AZG) met de faculteit der medische wetenschappen van de rijksuniversiteit Groningen.
UMCR Universitair medisch centrum Rotterdam ofwel het Erasmus MC.
UMCU Universitair medisch centrum Utrecht.
UMF Ultra-moleculaire frequentie.
UMP Uridinemonofosfaat.
UMS Universitair medisch specialist.
ung Op een recept betekent dit: zalf (unguentum).
Unguentum Zalf.
Unguis Nagel.
UnieKBO Unie van katholieke bonden van ouderen.
UNO Universitair netwerk ouderenzorg.
Unq Symbool voor het unnilquadium element uit het periodiek systeem. Sinds 1997 is dit officieel het rutherfordium (Rf) element.
up Op een recept betekent dit: (voor) eigen gebruik.
UP 1: Ulcus pepticum.
2: Urethra praeternaturalis.
UPA Urokinase plasminogeen activator.
UPFP Uvulopalatofaryngoplastiek.
UPO Ureumperoxide.
UR 1: Uitsluitend (te leveren) op recept.
2: Uitkeringsregeling.
Ura Uracil.
URA Uitsluitend op recept afleveren.
Uraat Zout van urinezuur.
Uragogum Een urinedrijvend middel. Zie ook: diureticum.
Uremie of uraemia Een verhoogd ureumgehalte in het bloed.
Ureter De urineleider die het nierbekken verbindt met de blaas.
Urethra De plasbuis, urinebuis of urinekanaal. De urine uit de blaas kan door deze buis naar buiten stromen.
Uretritis of urethritis Een ontsteking van de urethra.
Ureum Dit afbraakproduct van de eiwit-stofwisseling wordt via de urine afgevoerd uit het lichaam.
Urine of urina Het uitscheidingsproduct van de nieren.
URS 1: Uretero-renoscopie.
2: Universeel reactie-syndroom.
Urticaria Netelkoorts, netelroos of netelzucht. Een meestal met hevige jeuk gepaard gaande huidaandoening waarbij ook bultjes of galbulten optreden.
UT Universiteit Twente.
Uterien of uterinus Met betrekking tot de uterus.
Uterus De baarmoeder.
UTI Urineweg-infectie.
UTP Uridine-trifosfaat.
UU Universiteit Utrecht.
Uub Symbool voor het ununbium element uit het periodiek systeem. Sinds februari 2010 is dit officieel het copernicum (Cn) element.
Uuh Symbool voor het ununhexium element uit het periodiek systeem.
Uuo Symbool voor het ununoctium element uit het periodiek systeem.
Uup Symbool voor het ununpentium element uit het periodiek systeem.
Uuq Symbool voor het ununquadium element uit het periodiek systeem.
Uus Symbool voor het ununseptium element uit het periodiek systeem.
Uut Symbool voor het ununtrium element uit het periodiek systeem.
UV 1: Ulcus ventriculi.
2: Uitvoerend verpleegkundige.
3: Uiterlijke verzorging.
4: Ultraviolet, licht met een golflengte dat met het oog niet zichtbaar is. Voor de mens maken we onderscheid tussen UV-A, UV-B en UV-C. UV-A heeft een golflengte van ongeveer 315 tot 400 nm (nanometer), UV-B van 280 tot 315 nm en UV-C van 100 tot 280 nm.
UVA Universiteit van Amsterdam.
UVD De afkorting van uiterste verkoopdatum.
UVI Uitvoeringsinstelling.
UvT Universiteit van Tilburg.
UVV Unie van vrouwelijke vrijwilligers.
UWI Urineweg-infectie.
UZ Universitair ziekenhuis.
UZI Unieke zorgverlener identificatie.
UZOVI Unieke zorgverzekeraars identificatie.

Verklarende woordenlijst: V

Omhoog

Afkorting of woord: Verklaring:
v 1: Vena.
2: Visus.
3: Op een recept betekent dit: (in) vitrum.
V 1: Het essentiële aminozuur valine.
2: Volt, de eenheid van electrische spanning.
3: Het symbool van de grootheid inhoud of volume.
4: Symbool voor het vanadium element uit het periodiek systeem.
V&V Verpleging en verzorging.
V&VN 1: Vereniging verpleegkundigen en verzorgenden Nederland.
2: V&VN dialyse en nefrologie. Dit was voorheen de LVDT, de landelijke vereniging dialyse en transplantatie.
VA 1: Verzekeringsarts.
2: Verzorgingsassistent(e).
3: Voorwaarts-achterwaarts.
4: Volt-ampère, een eenheid van electrische arbeid.
VAA Vereniging anusatresie.
VAB Vereniging arts in beweging.
Vaccin Entstof. Een poging door middel van een inenting het lichaam immuun te maken voor een bepaalde infectieziekte. Hierdoor moet het lichaam aangezet worden tot het zelf aanmaken van antistoffen. Het vaccin bestaat veelal uit dode dan wel verzwakte micro-organismen of delen van virussen.
Vaccinatie Het inenten met een vaccin (vaccineren).
Vacuüm of vacuum Een luchtledige ruimte.
VAG 1: Vesiculair ademgeruis.
2: Vereniging additieve geneeswijze.
VAGB Vragenlijst algemene gezondheidsbeleving.
Vaginitis Zie: colpitis.
VAIO Verpleeghuisarts in opleiding.
VAK Vragenlijst voor angst bij kinderen.
Val (V) Het alifatische (m.b.t. vet) essentiële aminozuur valine.
VAL Vereniging artsen laboratorium-diagnostiek.
Valide Gezond, krachtig, volwaardig of goed functionerend.
Valine Een alifatisch essentieel aminozuur. De afkorting is Val.
Valva Klep.
Valvula Klepje of klepvlies.
VAMG Vereniging van artsen voor manuele geneeskunde. Na een fusie is dit de NVOMG.
VAOMG Vereniging voor artsen orthomanuele geneeskunde. Na een fusie is dit de NVOMG.
VAP 1: Vereniging voor allergiepatiënten.
2: Vereniging analisten pathologie.
Vapor Damp.
VAR Verpleegkundige en/of verzorgende adviesraad.
Variabel Veranderlijk of wisselend.
Varicella De waterpokken, een besmettelijke kinderziekte waarbij op het hele lichaam blaasjes voorkomen.
Varix Spatader, een uitgezette niet goed functionerende ader.
Vas Vat of buis. Het meervoud is vasa.
VAS 1: Vasculair autonoom signaal.
2: Visueel analoge score.
Vasculair De vaten of bloedvaten betreffend.
Vasculitis Ontsteking van bloedvaten.
Vasculum Vaatje.
Vaso- In samenstellingen: bloedvat of vat.
VATS Vertaald is dit: opereren (chirurgie) in de borstholte of thorax (kijkoperatie), geassisteerd door een videocamera ofwel thoracoscopie.
VAZ Vereniging van academische ziekenhuizen.
VBAG Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze. Deze VBAG is een beroepsvereniging.
VbbA De astma patiënten vereniging.
VBC Vereniging bewegingsleer Cesar.
VBG Vereniging van branche-opleidingsinstituten gezondheidszorg.
VBMG Voor beide middelen gevoelig.
VBN Vereniging beter natuurlijk.
VBOC Verpleegkundige beroepsstructuur en opleidings-continuüm.
VBOK Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind.
VBP De vereniging van brandwonden-patiënten heet nu: vereniging van mensen met brandwonden. De nieuwe naam wordt niet meer afgekort.
VBTGG Vereniging tot bevordering der tandheelkundige gezondheidszorg voor gehandicapten.
VBZ 1: Vereniging voor de bakkerij- en zoetwaren industrie.
2: Vereniging bedrijfstak zorg, een vereniging van zorgwerkgevers.
VC 1: Vitale capaciteit.
2: Ventralis caudalis.
VCAM Vasculair CAM, oftewel vasculair cellulair adhesie-molecuul.
VCap Vegetarische capsule.
VCG Vectorcardiogram.
VCgP Vereniging cliëntgerichte psychotherapie.
vCJD Variant van de Creutzfeldt-Jakob ziekte.
VCP 1: Versterking cliënt positie.
2: Voedselconsumptiepeiling. Deze peilingen worden uitgevoerd door het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS.
VCZ Vakbeurs voor de complementaire zorg. Deze vakbeurs wordt door de ASWS georganiseerd. Nederland is één van de weinige landen binnen de EU waarbij de complementaire zorgverlening nog niet wettelijk geregeld is. In Duitsland, Frankrijk en BelgiŽ is er een duidelijk vestigingsbeleid en er zijn scholingseisen en natuurlijk een bijbehorend tuchtrecht. In afwachting van Europese regelgeving probeert de consument in Nederland zelf de lacune op te vullen door eisen te stellen aan kwaliteit en betrouwbaarheid van de complementaire zorgverlener. Er zijn diverse initiatieven vanuit de zijde van de consument gaande om de kwaliteit van de complementaire zorgverlener zichtbaar te maken middels bijvoorbeeld een keurmerk. De producenten van complementaire zorgmiddelen moeten voldoen aan steeds strengere kwaliteitseisen, en bovendien moeten de producenten indien zij functionele gezondheidsclaims gebruiken als werving voor de verkoop van hun producten, deze claims middels literatuurstudies onderbouwen. Een algehele professionalisering in de complementaire zorg is ook nodig om deze zorg de juiste plaats binnen ons nationale gezondheidssysteem te geven. Complementaire zorgvormen zijn niet meer weg te denken daar er miljoenen mensen per jaar in Nederland op de één of andere manier gebruik van maken. Bovendien draagt deze professionalisering bij aan een betere acceptatie door de reguliere zorg en heel misschien kunnen we in de toekomst spreken van een algehele humane zorg zonder nog een onderscheid te maken tussen deze twee vormen van gezondheidszorg.
VD 1: Veterinaire dienst.
2: Vasculaire dementie.
3: Veneuze druk.
4: Vertaald staat deze afkorting voor: geslachtsziekte.
VDA Verpleegkundig dialyse assistent.
VDB Vereniging van directies van bejaardentehuizen.
VDG Vereniging dialyserenden en getransplanteerden.
VDR 1: Vitamine D-receptor.
2: Vertaald staat deze afkorting voor: geslachtsziekte onderzoek.
VDRL Vertaald staat deze afkorting voor: geslachtsziekte onderzoeks-laboratorium.
VDT Vereniging dialyse technici.
VECOZO Veilige internet communicatie in de zorg.
Vector Een drager of overbrenger van parasieten of ziektekiemen. Dit betreft veelal een insect.
VED Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten.
VEGF Vasculaire endotheliale groeifactor.
VEMW Vereniging voor energie, milieu en water.
VEN Vereniging eetstoornis net.
Vena Ader of bloedvat. Het meervoud is venae.
Venula Adertje, het meervoud is venulae.
Verdunning Bij de bereiding van Homeopatische middelen is het gebruikelijk deze te verdunnen. Deze verdunning wordt aangegeven met een hoofdletter D, gevolgd door een cijfer. D1 betekent een verdunning van 1 op 10, D2 van 1 op 100 enzovoort.
Verkoeverkamer De uitslaapkamer, om bij te komen na een operatie.
Vermis Worm of wormvormige structuur.
Verruca Wrat, een vorm van een soort tepeltje op een plaatselijk verdikte huid. Het meervoud is verrucae.
Verrukeus of verrucosus Wratachtig, wratvorming of met wratten bedekt.
Vertebra Wervel, het meervoud is vertebrae.
Vertex Kruin, top, het hoogste of uiterste punt.
VES Ventriculaire extrasystole.
Vesica Een blaar of blaas.
Vesicula Blaasje.
vesp Op een recept betekent dit: 's avonds.
Vestibulum Portaal, toegang, toegangsruimte of voorhof.
VEZONN Vereniging van zorginstellingen Noord-Nederland.
VF Ventrikel-fibrilleren.
VG 1: Verzekeringsgeneeskundige.
2: Verstandelijk gehandicapten.
VGC 1: Vaatweerstand in de grote circulatie.
2: Vrouwen gezondheids-centrum.
VGCt Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie.
VGE Vereniging voor gezondheidseconomie.
VGI Verzekerings-geneeskundig instituut.
VGL Voeding, gezondheid en levenswijze.
VGN 1: Vereniging gehandicaptenzorg Nederland.
2: Verenigde gipsverbandmeesters Nederland.
VGP Vereniging van genezers vanuit Psychosofia.
VGR Vereniging voor gezondheidsrecht.
VGVZ Vereniging voor geestelijke verzorgers in zorginstellingen.
VGW Vereniging van geestelijk werkers.
VGWM Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
VHAN Vereniging van homeopathische artsen in Nederland. Homeopathie is een geneeswijze waarbij men met behulp van homeopathische geneesmiddelen het zelfherstel van het lichaam stimuleert. Het is een milde, maar effectieve behandelmethode van allerlei ziekten en kwalen. Het streeft naar een evenwicht tussen lichaam en geest, en stelt dat evenwicht centraal. Als dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er klachten en ziekten ontstaan.
VHI Veterinaire hoofdinspectie van de volksgezondheid.
VHIG Vereniging voor hygiëne en infectiepreventie in de gezondheidszorg.
VHL 1: Von Hippel-Lindau syndroom.
2: Belangenvereniging von Hippel-Lindau.
3: Vereniging hematologisch laboratorium-onderzoek.
VHN 1: Vrijwilligers hospicehuizen Nederland.
2: Vereniging hooggevoelig Nederland.
3: Vereniging huisartsenposten Nederland.
VHS Viraal hemorragisch syndroom.
VHTR Vertraagde hemolytische transfusiereactie.
Vi Virulentie.
VIA 1: Verpleegkunde inwendige aandoeningen.
2: Vereniging van indicerende en adviserende artsen.
VIB Vitamine informatie bureau.
VIBA Vereniging voor integrale biologische architectuur. De VIBA werd in 1976 opgericht in Nederland, met als doel gezond bouwen en wonen te stimuleren. Zij stelt de gezonde leefomgeving voor mensen centraal, met respect voor natuur, mens en milieu.
Vibratie Trilling.
Vibrio of vibrion Een geslacht van schroef- of spiraalvormige bacteriën.
VIDO Vrouwen in de overgang.
VIG 1: Vademecum integrale geneeswijzen.
2: Vereniging informatica en gezondheidszorg.
3: Verzorgende individuele gezondheidszorg.
VIGEF Vereniging van de Nederlandse groenten- en fruitverwerkende industrie.
VIKC Vereniging van integrale kankercentra. De VIKC is het landelijke samenwerkings verband van integrale kankercentra in Nederland, het zijn er acht. De doelstelling van deze centra is ervoor te zorgen dat iedere patiënt die kanker heeft in Nederland de meest optimale zorg ontvangt. Dit ook zo dicht mogelijk bij huis. De integrale kankercentra verlenen zelf geen patiëntenzorg, dat is een taak van de zorgverleners. De kankercentra richten zich op de zorgverleners en beleidsmakers in de oncologie (leer der gezwellen, in dit geval met name de kwaadaardige).
VIM 1: Ventralis intermedius.
2: Veilig incidenten meldingssysteem
3: Vereniging voor een geïntegreerde opvoeding van mongoloïde kinderen.
4: Vincristine, ifosfamide en methotrexaat. VIM is een combinatie-middel bedoeld voor chemotherapie.
VIP 1: Vasoactief intestinaal polypeptide.
2: Vinblastine, ifosfamide en cisplatine (platina).
3: Vaginale identificatie van pathogenen.
4: Vraag- en informatie punt.
5: Vasoactief intestinaal peptide.
Viraal Met betrekking tot of tengevolge van een virus.
Viremie De aanwezigheid van een virus in het bloed.
Virogeen Veroorzaakt door een virus.
Virologie De kennis van virussen en de door hen veroorzaakte ziekten.
Virulentie De kracht van micro-organismen (virussen) om te overleven tussen de nuttige flora in het lichaam en het immuunsysteem te weerstaan.
Virus Het kleinste deeltje bij mens en dier wat een infectie kan veroorzaken. Een virus kan zich pas vermeerderen nadat het een cel is binnengedrongen. Het meervoud is virussen.
VIS 1: Verpleegkundig informatie systeem.
2: Vereniging voor Iokai Shiatsu therapeuten.
Viscus Ingewand. Het meervoud is viscera.
Visus De gezichtsscherpte of gezichtsvermogen.
VIT 1: Vereniging van instellingen voor thuisverzorging in Nederland.
2: Vereniging van integraal-therapeuten. VIT is een beroepsvereniging van gekwalificeerde therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg.
Vitamine Een organische stof die in voldoende mate in ons voedsel aanwezig moet zijn. Het lichaam is niet of in onvoldoende mate in staat deze vitaminen zelf aan te maken.
Vitamine A t/m M Zie de aparte pagina over vitaminen.
Vitium Gebrek.
Vitro In vitro: in glas of een reageerbuisje, dit tijdens onderzoek in een laboratorium. Tegengesteld is 'in vivo'.
Vitrum (in) Glas. Als voorbeeld een glazen reageerbuisje en voor medicamenten een medicijnflesje of potje.
ViV Vereniging integrale vitaliteitkunde.
VIV Vereniging integrale vitaliteitkunde.
VIVAM Vereniging van instellingen voor algemeen maatschappelijk werk.
Vivo In vivo: levend op of in het lichaam, dit in tegenstelling tot 'in vitro'.
VIZ Vereniging voor infectie-ziekten.
VIZi Vereniging informatievoorziening zorginstellingen.
VK Verloskamer.
VKA Vitamine-K-Antagonist.
VKB Voorste kruisband.
VKC 1: Vernale conjunctivitis.
2: Vaatweerstand in de kleine circulatie.
VKGL Vereniging klinisch genetische laboratorium-diagnostiek.
VKGN Vereniging klinische genetica Nederland.
VKI Voedselketeninformatie.
VKIG Vereniging klachtenfunctionarissen in instellingen voor gezondheidszorg.
VKJP Vereniging voor kinder- en jeugd psychotherapie.
VKO Vereniging keizersnede ouders.
VKOR Vitamine K epoxide reductase.
VKS 1: Volwassenen, kinderen en stofwisselingsziekten.
2: Vereniging voor kinderen met stofwisselingsziekten.
VKZI Vereniging keukenhoofden ziekenhuizen en instellingen.
VL 1: Ventralis lateralis.
2: Verstandelijke leeftijd.
VLA 1: Zeer late activatie.
2: Zeer laat antigeen.
VLCFA Zeer lange keten vetzuur.
VLDL Zeer lage densiteit lipoproteïne. Lipoproteïne met een zeer laag moleculair gewicht.
VLF Zeer lage frequentie.
VLHT Vereniging van laboratorium-houdende tandtechnici.
VLO Verbrand lichaamsoppervlak.
VLZ Verlenging loondoorbetalingsplicht bij ziekte.
VM Veneuze malformatie.
VMA 1: Voedingsmiddelen-allergie.
2: Vanillyl-amandelzuur.
3: Vanille-amandelzuur.
VMBI 1: Vereniging voor informatieverwerking in de zorg.
2: Vereniging voor medische en biologische informatieverwerking.
VMCE Vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem.
VMDB Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen. Sinds 1987 zet deze vereniging, aanvankelijk in de vorm van een stichting (de NSMD), zich in voor mensen met een manisch depressieve stoornis (MDS, ook wel bipolaire stoornis genoemd) en hun betrokkenen. Dat zijn partners, ouders, kinderen of andere familieleden, maar ook vrienden van de patiënt. De vereniging is er voor en door de leden en werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers.
VMG 1: Vereniging managers gehandicaptenzorg.
2: Vereniging van mortuariumbeheerders in de gezondheidszorg. De VMG werd in 2000 opgericht als overkoepelende organisatie voor beheerders van, al dan niet geprivatiseerde, mortuaria in ziekenhuizen en zorgcentra. Bij de VMG zijn ongeveer 30 ondernemingen dan wel instellingen aangesloten die gezamenlijk plusminus 150 mortuaria exploiteren.
VMPD Vereniging van medewerkers in voorzieningen voor psychiatrische dagbehandeling.
VMT Vereniging van manueel therapeuten.
VMWN Vereniging maatschappelijk werk nefrologie.
VMWO Vereniging van medisch wetenschappelijke onderzoekers. Zie ook: SMBWO.
VNA Stichting verenigde Nederlandse apotheken.
VNB Vereniging van Nederlandse bejaardenoorden.
VNBW Vereniging het Nederlandse blinden- en slechtziendenwezen.
VNCI Vereniging Nederlandse chemische industrie.
VNFKD Vereniging van Nederlandse fabrikanten van kinder- en dieetvoedingsmiddelen.
VNGK Vakblad voor de natuurgeneeskundige.
VNGN Vlaams-Nederlands Gestalt netwerk.
VNIV Vereniging Nederlandse incontinentie verpleegkundigen. De VNIV is in 2006 samen met 34 andere verpleegkundige beroepsverenigingen gefuseerd tot de V&VN.
VNN Verslavingszorg Noord Nederland.
VNRT Vereniging van Nederlandse reflexzone therapeuten.
VNT Vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten.
VNV 1: Vereniging van Nederlandse verpakkingskundigen.
2: Commissie veiligheidsbeoordeling nieuwe voedingsmiddelen.
VNVA Vereniging van Nederlandse vrouwelijke artsen.
VNZ 1: Vereniging Nederlandse zorgverzekeraars.
2: Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen.
VO 1: Verwarmend oppervlak.
2: Voedsel overgevoeligheid.
VOA Ventralis-oralis anterior.
VOC Vereniging van ouders van couveusekinderen.
VOD Visus oculus dexter, de gezichtsscherpte van het rechter oog.
VODI Voedings- en dieetvoorlichting.
VODS De gezichtsscherpte van de ogen tezamen.
VOG Verklaring omtrent gedrag.
VOGG 1: Vereniging van ouders van geestelijk gehandicapten.
2: Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap.
VoHa Vervolgopleiding tot huisarts.
VOI Vereniging osteogenesis imperfecta.
VOK Voorste oogkamer.
VOKK Vereniging ouders, kinderen en kanker.
VOKS Vereniging voor ouderen en kinderen met een slokdarmafsluiting.
Volemie Dit is de verhouding tussen de hoeveelheid bloed in het lichaam en het totale lichaamsgewicht.
Volvulus Een kronkel of knoop in de darm.
VONA Vereniging ouders nierpatiënten AMC.
VOOK Vereniging ouders van een overleden kind.
Voorloper Zie: precursor.
VOP 1: Ventralis-oralis posterior.
2: Veneuze occlusie plethysmografie.
VOR Verkeersongevallen registratie.
VOS 1: Vluchtige organische stof.
2: Visus oculus sinister, de gezichtsscherpte van het linker oog.
VOVB Vereniging van opleidingsinstituten voor verplegende en verzorgende beroepen.
VoVo Voorlichtingsbureau voor de voeding.
VP 1: Vena pulmonalis, de longader.
2: Ventralis posterior.
3: Vakbeurs voor de pedicure.
VPARD Vereniging patiënten adhesie gerelateerde ziekte.
VPR Versterking positie patiënt in de regio.
VPTZ Vrijwilligers palliatieve terminale zorg.
VPU Voedsel provocatie unit.
VPV Vereniging patiënten voorlichting. Het is nu beroepsvereniging Compriz.
VR Vrije radicalen.
VRA Nederlandse vereniging van revalidatieartsen. De kernactiviteiten van de revalidatiearts zijn: diagnostiek, behandeling, advies en consultatie bij patiënten met functieverlies door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening.
VRAC Volume-gereguleerd anion kanaal.
VRE 1: Vanco-resistente Enterokokken.
2: Vancomycine resistente Enterococcus.
VRIN Vereniging van revalidatie instellingen Nederland.
VRL Vena renalis links, de linker nierader.
VROM Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.
VRN Vereniging rebalancing Nederland.
VRR Vena renalis rechts, de rechter nierader.
VRZ Vereniging regionale zorgverzekeraars.
VS 1: Venasectie.
2: Verpleegkundig specialist.
3: Volledige steekproef.
VSD Ventrikel-septumdefect.
VSG 1: Vrouwenhulp na seksueel geweld.
2: De vereniging voor sportgeneeskunde is de wetenschappelijke vereniging van sportartsen en andere in sportgeneeskunde geïnteresseerde artsen in Nederland.
VSGP Vereniging voor spirituele genezing vanuit Psychosofia. Psychosofia betekent letterlijk: wijsheid van geest. Bij de vereniging aangesloten begeleiders werken vanuit de visie dat iedereen in principe een eigen genezend of helend vermogen heeft. We kunnen er echter niet altijd bij komen. Een spiritueel begeleider helpt om dit contact te herstellen. Op deze manier genezen of helen we onszelf.
VSK Vereniging tegen seksuele kindermishandeling. Een vereniging tegen seksueel kindermisbruik binnen het gezin, familie en andere vertrouwensrelaties.
VSM 1: Vena saphena magna, de grote oppervlakkige beenader.
2: Fabrikant van homeopathische geneesmiddelen, Voorhoeve-Schwabe-merk.
VSN Vereniging spierziekten Nederland.
VSNU Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten.
VSOP Vereniging samenwerkende ouder- en patiënten-organisaties. De VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 60 patiënten-organisaties voor aandoeningen met een aangeboren en/of erfelijke component. Door de snelle ontwikkelingen in de medische wetenschap worden van steeds meer aandoeningen de erfelijke factoren bekend. De VSOP behartigt de gezamenlijke belangen op het terrein van voorlichting over erfelijkheid, diagnose, preventie en therapie.
VSP 1: Variabel oppervlakte proteïne.
2: Vereniging van scoliose-patiënten.
3: Vena saphena parva, de kleine oppervlakkig gelegen kuitader.
VSR Ventrikelseptumruptuur.
VSS Verpleegkunde snijdende specialismen.
VT 1: Vaginaal toucher.
2: Ventriculaire tachycardie.
3: Ventrikel tachycardie.
4: Voedingstoestand.
5: Verocytotoxine.
VTA Ventraal tegmentaal gebied.
VTE Veneuze trombo-embolie.
VTM Virus transport medium.
VTO 1: Vertraagd type overgevoeligheid (allergie) of Type IV.
2: Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen.
VTV 1: Vakbeurs voor de totale voetverzorging.
2: Volksgezondheid toekomst verkenningen.
VTZ Vrijwilligers terminale zorg.
VU Vrije universiteit.
VUmc Vrije universiteit medisch centrum.
VV Verzadigd vet.
VVAH Vereniging van verloskundig actieve huisartsen.
VVAVZ Vereniging van verpleegkundigen die de algemene leiding hebben van de verplegingsdienst in ziekenhuizen. De VVAVZ en de 'hoofden medische en paramedische diensten' (de HMPD) zijn eind 1997 samengesmolten in de VMP, de vereniging managers patiëntenzorg.
VvAwT Vereniging van artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding.
VvE Vereniging voor epidemiologie.
VVF Vereniging vrijgevestigde fysiotherapeuten.
VVH 1: Vereniging van haptotherapeuten.
2: Vereniging voor heelkunde.
VVIK Vereniging van integrale kankercentra.
VVIO Vereniging verpleeghuisartsen in opleiding.
VVKV Vereniging voor kinder verpleegkundigen.
VVM Vereniging van verlegen mensen.
VVMW Vereniging voor vrijgevestigde maatschappelijk werkers.
VVNH Vereniging voor- en nazorg bij hartziekten.
VvOCM Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.
VvOV Vereniging van oncologie verpleegkundigen.
VVP Vereniging van vrijgevestigde psychiaters.
VVR Verzorging verpleging revalidatie.
VVS Vereniging verkeersslachtoffers.
VVSN Vereniging verpleegkundigen stomazorg Nederland. De VVSN is een vereniging voor verpleegkundigen die de verpleegkundige zorg voor patiënten met een stoma of fistel als specialisme hebben. Dit kan zijn als adviserend verpleegkundige op de verpleegafdeling, als verpleegkundig consulent voor zowel intra- als extramurale zorgverlening of als adviserend verpleegkundige werkzaam bij een commerciële instelling.
VVTV Voorwaardelijke vergunning tot verblijf.
VVV 1: Verkregen verhoogde vatbaarheid.
2: Verkoeverkamer verpleegkundige.
VVVG Vereniging verpleegkundigen en verzorgenden geriatrie.
VVVP Vereniging van vaatpatiënten. De VVVP is een patiënten-organisatie voor mensen die lijden aan een perifere vaataandoening. Dit is een aandoening van de bloedvaten, welke niet de bloedvaten van het hart zijn.
VvWN Vereniging voor winterdepressie-patiënten Nederland.
VVYN Vereniging van Yoga-leerkrachten Nederland.
VVZ Vergrijzingsvoorziening ziektekosten.
VWA Voedsel en waren autoriteit. De VWA is de overheidsorganisatie die toeziet op de veiligheid van levensmiddelen en consumenten-producten en controleert of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Als de VWA overschrijdingen constateert, krijgen producenten een waarschuwing, een boete of kunnen partijen producten worden vernietigd. Verder adviseert de VWA de ministers van VWS en LNV en informeert de VWA consumenten.
VWF 1: Von Willebrand-factor.
2: Vibratie geïnduceerde witte vingers.
VWPG Vereniging van werkers in psychotherapeutische gemeenschappen.
VWS Ministerie volksgezondheid, welzijn en sport.
VZB 1: Vrouwen zonder baarmoeder.
2: Voorlichting en zelfhulp rond baarmoederproblematiek.
VZG Voorlichting zelfhulp gynaecologie.
VZH Vrouwenzelfhulp.
VZI Vereniging van ziekenhuis instrumentatietechnici.
VZR Voetzoolreflex.
VZRN Vereniging ziekte van von Recklinghausen Nederland.
VZS Afkorting van vegetatief zenuwstelsel.
VZV 1: Varicella-zoster-virus.
2: Vluchtige zwavel-verbinding.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •