Verklarende woordenlijst: P

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'P' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH I JKLMNO • P • QRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
P 1: Het aminozuur proline.
2: Het hormoon progesteron.
3: Symbool voor het fosfor (phosphorus) element uit het periodiek systeem.
4: Presbyopie.
P-5-P Pyridoxaal-5-fosfaat. Men schat deze active vorm van vitamine B6 ongeveer 10 maal effectiever dan die in de vorm van pyridoxine HCl.
Pa 1: Afkorting van de eenheid van druk: pascal.
2: Symbool voor het protactinium element uit het periodiek systeem.
PA 1: Palmitinezuur.
2: Pathologisch anatomisch.
3: Productschap akkerbouw.
4: Pernicieuze anemie.
5: Polyamide.
6: Postero anterior, van achteren naar voren.
PAA 1: Partieel agonistische activiteit.
2: Fenylazijnzuur.
PAAZ 1: Psychiatrische afdeling van een academisch ziekenhuis.
2: Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.
PAB Para-aminobenzoëzuur.
PABA Para-aminobenzoëzuur.
PAC 1: Premature atriumcontractie.
2: Niet-siezoengebonden allergische conjunctivitis. Deze oogbindvliesontsteking gaat niet altijd gepaard met neusklachten en heeft geen direct verband met bijvoorbeeld hondenharen, kattenharen, huisstofmijt of pollen.
PAD Perifeer arterieel vaatlijden. De afkorting PAV wordt ook gebruikt.
PAE Post-antibiotisch effect. Bij het vaststellen van de doseringsintervallen voor het toedienen van antibiotica is het PAE een belangrijke parameter. Het al dan niet optreden en de duur van het PAE is afhankelijk van de combinatie bacterie en toegepast antibioticum.
PAF Platelet-activerende factor.
PAG Polyacrylamide-gel.
PAGE Polyacrylamide-gel-electroforese.
PAGO Periodiek arbeids-gezondheidskundig onderzoek.
PAH 1: Para-amino-hippuurzuur.
2: Fenylalanine hydroxylase.
3: Para-amino-hippuraat. Het is een stof om de nierdoorbloeding te testen.
PAHS Periarthritis humeroscapularis, de afkorting PHS wordt ook gebruikt. Deze vorm van periartritis betreft ontsteking van de weke delen rondom een schoudergewricht. Pijn en beperkingen in het bewegen zijn de meest voorkomende symptomen.
PAI Plasminogeen-activator-remmer.
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstof.
PALGA Pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief.
Palindroma of palindroom Terugkerend, het weer terugkeren van een ziekte of verschijnsel (recidief).
PALO Periodiek algemeen lichamelijk onderzoek.
Palpabel Tastbaar of voelbaar.
Palperen Aftasten of betasten.
PALS 1: Peri-arteriolaire lymfoïde schede.
2: Peri-arteriolaire lymfocyten schede.
PAN Polyarteriitis nodosa.
Pancreas Alvleesklier.
PandA Probiotica en allergie.
Panniculitis Ontsteking van de onder de huid gelegen vetlaag of vetweefsel.
PAO Post academische opleiding.
PAP Pulmonale arteriële druk.
PaPaVer Parkinson patiënten vereniging.
PAPS Fosfo-adenosine-fosfosulfaat.
PAR Patiënten adviesraad.
Paradentose Een chronische ontsteking van weefsel om kiezen en tanden.
Paraffine Een doorschijnende op was lijkende stof die gebruikt kan worden bij de bereiding van onder andere zalf.
Paralyse of paralysis Verlamming of geen kracht hebben.
Parasiet Een organisme, zowel plantaardig of dierlijk, dat zich voedt ten koste van een ander organisme (parasiteren).
Parasympathicus Het parasympathische deel van het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel. Zie ook autonoom.
Parasympathisch Met betrekking tot het parasympathische deel van het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel.
Paratestis Bijbal.
Parathormoon Het parathormoon, afgekort tot PTH, wordt door de bijschildklieren aangemaakt.
Parenchym Het werkzame gedeelte van weefsel.
Parotis De oorspeekselklier, glandula parotis of parotidea.
Parotitis Ontsteking van de parotis ofwel oorspeekselklier.
Partieel Gedeeltelijk, een part of voor een deel. Partiaal wordt ook wel gebruikt.
Partikel Een klein deeltje.
PAS 1: Para-aminosalicylzuur.
2: Personen uit het autisme spectrum.
3: Parallel-acupunctuur systeem.
4: Perjood-zuur-Schiff.
Pathogeen Ziekteverwekkend.
PAV Perifeer arterieel vaatlijden. De afkorting PAD wordt ook gebruikt.
Pavor Hevige angst, schrik of siddering.
PAZ Parkinson adviesraad zorg.
Pb Symbool voor het lood (plumbum) element uit het periodiek systeem.
PBC Primaire biliaire cirrose.
PBE Penicilline bindend eiwit.
PBI Aan eiwit gebonden jodium.
PBJ Aan eiwit gebonden jodium.
PBMC Perifere bloed mononucleaire cel.
PBSCT Perifere bloed stamcel transplantatie.
pc Op een recept betekent dit: na de maaltijd.
PC 1: Fosfatidyl-choline.
2: Plasmacel.
3: Fosforylcholine.
4: Parallel-elastische component.
PCA 1: Plasmacel-antigeen.
2: Passieve cutane anafylaxie.
3: Pyrolidonkoolzuur.
PCA3 Prostaatkanker gen 3.
PCB Afkorting van de dioxine polychloorbifenyl.
PCC Plastisch cosmetisch centrum.
PCD Stichting primaire ciliaire dyskinesia belangengroep.
PCH Pharmachemie is een farmaceutisch bedrijf wat gevestigd is in Haarlem.
PChE Pseudo-choline-esterase.
PChEdfc Pseudo-choline-esterase deficiëntie.
PCI Percutane arteriële interventie.
PCO 1: Polycysteus ovarium.
2: Pharmacon certificerend orgaan. Het certificeren in de drogisterijbranche vindt plaats door het speciaal hiervoor opgerichte PCO. Het PCO is een aparte afdeling van het centraal bureau drogisterijbedrijven, het CBD. De medewerkers op deze afdeling behandelen niet alleen de aanvragen voor certificaten, maar bouwen tevens databestanden op van de winkels die gecertificeerd zijn. Per winkel worden diverse gegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld welke gediplomeerden op welke tijdstippen werkzaam zijn.
PCOB Protestants christelijke ouderenbond.
PCOS Polycysteus ovarium of ovarieel syndroom.
PCP 1: Fencyclidine, een pepmiddel.
2: Patiënten consumenten platform.
3: Pneumocystis carinii pneumonie, een vorm van longontsteking die alleen kan ontstaan bij mensen met een zwak afweersysteem (immuunsysteem).
PCR 1: Proteïne C resistentie.
2: Polymerase ketting-reactie, een techniek die de mogelijkheid biedt om een kopie van het DNA te maken.
PCR-NN Psychiatrisch casusregister noord-Nederland.
PCS Primaire scleroserende cholangitis.
PCT 1: Porfyria of porphyria cutanea tarda.
2: Post coïtum test.
Pd Symbool voor het palladium element uit het periodiek systeem.
PD 1: Posttraumatische dystrofie.
2: Pupilafstand.
3: Peritoneaal dialyse.
4: Fosfaat dehydrogenase.
PDB Psychiatrische deeltijdbehandeling.
PDCG Platform dialoog complementaire gezondheidszorg.
PDE 1: Pyridoxine afhankelijke epilepsie.
2: Fosfo-di-esterase.
PDGF Platelet afgeleide groeifactor.
PDH Pyruvaat-dehydrogenase.
PDS Prikkelbaar darm syndroom. U kunt op de website ook mijn scriptie over Colitis ulcerosa inzien.
PDT Foto-dynamische therapie. PDT is soms een alternatief voor chirurgisch ingrijpen. Deze lasertherapie wordt lokaal toegepast met zeer beperkte schade voor omliggend gezond weefsel.
PDV Productschap diervoeder.
PDZ Pyrodruivenzuur.
PE 1: Fosfatidyl-ethanolamine.
2: Polyethyleen of polyetheen.
3: Faryngeale epitheel.
Pectus Borst.
PEF 1: Pulserend electrisch veld.
2: Piek uitademingssnelheid. Het is een belangrijke waarde om de ernst van astma te bepalen.
PEG Polyethyleenglycol.
Pelvis Het bekken.
PEMT Fosfatidyl-ethanolamine N-methyltransferase.
Pendulans of pendulus Hangend.
Penetratie of penetratio De binnendringing of het binnendringen.
Penicilline Antibioticum.
PEP Postexpositie profylaxis, een combinatie van diverse antivirale middelen.
Peptidasen Dit is een verzamelnaam voor de enzymen in de dunne darm.
Peptide Een verbinding van twee of meer aminozuren.
Perceptie Waarneming.
Perforatie Doorboring, doorbraak, doorbreking oftewel het ontstaan van een opening.
Perforine Dit is een eiwit dat werkzaam is binnen het immuunsysteem. Perforine maakt gaatjes in het membraan wat het plasma van geïnfecteerde cellen omgeeft en die op deze manier gedood worden.
Peri- In samenstellingen: om of rondom.
Perifeer Aan de buitenkant of omtrek gelegen.
Perifocaal Rondom een haard of ontstekingshaard.
Peritonitis Buikvliesontsteking.
Perlinguaal Via de tong.
Permeabel Doordringbaar of doorgankelijk.
Peroxidasen Dit zijn enzymen die helpen bij het overdragen van zuurstof aan de cellen.
Persistens Zie persisterend.
Persisterend Aanhoudend, blijvend of hardnekkig.
Perspiratie of perspiratio Huiduitademing, huiduitwaseming, transpiratie of het uitscheiden van zweet (zweten).
Pervigilium Slapeloosheid.
Pesticide Pesticiden of bestrijdingsmiddelen kunnen, afhankelijk van wat ze moeten bestrijden, ingedeeld worden in:
  • Acariciden; tegen mijten.
  • Bactericiden; tegen - tja ... - bacteriën.
  • Fungiciden; tegen schimmels.
  • Herbiciden; tegen allerlei 'onkruid'.
  • Insecticiden; tegen insecten zoals kevers, luizen en rupsen.
  • Molluciden; tegen weekdieren.
  • Nematiciden; tegen aaltjes (nematoden).
  • Rodenticiden; gericht tegen knaagdieren.
We worden - door inademen, via de huid, drank en voedsel - eigenlijk voordurend blootgesteld aan dit soort bestrijdingsmiddelen.
PET 1: Positron-emissie tomografie.
2: Pluriform eerstelijns team.
3: Polyethyleen-tereftalaat. Dit materiaal wordt onder andere gebruikt voor kunststof flessen voor bijvoorbeeld mineraalwater of frisdrank en chirurgisch materiaal zoals bijvoorbeeld in kunstaderen. De kunststof fles is licht van gewicht en praktisch onbreekbaar. Aan de verpakking van veneus bloed, wat standaard wordt verkregen door middel van een vacuüm systeem, worden eisen gesteld. Alle containers voor de opslag en het transport van bloed moeten zijn vervaardigd van niet-reactieve materialen, zoals polypropyleen of gesiliconeerd glas ...
PFA 1: Paraformaldehyde.
2: Platelet functie analysator.
PFB Pseudo folliculitis barbae.
PFC 1: Perfluorkoolstof.
2: Plaque vormende cel.
PFD Premature folliculaire disfunctie.
PFG Proeftuin farmacie Groningen.
PFIC Progressieve familiaire intrahepatische cholestase.
PFN Psoriasis federatie Nederland.
PFO Patent foramen ovale, zie bij: ASD (nr.3).
PFS 1: Postviraal vermoeidheids-syndroom.
2: Progressievrije overleving.
PFvO Provinciale federatie van ouderverenigingen.
PG 1: Prostaglandine.
2: Fosfatidyl-glycerol.
3: Psychogeriatrie.
4: Psychogeriatrisch.
5: Plasminogeen.
PGA Pteroylglutaminezuur.
PGB Persoonsgebonden budget.
PGD Pre-implantatie genetische diagnostiek.
PGGM Pensioenfonds gezondheid, geestelijke en maatschappelijke zorg.
PGO Patiënten, gehandicapten en ouderen.
PGON Platform voor geneesmiddelen-onderzoek Nederland. Het PGON is in 1988 ontstaan uit een verbinding van de NVF, de NVKFB, de NVFW en de sectie farmacochemie van de KNCV.
PGZ Platform gehandicaptenzorg.
pH Het symbool waarmee de zuurgraad wordt aangegeven. Een pH van 7 is neutraal, lager dan 7 is zuur en hoger dan 7 is alkalisch of basisch.
PH Pulmonale hypertensie.
PHA 1: Fyto hemagglutinine.
2: Primair hyperaldosteronisme.
Phe Fenylalanine.
PhH Fenylalanine hydroxylase.
PHI Proces herinrichting.
PHO Pleiohomeotisch.
Phobia Fobie.
Phorza Phorza is de nieuwe naam voor de beroepsorganisatie van werkers in sociale en/of (ortho)pedagogische functies. Ze is ontstaan door een fusie van de NVSPH, de NBAA en de BVP.
PHS Periarthritis humeroscapularis, de afkorting PAHS wordt ook gebruikt. Deze vorm van periartritis betreft ontsteking van de weke delen rondom een schoudergewricht. Pijn en beperkingen in de beweging zijn de verschijnselen die het meest voorkomen.
PHT Prehospitale triage.
PI 1: Fosfatidyl-inositol.
2: Fosfo-inositol.
3: Patiënt-industrie. In het Platform-PI werken 9 grote farmaceutische bedrijven en 9 patiëntenorganisaties samen. Ook Nefarma, koepel van de farmaceutische bedrijven, is vertegenwoordigd.
4: Posturale integratie. PI is een techniek van diep lichaamswerk waarbij de mens in zijn totaliteit (holistisch) benaderd wordt. Tijdens de elkaar opvolgende sessies worden chronische spanningen losgemaakt, zodat de spanningstoestand of tonus van de spieren hersteld. Het skelet verkrijgt zijn verticaliteit en de cliënt een beter bewustzijn van het eigen lichaam.
PI3P Fosfatidyl inositol-3-fosfaat.
PIB Patiënten informatie bureau.
PICC Perifeer ingebrachte centrale katheter.
Picornavirus Zogenaamde arbovirussen die DNA bevatten, ze zijn zeer klein (pico).
PID 1: Patiënten informatie dossier.
2: Pre-implantatie diagnostiek.
3: Pelvis inflammatoire ziekte ofwel bekken-ontsteking, een ontstekingsproces in het kleine bekken wat bij vrouwen voorkomt.
PIE Pulmonale infiltraten met eosinofiliesyndroom. PIE wordt ook wel eosinofiele pneumonie genoemd.
PIG Fosfatidylinositolglycaan.
Pigment Een uit melanine bestaande kleurstof die in weefsels voorkomt. Het meest bekend is de pigmentvorming van de huid, de 'zomerkleur'.
Pilosis Een (overmatige) beharing op plaatsen van het lichaam die normaal niet of niet zo sterk behaard zijn.
Pilus Haar, het meervoud is pili.
Pinna De oorschelp.
PIOFA Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën en algemene zaken.
Pipet Een glazen buisje, voorzien van een schaalverdeling, waarmee in het laboratorium nauwkeurig een bepaalde hoeveelheid vloeistof kan worden opgezogen en overgebracht.
PIT Psychiatrische intensieve thuiszorg.
Pituita Slijm.
Pituitaria of pituitarius Slijm producerend of voortbrengend. Als voorbeeld glandula pituitaria, de hypofyse.
PK Prekalli-kreïne.
PKA 1: Proteïne-kinase A.
2: Polycyclisch koolwaterstof.
PKC Proteïne kinase C.
PKU Fenylketonurie. Volgens de PKU-vereniging is fenylketonurie een ongeneeslijke, erfelijke stofwisselingsziekte. Het wordt veroorzaakt doordat de lever één bestanddeel van eiwitten, het essentiële aromatische aminozuur fenylalanine niet of niet voldoende verwerkt. Het aminozuur hoopt zich op in het bloed en belemmert daardoor de groei en ontwikkeling van de hersenen (het zenuwstelsel). Onbehandeld leidt PKU dan ook tot zwakzinnigheid. Wanneer het tijdig ontdekt wordt kan PKU goed behandeld worden. Daarom worden vrijwel alle baby's in Nederland binnen 8 dagen na de geboorte met de hielprik gecontroleerd op PKU en HPA. HPA of hyperfenylalanine is een lichtere vorm van PKU. Als bij een baby PKU is geconstateerd wordt direct met de behandeling begonnen.
PL 1: Fosfolipase.
2: Primair lysosoom of primaire lysosomen.
3: Fosfolipide. Fosfolipiden zijn vetachtige stoffen die fosfor bevatten.
Plasma Het bloed, maar dan zonder de rode en witte bloedlichaampjes.
Plasmodium Een geslacht van ééncellige micro-organismen dat onder andere de verwekkers zijn van verschillende vormen van malaria. Het meervoud is plasmodia.
Plastisch Vormbaar of vormend.
PLC 1: Fosfolipase C.
2: Propionyl-L-carnitine.
PLDD Percutane laser discus decompressie. Percutaan betekent via de huid of door de huid heen. Bij een herniapatiënt doet een PLDD behandeling de uitstulping van een tussenwervelschijf verschrompelen. Een operatie kan op deze wijze vaak voorkomen worden want de behandeling vermindert de bij een hernia optredende pijn (een uitstralende pijn in een been en rugpijn) aanzienlijk.
Pleura Het borstvlies.
Pleuritis Borstvliesontsteking.
Plexus Een netwerk of vlechtwerk van bloedvaten of zenuwen.
Plica Plooi of vouw.
PLIF Posterieure lumbale intercorporele fusie. Fusie wordt ook wel spondylodese genoemd.
PLL Prolymfocytenleukemie.
PLP Pyridoxalfosfaat.
Pm Symbool voor het promethium element uit het periodiek systeem.
PMF 1: Polymethoxyflavonoïde.
2: Primaire myelofibrose. PMF is een clonale stamcelaandoening die gekenmerkt wordt door een progressieve anemie, leuko-erytroblastisch bloedbeeld en splenomegalie die toeneemt en leidt tot leukemie en een voortijdige dood.
PML Progressieve multifocale leuko-encefalopathie.
PMN 1: Polymorfonucleair.
2: Polymorfe neutrofiel.
3: Polymorfkernige neutrofiel.
PMO Preventief medisch onderzoek.
PMR Polymyalgia of polymyalgie rheumatica.
PMS 1: Polymethyl siloxaan.
2: Premenstrueel syndroom. Het is een aandoening bij de vrouw die in de periode van 1 tot 2 weken voor de menstruatie kan voorkomen. Kentekenen van PMS zijn onder andere depressie, emotionele stress, gevoelige borsten, hoofdpijnen, prikkelbaarheid en nervositeit. Wisselende hormoonspiegels en andere hormonale wijzigingen in het lichaam lijken verantwoordelijk voor het premenstrueel syndroom.
PMT Psycho-motorische therapie.
PN Prenylnaringenine.
Pneumo- In samenstellingen: met betrekking tot de adem, long of lucht.
Pneumonie of pneumonia Longontsteking.
PNH Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie.
PNI Psycho-neuro-immunologie.
PNL Percutane niersteen-verwijdering.
PNP Purine-nucleoside-fosforylase.
Po Symbool voor het polonium element uit het periodiek systeem.
PO Fenoloxidase.
POA Pentacyclisch oxindol alkaloïd.
POD Pyridoxine- of pyridoxamine-fosfaat oxidase deficiëntie.
Podalgie Pijn in een voet.
Podogram Een afdruk van de voetzool.
POH Praktijk ondersteuning huisartsenzorg.
Poliep of polypus Een goedaardig gezwel wat met een steel aan het slijmvlies vastzit.
Pollen Het stuifmeel van bomen en planten wat als allergeen kan werken en hooikoorts veroorzaken.
Pollenziekte Zie pollinose hieronder.
Pollex Duim.
Pollinose of pollinosis Een allergische slijmvliesontsteking, pollenziekte of ook wel hooikoorts.
POLS Permanent onderzoek leefsituatie.
Poly- In samenstellingen: dikwijls of veel.
Polyfagie Vraatzucht, een ziekelijk verhoogde eetlust.
Polysacharide Meervoudig suiker wat is opgebouwd uit verschillende eenvoudige suikers.
POMC Pro-opiomelanocortine.
Pomphus Galbult of bult, het meervoud is pomphi.
POP Persisterende organische verontreinigende stoffen.
POR Provinciaal overleg revalidatie.
Poreus Sponsachtig, vele kleine openingen bezittend (poriën).
Portier De uitgang van de maag, zie pylorus.
Positron Een samenvoeging van de woorden positief en electron. Het is dus een positief geladen electron.
Postnataal Na of volgend op de geboorte.
Posttraumatisch Na een trauma of volgend op een ongeval.
Postvaccinaal Volgend op en in verband met een inenting of vaccinatie.
Postviraal syndroom Myalgische encefalomyelitis.
Potentie of potentia 1: Het vermogen tot geslachtelijke gemeenschap.
2: De kracht van de uitwerking van een geneesmiddel.
3: Volgens de homeopathie zal de werking van een middel in kracht toenemen naarmate de verdunning of potentie groter wordt.
POWI Post operatieve wondinfectie.
POZ Provinciaal overleg zwakzinnigenzorg.
PP 1: Polypropeen.
2: Polypropyleen.
3: Patiënten platform.
PPAG Patiënten platform antroposofische geneeskunde.
PPAR Peroxisome proliferator-geactiveerde receptor. De transcriptiefactor PPAR is een eiwit dat de expressie van genen regelt.
PPC Stichting polyposis contactgroep.
PPCG Patiënten platform complementaire gezondheidszorg.
PPCI Primaire percutane coronaire interventie.
PPCP Provinciaal patiënten en consumenten platform.
PPD 1: P-fenyleendiamine.
2: Post partum depressie.
3: Parafenyleendiamine.
4: P-fenyl-diamine. PPD kan allergische reacties veroorzaken.
5: Gezuiverd eiwit-derivaat. Het is afgeleid van tuberculine.
PPH Primaire pulmonale hypertensie.
PPI Protonpomp-remmer.
PPL Penicilloyl-polylysine.
PpO Profenoloxidase.
PPP 1: Platform pijn en pijnbestrijding.
2: Vertaald is dit: pentose-fosfaatroute.
3: Peritoneum pariëtale posterior ofwel de buikvliesbekleding van de buikholtewand aan de achterzijde.
PPR Precipitatiereactie van Price.
PPS 1: Paranoïde persoonlijkheidsstoornis.
2: Post-polio syndroom. Na een besmetting met het poliovirus doen er zich in veel gevallen, soms pas na tientallen jaren, opnieuw verschijnselen van ziekte voor. Dit wordt het PPS genoemd.
PPT 1: Praktische pedagogische thuiszorg.
2: Progesteron provocatietest.
PPV Parkinson patiënten vereniging.
Pr Symbool voor het praseodymium element uit het periodiek systeem.
Praktiseren Het uitoefenen van een praktijk.
PRB Poliklinische revalidatie behandeling.
Pre- In samenstellingen: voor of voorafgaand.
Precursor Een tussenstof bij een chemische omzetting. Letterlijk gezien betekent het een voorloper.
Prematuur Ontijdig, te vroeg, voortijdig of voor het rijp zijn.
Premenstrueel syndroom Allerlei ongemakken die gedurende enige dagen op kunnen treden voorafgaand aan de ongesteldheid of menstruatie. Een aantal van deze verschijnselen zijn een angstige stemming, buikpijn, depressie, duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, nervositeit, prikkelbaarheid en een pijnlijk gespannen gevoel in beide borsten. Zie ook: PMS
Prenataal Aan de geboorte voorafgaand.
Prescriptie Een recept of voorschrift, het voorschrijven.
Preventie of preventief Voorbehoedend, voorbehoeding, beschermend, het voorkomen van.
PRL Prolactine, een hormoon uit de voorkwab van de hypofyse.
Pro (P) Het aminozuur proline.
Pro- In samenstellingen: voor, van tevoren of een voorstadium.
Progesteron De voorbereiding op het innestelen of nidatie van het bevruchte ei in de baarmoeder wordt verzorgd door het progesteron hormoon.
Prognose Het voorspellen van het verdere verloop.
Prolactine Het prolactine hormoon, afgekort tot PRL, wordt geproduceerd door de voorkwab van de hypofyse.
Prolaps of prolapsus Een uitpuiling, uitzakking of verzakking van een orgaan in het lichaam.
Promonocyt Het tussenstadium in het ontstaan van de monocyt uit een monoblast.
Prostaat of prostata De vocht afscheidende voorstanderklier bij de man die direct onder de blaas het urinekanaal omgeeft.
Prostatitis Ontsteking van de prostaat.
Proteïnen Uit samengevoegde aminozuren opgebouwde eiwitverbindingen. Deze eiwitten zijn van belang voor het bloed en de cellen in het lichaam.
Proteolyse Het ontbinden of ontleden van proteïnen.
Proteolytisch Proteïnen ontbindend of ontledend.
Protoplasma De vloeibare eiwitrijke inhoud van een cel in het lichaam.
Protozo of protozoön Een zogenaamd oerdiertje, het laagst levend ééncellig wezen der dieren. Het meervoud is protozoa of protozoën. Parasiterend op de mens zijn onder andere Balantidium, Coccidia, Cryptosporidium, Entamoeba, Giardia, Leishmania, Plasmodium, Pneumocystis, Toxoplasma, Trichomonas en Trypanosoma.
ProVoet De brancheorganisatie van en voor pedicures in Nederland.
PRP Polyribosyl-ribitol-fosfaat, een vaccin.
PRPP Fosfo-ribosylpyrofosfaat.
Pruritus Jeuk.
PRVMZ Provinciale raad voor de volksgezondheid en maatschappelijke zorg.
PS 1: Persoonlijkheidsstoornis.
2: Fosfatidyl-serine.
3: Psoriasis stichting.
4: Polystyreen.
PSA Prostaatspecifiek antigeen.
PSC Primaire scleroserende cholangitis.
Pseudo- In samenstellingen: schijnbaar of gelijkend op.
PSK Polysaccharide Kureha ofwel polysaccharide K. PSK is een onderdeel van de celwand met een aan eiwit gebonden polysaccharide-structuur.
PSL Parasympathicolytica. Een parasympathicolyticum is een stof die op parasympathische zenuwen verlammend werkt.
PSMA Progressieve spinale musculaire atrofie.
PSO Provinciale stuurgroep ouderenbeleid.
PsP Psychogene polydipsie.
PSP Polysaccharopeptide, dit is een aan eiwit gebonden polysaccharide.
PSV Provinciaal samenwerkings-verband.
PSVTM Provinciale stuurgroep vrijwillige thuishulp en mantelzorg.
Psycho-farmaca Een groep medicijnen die werkzaam zijn tegen psychische aandoeningen door middel van aangrijpen op het centrale zenuwstelsel ofwel CZS.
Psychosomatisch Lichamelijke aandoeningen of ziekten waarvan de oorzaak eigenlijk van psychische aard is.
Pt Symbool voor het platina (platinum) element uit het periodiek systeem.
PT 1: Pararosaniline-toluïdine.
2: PT staat ook voor: protrombinetijd. PTT word (werd) ook gebruikt.
PTA Percutane transluminale angioplastiek.
PTC 1: Peritubulaire capillair.
2: Fenylthiocarbamide.
PTCA 1: Percutane coronaire interventie.
2: Percutane transluminale coronaire angioplastiek wordt ook wel dotteren genoemd.
PTH 1: Het parathormoon of parathyroïd hormoon.
2: Parathyrine.
PTHi Parathormoon (PTH) intact.
PTHrP Parathormoon (PTH) gerelateerd peptide.
PTO Patiënten tevredenheids-onderzoek.
PTP 1: Pyruvoyl-tetrahydro-pterine.
2: Posttransfusionele trombocytopenische purpura.
PTPS Pyruvoyl-tetrahydro-pterine synthase.
PTSS Post-traumatische stress stoornis.
PTT Deze afkorting heeft niets te maken met het verplaatsen van post, maar betekent protrombinetijd. Men gebruikt nu meestal de afkorting PT.
PTVLI Fenylalanine, tyrosine, valine, leucine en isoleucine. Ze behoren alle vijf tot de aminozuren.
Pu Symbool voor het plutonium element uit het periodiek systeem.
PUFA Meervoudig onverzadigd vetzuur. De afkorting MOVZ wordt ook wel gebruikt.
PUK Psychiatrische universiteitskliniek.
Pulex De vlo, een parasiet die zich voedt met bloed.
Pulmo Long.
Pulsus De pols of polsslag.
Pus Etter, een geelgroen vocht dat door allerlei ontstekingen kan ontstaan.
PUVA Psoraleen-ultraviolet-A, een behandeling tegen psoriasis.
PV 1: Polyvinyl.
2: Plasmavolume.
3: Polycytemia vera. PV is een myeloproliferatieve aandoening die het gevolg is van een defect in de pluripotente stamcel en chronisch is.
PVB Persoonsvolgend budget.
PVC 1: Plaque-vormende cel.
2: Polyvinylchloride.
PVCA Polyvinylchlorideacetaat.
PVCC Gechloreerd polyvinylchloride.
PVDC Polyvinylideenchloride.
PVDF Polyvinylideenfluoride.
PVE Productschappen vee, vlees en eieren.
PVF Polyvinylfluoride.
PVG Pelsser-voeding en gedrag. Bij het ADHD research centrum voert men wetenschappelijk onderzoek uit naar de invloed die voeding heeft op kinderen met ADHD. Tijdens dit onderzoek zal ook het zogenaamde PVG-dieet gevolgd gaan worden. Het PVG-onderzoek is een regulier diagnostisch onderzoek en bestaat uit 3 delen: een algemeen deel, een kinderpsychiatrisch deel en een dieetdeel.
PVN 1: Psoriasis vereniging Nederland.
2: Nucleus paraventricularis.
PVP 1: Polyvinyl-pyrolidon.
2: Stichting patiënten-vertrouwenspersoon geestelijke gezondheidszorg.
PVPP Polyvinylpolypyrolidon.
PVS 1: Postvaccinaal syndroom.
2: Postviraal syndroom.
PW Productschap wijn.
PWM 1: Pulsbreedte modulatie.
2: Pokeweed mitogeen.
PXE Pseudo xanthoma elasticum.
PXR Pregnane X receptor.
Pylorus De zogenaamde maagportier, de van een kringspier voorziene uitgang van de maag die aansluit op de twaalfvingerige darm of duodenum.
Pyridoxaal Vitamine B6.
Pyrosis Last van maagzuur, zure oprispingen of 'zuurbranden'.
Pyruvaat Pyrodruivenzuur.
PZ 1: Productschap zuivel.
2: Psychiatrisch ziekenhuis.
PZF Prostaat-zure fosfatese.
PZN Persoonlijk zorg-netwerk.
PZS Perifere zenuwstelsel.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •