Verklarende woordenlijst: N

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'N' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH I JKLM • N • OPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
N 1: Symbool voor het stikstof (nitrogenium) element uit het periodiek systeem.
2: Neuraminidase.
3: Newton, de eenheid van kracht.
4: Het aminozuur asparagine.
Na Symbool voor het natrium element uit het periodiek systeem.
NA 1: Noradrenaline, een transmitterstof.
2: Numerieke apertuur.
3: Nucleair antigeen.
4: Nomina Anatomica, de officiële nomenclatuur op het gebied van de anatomie.
NAA Naftylazijnzuur.
NAAS Nederlandse artsen acupunctuur stichting. De NAAS is per 1 december 2008 met de opleiding en nascholing gestopt. De stichting had een opleiding acupunctuur voor artsen, fysiotherapeuten, tandartsen en dierenartsen.
NAAV Nederlandse artsen acupunctuur vereniging. De acupunctuur als geneeskunde is reeds vele duizenden jaren oud en vindt haar oorsprong in de traditionele Chinese geneeskunde, de TCG of TCM. In deze geneeskunde wordt ziekte gezien als een verstoring van energie-evenwicht in het lichaam. Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid levensenergie die via banen (meridianen) door het lichaam stroomt. Is het energetisch evenwicht verstoord of is de energie-doorstroming geblokkeerd, dan ontstaat ziekte.
NABON Nationaal borstkanker overleg Nederland.
NAC 1: Nucleolus geassocieerd chromatine.
2: N-acetyl-cysteïne. NAC is een stabiele vorm van cysteïne, een zwavelhoudend aminozuur.
NAD Nicotinamide-adenine-dinucleotide.
NADH Nicotinamide-adenine-dinucleotide hydride, NAD in gereduceerde vorm. NADH wordt ook wel co-enzym 1 genoemd.
NADP Nicotinamide-adenine-dinucleotide-fosfaat.
NADPH Nicotinamide-adenine-dinucleotide-fosfaat in gereduceerde vorm.
Naevus Een aangeboren goedaardig gezwel wat ontstaat uit gekleurde (pigment) huidcellen. Het meervoud is naevi.
NAE Nederlandse academie voor eetstoornissen.
NAEG Nederlandse academie voor energetische geneeswijzen.
NAF Nederlands astmafonds.
NAG N-acetyl-glucosamine.
NAGA N-acetyl-galactosamine.
NAH Niet aangeboren hersenletsel.
NAINP Neonatale allo-immuun neutropenie.
NALT Neus (nasofarynx) geassocieerd lymfatisch weefsel (lymfeweefsel of lymfoïde weefsel). Zie ook: BALT, CMIS, GALT, MALT, MIS en SALT.
NAN 1: Nederlandse apothekers norm.
2: Nederlands anafylaxis netwerk. Het NAN is er voor iedereen die steun nodig heeft in de omgang met anafylaxis (anafylaxie of anafylactische shock) ten gevolge van voedsel-allergie, latex, insectensteken, medicijnen of andere oorzaken zoals mastocytose.
NAO Niet anders of anderszins omschreven.
NAOMT Nederlandse associatie orthopedische manuele therapie.
NAP Nederlandse associatie voor psychotherapie.
NaPCA Natrium-pyrolidonkoolzuur.
NAR Nieuwe antigeen receptor.
Narcisme, narcismus of narcissisme Zelfingenomenheid, een soort verliefdheid op de eigen persoonlijkheid of het eigen lichaam.
Narcomanie Het verslaafd zijn aan verdovende middelen.
Narcoticum Een verdovend middel. Het meervoud is narcotica.
Naris Neusgat, het meervoud is nares.
NAS Nieuwe actieve stof.
Nasaal of nasalis Met betrekking tot de neus.
NASH Niet-alcoholische steato-hepatitis.
NASO Nederlandse associatie voor de studie van obesitas.
Nasus Neus.
NAT De nucleïnezuur amplificatie test (NAT) is een zeer gevoelige techniek die berust op de detectie van kleine hoeveelheden DNA of RNA van een virus. Deze test verkleint de vensterperiode aanzienlijk. De vensterperiode is de periode die ligt tussen het moment van besmetting en het positief worden van de test. De test is tevens niet afhankelijk van te vormen antistoffen tegen het betreffende virus en is vooral van belang bij de diagnose van de HIV-ziekte.
Nataal of natalis De geboorte betreffend of met betrekking tot de geboorte.
Natriumbicarbonaat Zogenaamd zuiveringszout, dubbel-koolzure soda wat een neutraliserende werking heeft op zuren.
NAV 1: Nederlandse anthropogenetische vereniging.
2: Nederlandse anatomen vereniging.
3: Nederlands artsen verbond.
4: Nederlandse ambulance vereniging.
5: Nederlandse academie van voedings-wetenschappen.
Nb Symbool voor het niobium element uit het periodiek systeem.
NBAA Nederlandse beroepsorganisatie van activiteiten-begeleiders en activiteiten-therapeuten. Na een fusie is dit nu de Phorza, zie aldaar.
NBB Niet-bicarbonaatbuffers.
NBC Stichting Nederlands bakkerij centrum.
NBD 1: Nasobiliare drainage.
2: Neuraalbuisdefect.
NBGT Nederlandse beroepsvereniging van gestalt-therapeuten.
NBOV Nederlandse brood- en banketbakkers ondernemers vereniging.
NBPV Nederlandse bond van psoriasispatiënten verenigingen.
NBS Nederlandse brandwonden stichting.
NBT 1: Nitroblauwtetrazolium.
2: Nederlandse bond van tatoeëerders.
NBTE Nederlandse vereniging voor biomaterialen en weefsel engineering.
NBV Nederlandse biotechnologische vereniging.
NBVH Nederlandse beroepsvereniging van hypnotherapeuten.
NCA 1: Nederlandse chiropractoren associatie.
2: Nationale commissie tegen het alcoholisme.
3: Nederlands centrum alternatieven voor dierproeven.
NCB Nederlandse christelijke blindenbond.
NCC Niercel carcinoom.
NCCAM Nationaal centrum voor complementaire en alternatieve geneeskunde.
NCCN Neuro-cognitief centrum Nederland.
NCCZ Nationale commissie chronisch zieken.
NCE 1: Nieuwe chemische stof.
2: Nieuw werkzaam bestanddeel.
NCF Neutrofiele chemotactische factor.
NCFS Nederlandse cystische fibrose stichting.
NCG Natrium-chromoglycaat.
NcGv Nederlands centrum geestelijke volksgezondheid. Door een fusie van het NcGv en het Nederlands instituut voor alcohol en drugs (NIAD) is in 1996 het Trimbos-instituut ontstaan.
NCH Nederlands centrum hersenletsel.
NCOG Nederlands congres voor openbare gezondheidsregeling.
NCP Nederlands college voor paranormale genezers.
NCSV Nederlandse Cranio-sacraal vereniging.
NCV 1: Nederlandse coeliakie vereniging.
2: Nederlands centrum vrijwilligerswerk.
NCvB Nederlands centrum voor beroepsziekten.
NCZ Netwerk cliëntenraden ziekenhuizen.
Nd Symbool voor het neodymium element uit het periodiek systeem.
NDF Nederlandse diabetes federatie.
NDI Nefrogene diabetes insipidus.
NDN Natuur diëtisten Nederland. Het doel van NDN is mensen attent te maken op de kracht van een juiste voeding. Men geeft voorlichting over wat zij daaronder verstaan. Ze willen de natuur weer centraal stellen in de hoop dat er een einde komt aan milieuvervuiling, leed van dieren, ongezonde landbouwmethoden, onjuiste bewerkingen van voeding waardoor nutriënten verloren gaan, niet transparante voedingsvoorlichting, overvloedige voedingsconsumptie, drankmisbruik en ongezonde voedingsreclame.
NDO Niet-destructief onderzoek.
NDP Nucleoside-difosfaat.
Ne Symbool voor het neon element uit het periodiek systeem.
NE Niacine-equivalenten. 1 NE = 1 mg nicotinezuur.
NEA Nederlandse vereniging van geur- en smaakstoffen fabrikanten.
NEBAFA Vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen.
Nebula Nevel of vlek.
NEC Necrotiserende enterocolitis.
NeCeDo Nederlands centrum voor dopingvraagstukken.
Necrose of necrosis Weefsel en cellen die afsterven in een bepaald deel van het lichaam.
NEF Nationaal epilepsie fonds.
Nefarma Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Nefarma, is de branche-organisatie van farmaceutische bedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
Nefralgie Nierpijn.
Nefritis of nephritis Nierontsteking.
Neisseria Een bacteriegeslacht van diplokokken (dit zijn gepaarde kokken) die ons kunnen opzadelen met o.a. een druiper (gonorroe of gonorrhoea) en ontsteking van de hersenvliezen of ruggenmergsvliezen.
Nematoden De als parasiet bij de mens voorkomende rondwormen.
NEP Neutraal endopeptidase.
Neprofarm Neprofarm is de Nederlandse vereniging van de farmaceutische industrie van geneesmiddelen voor de zelfzorg en producten voor de gezondheid. De vereniging vertegenwoordigt de belangen van fabrikanten en importeurs van geregistreerde merkgeneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Tot dit assortiment behoren zowel de reguliere zelfzorg-geneesmiddelen als de homeopathische, fytotherapeutische en antroposofische geneesmiddelen. Ook producten voor de gezondheid zoals voedings-supplementen, kruidenpreparaten en zelfzorgproducten die onder de wetgeving voor medische hulpmiddelen vallen worden door de leden van Neprofarm op de markt gebracht.
Nervaal Met betrekking tot de zenuwen.
Nervus Zenuw, het meervoud is nervi.
NES Nutri-energetisch systeem.
NESDA Nederlandse studie naar depressie en angst (NESDA). De NESDA is een wetenschappelijke studie naar het ontstaan van angst en depressie met tevens het verloop van deze klachten. De NESDA is in augustus 2004 van start gegaan met de werving van bijna 3000 deelnemers, met en zonder deze klachten. De deelnemers aan deze studie worden gedurende een periode van 8 jaar gevolgd.
NeSECC Nederlandse sociëteit voor extra corporale circulatie.
NESS Nederlandse stress stichting.
NESTOR Nederlands stimuleringsprogramma ouderen onderzoek.
Netelkoorts Zie: urticaria.
Netelroos Zie: urticaria.
Netelzucht Zie: urticaria.
Neuraal Behorend tot een zenuw.
Neuralgie of neuralgia Zenuwpijn, een vaak in het gebied van een gevoelszenuw bij vlagen optredende pijn.
Neuritis Zenuwontsteking, degeneratieve verschijnselen in een zenuw gepaard gaand met pijn.
Neuroglia Het steunweefsel van het zenuwstelsel. Het neuroglia bestaat uit gliavezels welke de uitlopers zijn van verschillende soorten gliacellen.
Neurologie De kennis van de lichamelijke ziekten van het zenuwstelsel en de behandeling hiervan.
Neuroloog Een zenuwarts die gespecialiseerd is in de neurologie.
Neuron Een zenuwcel, een ganglioncel met de bij het cellichaam behorende uitlopers. Het meervoud is neuronen.
Neuroom of neuroma Zenuwgezwel.
Neurotransmitter Chemische stof die het overdragen van impulsen verzorgt tussen een zenuwcel en een ander orgaan of tussen de zenuwcellen onderling.
NeVLAT Nederlandse vereniging van leraren in de Alexander techniek. De Alexandertechniek is een praktische techniek waarmee u kunt leren om beter gebruik te maken van uw natuurlijke balans en coördinatie in alle activiteiten van het leven.
NEW Nederlandse echinokokken werkgroep.
Newton De eenheid van kracht.
NF 1: Neurofibromatose.
2: Nitrofenyl.
3: Nucleaire factor.
4: Neurofeedback.
NFG Nederlandse federatie gezondheidszorg.
NFGV 1: Nationale federatie geestelijke volksgezondheidszorg.
2: Nationaal fonds geestelijke volksgezondheid. Sinds januari 2006 is dit het FPG, ofwel het fonds psychische gezondheid.
NFI Vereniging Nederlandse frisdranken industrie.
NFK Nederlandse federatie van kankerpatiënten-organisaties.
NFkB Nucleaire factor kappa B.
NFN Nederlandse federatie voor nefrologie.
NFPN Beroepsorganisatie voor paranormaal therapeuten.
NFS Nederlandse federatie stotteren.
NFT Neuro-fibrillaire vezelkluwen.
NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra. De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC's) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van deze UMC's.
NFV Nederlandse vereniging voor farmacologie.
NGBIT Nederlands genootschap van bio-informatie therapie. Het is een onafhankelijke beroepsvereniging van bioresonantie specialisten.
NGF 1: Zenuw-groeifactor.
2: Nederlands genootschap voor fysiotherapie.
NGI Nederlands genomics initiatief. Er wordt wereldwijd, ook in Nederland, veel onderzoek in genomics uitgevoerd. Het NGI vormt hierin een belangrijke spil door als doel een infrastructuur te creëren waarbinnen genomics onderzoek uitgevoerd kan worden. Belangrijk hierbij zijn 14 grootschalige centra die gericht zijn op maatschappelijke thema's als voeding, gezondheid en duurzaamheid.
NGOO Nederlands genootschap orthomoleculaire oncologie. Men vertelt daar dat een doelstelling van de NGOO is andere artsen en wetenschappers op de hoogte te houden van relevante literatuur inzake niet toxische- of orthomoleculaire behandeling van kanker. Men wil daarmee proberen een brug te slaan tussen de reguliere- en de orthomoleculaire behandeling. Beiden maken gebruik van dezelfde onderzoeksmethoden, beiden werken in op de biochemie en kunnen elkaars werking bevorderen. U vindt er links naar websites met informatie over voeding en kanker. Verder is er een lijst met gerandomiseerde, derde fase studies over het effect van voeding en voedings-supplementen bij kanker.
NGS Nederlands genootschap voor sportmassage.
NGTT Netwerk van Gestalt- en transpersoonlijke therapeuten.
NGvA Nederlands genootschap van abortus-artsen.
NGV Nederlandse genetische vereniging. De activiteiten van de NGV gaan heel ver. Dit vooral door de enorme toename van de genetische kennis van mens, plant, dier en mico-organismen.
NGVH Nederlands gilde van hypnotherapeuten.
NHB 1: Nederlandse hospice beweging.
2: Nederlandse hersenbank. De NHB is een onderdeel van het Nederlands instituut voor neurowetenschappen, het NIN.
NHDI Nederlandse hervormde diaconessen inrichting.
NHG Nederlands huisartsen genootschap.
NHI Nederlands huisartsen instituut.
NHL Non-Hodgkin-lymfoom.
NHS 1: Nederlandse hart stichting.
2: Nederlandse hyperventilatie stichting.
NHTR Niet-hemolytische transfusiereactie.
NHV 1: Nederlandse hyperventilatie vragenlijst.
2: Nederlandse hartfunctie vereniging.
Ni Symbool voor het nikkel element uit het periodiek systeem.
NIA 1: Nederlands instituut voor arbeidsomstandigheden.
2: Vereniging van Nederlandse industrie apothekers.
Niacinamide Zie: nicotinamide.
NIAD Nederlands instituut voor alcohol en drugs. Door een fusie van het NIAD en het NcGv is in 1996 het Trimbos-instituut ontstaan.
NIADM Niet insuline-afhankelijke diabetes mellitus. Ook als diabetes mellitus type-2 aangeduidt.
NIAZ Nederlands instituut voor accreditatie van ziekenhuizen.
NIBA Nederlands instituut voor bio-energetische analyse.
NIBB Nederlands instituut voor biorelease en biodynamische psychologie.
NIBI Nederlands instituut voor biologie.
NIC Nationaal influenza centrum.
Nicotinamide of nicotinezuur Vitamine B3.
NICTIZ Nationaal ICT instituut in de zorg.
NICU Neonatale intensive care unit.
NIDDM Niet insuline-afhankelijke diabetes mellitus.
NIG 1: Nederlands iriscopisten gilde.
2: Nederlands instituut voor gerontologie.
NIGZ Nationaal instituut voor gezondheids-bevordering en ziektepreventie.
NIKIM Stichting Nationaal informatie en kenniscentrum integrale geneeskunde. Deze stichting werd in 2006 opgericht met als doel het gedachtengoed van IM te verspreiden in Nederland. Zie verder bij: IM.
NIN Nederlands instituut voor neurowetenschappen. Het NIN doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan het centraal zenuwstelsel. Het onderzoek is multidisciplinair van opzet en richt zich vooral op ontwikkeling, plasticiteit en veroudering van de hersenen. Men verricht zowel onderzoek naar het normale functioneren van de hersenen als naar het ontstaan van ziektebeelden en de ontwikkeling van therapeutische strategieën.
NIOO Nederlands instituut voor ecologie. Het NIOO doet fundamenteel en strategisch onderzoek aan individuele organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen.
NIOS Nederlands instituut opleidingen sportartsen.
NIP 1: Nederlands instituut van psychologen.
2: Nationaal immunisatie programma.
NIR Nabij-infrarood.
NIS Nederlands instituut voor stervensbegeleiding.
NISB Nederlands instituut voor sport en bewegen.
NISBO Nederlandse islamitische bond voor ouderen.
NISG Nederlands instituut voor sport en gezondheid.
NISSO Nederlands instituut voor sociaal seksuologisch onderzoek.
NIT Nationale informatiebank toegankelijkheid.
NITEL Nederlands instituut voor telemedicine.
Nitraat Een zoutverbinding van salpeterzuur, nitraat is niet giftig.
Nitriet Bij het verwarmen van b.v. nitraathoudende groente kan het, voor het menselijk lichaam, giftige nitriet ontstaan.
NIV Nederlandsche internisten vereniging.
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Verder ook de (relaties tussen) verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid.
NIZW Nederlands instituut voor zorg en welzijn. Het instituut bestaat sinds januari 2007 niet meer.
NKFK Nederlands kenniscentrum farmacotherapie bij kinderen.
NKI Nederlands kanker instituut.
NKV Nederlandse Klinefelter vereniging.
NLCS Nederlandse cohortstudie.
NLD Vertaald is dit: niet-verbale leerstoornis.
NLDS Nederlandse lever darm stichting.
NLNet Nederlands lymfoedeem netwerk.
NLP Neuro-linguïstisch programmeren.
NLV 1: Een op Norwalk lijkend virus.
2: Nederlandse leverpatiënten vereniging.
NM Normetanefrine.
NMDA N-methyl-d-aspartaat.
NMN Nicotinaat-mono-nucleotide.
NMP Nucleoside-monofosfaat.
NMR Afkorting van nucleaire magnetische resonantie. NMR wordt ook wel kernspintomografie genoemd.
NMS Nederlandse meningitis stichting.
NMT Nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde.
NNG Nationale natuurgebonden gezondheidsorganisatie.
NNRTI Niet-nucleoside omgekeerd transcriptaseremmer.
NNV Nederlandse natuurkundige vereniging.
No Symbool voor het nobelium element uit het periodiek systeem.
NO Stikstofmonoxide.
NOAG Nederlandse orde van alternatieve genezers.
NOD 1: Nederlandse onderzoek databank.
2: Niet-obese diabetisch.
3: Netwerk orthomoleculaire diëtisten.
NOG Nederlands oogheelkundig genootschap of gezelschap.
NOKH Nederlandse organisatie van klassiek Homeopaten.
Nomenclatuur In de vaktaal gebruikte benaming of naamgeving.
Non- In samenstellingen: niet of het afwezig zijn van.
NOPT Nederlandse organisatie van paranormaal therapeuten.
NOR Nucleolus organiserend gebied.
Noradrenaline Dit hormoon wordt aangemaakt door het merg van de bijnieren. De hoofdtaak is het vernauwen van bloedvaten en slagaders (vasoconstrictie) zodat de bloeddruk stijgt.
Normocyt Een er normaal uitziende rode bloedcel.
NOS Stikstofmonoxide-synthetase.
NOT Neuro organisatie techniek.
Notalgie of notalgia Rugpijn.
NOTK Nijmeegs offensief tegen kanker.
NOV 1: Nederlandse obesitas vereniging.
2: Nederlandse orthopaedische vereniging.
3: Nederlandse organisatie vrijwilligerswerk.
4: Nederlandse organisatie van verloskundigen.
Np Symbool voor het neptunium element uit het periodiek systeem.
NPAG Nederlandse psycho-analytische groep.
NPAR Nationaal publiek beoordelings-rapport. Hierin zijn de belangrijkste gegevens uit het verrichtte onderzoek bij mens en proefdier samengevat. Zie ook: EPAR.
NPC Kernporie-complex.
NPCF Nederlandse patiënten en consumenten federatie.
NPCG Nationaal panel chronisch zieken en gehandicapten.
NPG 1: Nederlands psychoanalytisch genootschap.
2: Stichting nationaal programma grieppreventie.
NPH Neutrale protamine Hagedorn.
NPI 1: Nederlands psychoanalytisch instituut.
2: Nederlands paramedisch instituut.
3: Neuro-psychiatrische inventaris. Deze NPI is bedoeld om de belastbaarheid van verzorgenden in het omgaan met de specifieke gedragsproblemen te meten.
NPKUV Nederlandse fenylketonurie vereniging. De NPKUV is een landelijke vereniging voor phenylketonurie-patiënten. Maar ook voor ouders of partners van patiënten en overige geïnteresseerden in fenylketonurie, afgekort tot PKU. PKU is een zeldzame stofwisselingsziekte die in Nederland wordt ontdekt door het uitvoeren van de hielprik bij pasgeboren baby's.
NPN Organisatie natuur- en gezondheids-producten Nederland.
NPS Narcistische persoonlijkheidsstoornis.
NPTN Netwerk palliatieve zorg voor terminale patiënten Nederland.
NPV 1: Nederlandse patiënten vereniging.
2: Noordelijke pomologische vereniging.
NREM Niet-REM slaapstadia.
NRF Nationaal revalidatie fonds.
NRK Nederlandse Rode Kruis.
NRM Nederlands register voor Mesologie.
NRPK Nederlandse raad voor particuliere klinieken.
NRR Nederlandse reanimatie raad.
NRTI Nucleoside omgekeerd transcriptaseremmer.
NRV Nationale raad voor de volksgezondheid.
NSAID Niet-steroïde anti-inflammatoir middel. Het remt ontstekingen.
NSAIP Niet-steroïde anti-inflammatoire farmaca, werkt ontstekings-remmend.
NSCK Nederlands signalerings-centrum kindergeneeskunde.
NSCLC Niet-kleincellig long carcinoom.
NSE 1: Neuronspecifiek enolase.
2: Niet-specifieke esterase.
NSF Nederlandse specialisten federatie. Het is nu de 'Orde van medisch specialisten' die na een fusie in januari 1997 ontstaan is.
NSG Nederlands specialisten genootschap, is in juni 2000 opgeheven.
NSGK Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind.
NSK Nederlandse school voor kinesiologie.
NSMD Nederlandse stichting voor manisch depressieven. Sinds 1987 is dit de VMDB ofwel vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen.
NSN Nierstichting Nederland.
NSTG Nederlandse stichting ter bevordering van de Tibetaanse geneeskunde.
NSU Niet specifieke uretritis.
NSVG Nederlandse stichting voor gelaryngectomeerden.
NSVM Nederlandse stichting voor Ménièrepatiënten.
NSWO Nederlandse vereniging voor slaap- en waak onderzoek.
NT Nitrotyrosine.
NTAC Nederlands technisch advies college. Het NTAC zegt sinds de oprichting in 1989, qua kennis en ervaring op het brede terrein van de medische hulpmiddelen, in Nederland een prominente positie in te nemen. Het technisch adviescollege richt haar dienstverlening zowel op gemeenten, zorginstellingen, zorgkantoren en zorgverzekeraars als op consumenten en particulieren.
NTBC Nitro-trifluoromethylbenzoyl.
NTF Nederlands tuberculose fonds.
NT-MRSA Niet-typeerbare methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Volgens gegevens van het RIVM blijken veel varkens een variant van deze ziekenhuisbacterie bij zich te dragen. Deze variant, de NT-MRSA genoemd, is ook gevonden bij mensen die in contact komen met levende varkens en vleeskalveren. Deze bacterie is gevaarlijk voor zieken en mensen met wonden of catheters. Zij kunnen een MRSA infectie oplopen die moeilijk te behandelen is.
NTN Netwerk thuiszorg Nederland.
NTP Nucleoside-trifosfaat.
NTS Nederlandse transplantatie stichting.
NTTT Niet toxische tumor-therapie.
NTV Nederlandse transplantatie vereniging.
NTvG Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.
NTvU Nederlands tijdschrift voor urologie.
Nu Nucleotidase, een enzym wat in veel organen van het lichaam voorkomt.
NU91 Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging.
Nucleïne Dit is de oude benaming voor DNA.
Nucleïnezuur Er bestaat een groot aantal soorten nucleïnezuren in ons organisme. De chemische rangschikking der moleculen is enorm gevarieerd. Men onderscheidt twee typen, namelijk ribonucleïnezuur of RNA en desoxyribonucleïnezuur of DNA. Het voortbestaan van deze zuren wordt gewaarborgd door zichzelf te vermenigvuldigen (replicatie).
Nucleus 1: Een groep van zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel.
2: De zeer kleine celkern met een doorsnede van slechts enkele micrometers. Vanuit de celkern wordt de stofwisseling van de cel gestuurd.
NuGO Nutrigenomics organisatie. Nutrigenomics is de wetenschap waarin de interactie wordt bestudeerd tussen genen en voeding. Maar ook hoe de genetische variaties kunnen leiden tot een verschillende respons op voeding en voedingsstoffen.
NUMC Nijmeegs universitair medisch centrum.
Nutriënt Een voor het lichaam onmisbare voedingsstof. De verschillende nutriënten zijn eiwit, electrolyt, koolhydraat, mineraal, vet, vitamine en tenslotte water.
Nutriment of nutrimentum Voedingsmiddel of voedsel.
NUVO Nederlandse unie van optiekbedrijven.
NVA 1: Nederlandse vereniging voor autisme.
2: Nederlandse vereniging voor acupunctuur.
3: Nederlandse vereniging voor anesthesiologie.
4: Nederlandse vereniging voor audiologie.
NVAA Nederlandse vereniging van antroposofische artsen. De antroposofische gezondheidszorg is als uitbreiding van de natuurwetenschappelijke geneeskunde ontwikkeld vanuit de antroposofische visie op de mens. Centraal in het antroposofisch mensbeeld staat het gegeven dat de mens een zich ontwikkelend wezen is, waarbij gezondheid en ziekte een rol spelen. Gezondheid kan worden omschreven als een dynamisch evenwicht tussen lichamelijke, fysiologische, psychische en geestelijke processen. Deze evenwichtssituatie tussen lichaam, ziel en geest varieert met de leeftijd en is steeds afhankelijk van de karakteristieke kenmerken van de persoon. Bij ziekte is dit evenwicht verstoord.
NVAB 1: Nederlandse vereniging voor AIDS behandelaren.
2: Nederlandse vereniging van audicien bedrijven. Een audicien is de deskundige bij uitstek voor het aanmeten van hoortoestellen en andere audiologische hulpmiddelen. Audiciens zijn zorgverleners: zij helpen slechthorenden bij hun revalidatieproces.
3: Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.
NVACP Nederlandse vereniging voor Addison en Cushing patiënten.
NVAF Nederlandse vereniging van Antroposofische fysiotherapeuten. Antroposofische fysiotherapie is een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld dat door Rudolf Steiner is ontwikkeld.
NVAGT Nederlands-Vlaamse associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.
NVALT Nederlandse vereniging van artsen voor longziekten en tuberculose.
NVAM Nederlandse vereniging van anesthesie-medewerkers.
NVAMD Neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie.
NVAMG Federatie Nederlandse vereniging van artsen voor manuele geneeskunde. De manuele en de orthomanuele geneeskunde behandelen die klachten welke te maken hebben met het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel in de wervelkolom. Sinds januari 2006 is dit de NVOMG.
NVAP 1: Nederlandse vereniging voor algemene patiëntenbelangen.
2: Nederlandse vereniging ter bevordering van antroposofische psychotherapie.
NVAS Nederlandse voedselallergie stichting. Sinds 1999 is de naam: Stichting voedselallergie.
NVAT Nederlandse vereniging voor aura- en chakra-therapeuten.
NVAV Nederlandse vereniging voor Antroposofisch verpleegkundigen. De V&VN is door een grote fusie in 2006 van alle verpleegkundige beroepsverenigingen voortgevloeid uit de NVAV.
NVAVG Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten.
NVAZ 1: Nederlandse vereniging van Antroposofische zorgaanbieders.
2: Nederlandse vereniging van artsen in de zwakzinnigenzorg.
NVB 1: Nederlandse vereniging voor bloedtransfusie.
2: Nederlandse vegetariërsbond. De NVB zegt dé autoriteit in Nederland op het gebied van vegetarisme te zijn. De bond is de enige Nederlandse consumentenorganisatie van en voor vegetariërs en is daarmee voorvechter voor dier, mens en milieu. Zij behartigen de belangen van die honderdduizenden mensen die geen vlees willen eten omdat zij respect voor dieren, het milieu, mensen en zichzelf hebben.
NVBMB Nederlandse vereniging voor biochemie en moleculaire biologie.
NVBP Nederlandse vereniging ter bestudering van pijn.
NVBS Nederlandse vereniging van blinden en slechtzienden.
NVBT 1: Nederlandse vereniging voor beeldende therapie.
2: Nederlandse vereniging van biodynamische therapeuten.
3: Nederlandse vereniging tot bevordering van de biologische tandheelkunde.
NVC Nederlandse vereniging van chirotherapeuten.
NVCT Nederlandse vereniging voor creatieve therapie. De NVCT is in maart 2006 definitief opgeheven. Hieruit zijn vier beroepsverenigingen opgericht die samen de federatie vaktherapeutische beroepen ofwel FVB vormen.
NVCZ Nederlandse vereniging complementaire zorg.
NVD 1: Nederlandse vereniging van diëtisten.
2: Nederlandse vereniging voor duikgeneeskunde.
3: Nederlandse vereniging van dystoniepatiënten.
NVDA Nederlandse vereniging van doktersassistenten.
NVDAT Nederlandse vereniging voor danstherapie.
NVDEC Nederlandse vereniging van dier-experimenten commissies.
NVDK Nederlandse vereniging voor dagbehandeling en kort verblijf.
NVDO Nederlandse vereniging voor diabetes onderzoek.
NVDT Nederlandse vereniging voor dramatherapie.
NVDV Nederlandse vereniging voor dermatologie en venereologie.
NVE 1: Nederlandse vereniging voor ergotherapie.
2: Nederlandse vereniging voor Euritmie-therapie.
3: Nederlandse vereniging voor endocrinologie. De NVE bestaat sinds mei 1947. Het doel van deze vereniging is het bevorderen van de bestudering van de endocrinologie en haar toepassingen. Als zodanig vormt de vereniging een spilfunctie binnen het gehele spectrum van de endocrinologie. Dit blijkt ook uit de grote variëteit aan leden. Er bevinden zich onder andere biologen, biochemici, gynaecologen, kinderartsen, internisten, biomedische wetenschappers, immunologen, farmacologen, klinisch chemici en dierenartsen onder. Hierdoor worden binnen de vereniging alle aspecten van de endocrinologie vertegenwoordigd.
NVEH Nederlandse vereniging voor E-health. De NVEH werd in februari 2005 opgericht.
NVEPC Nederlandse vereniging voor esthetische plastische chirurgie.
NVET Nederlandse vereniging voor euritmie-therapie.
NVF 1: Nederlandse vereniging voor fytotherapie.
2: Nederlandse vereniging voor fysiologie.
3: Nederlandse vereniging voor farmacologie.
NVFG 1: Nederlandse vereniging voor farmaceutisch geneeskundigen.
2: Nederlandse vereniging voor fysiotherapeuten in de geriatrie.
NVFW Nederlandse vereniging voor farmaceutische wetenschappen.
NVG 1: Nederlandse vereniging voor gerontologie.
2: Nederlandse vereniging voor geriatrie.
NVGG Nederlandse vereniging voor groeihormoondeficiëntie en groeihormoon-behandeling.
NVGN Nederlandse vereniging voor geestelijke- en natuurgeneeswijzen.
NVGP 1: Nederlandse vereniging van Graves patiënten.
2: Nederlandse vereniging voor groeps-dynamica en groeps-psychotherapie.
NVGT Nederlandse vereniging voor gentherapie. Men zegt er dat de belangstelling voor gentherapie in Nederland groot is, getuige de toenemende hoeveelheid onderzoek op dit gebied. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in de klinische toepassing van gentherapie bij patiënten. Daarom hebben een aantal experts op dit gebied op 19 maart 1999 de NVGT opgericht. De doelstellingen van de NVGT zijn:
  • Het bevorderen van (onderzoek naar) gentherapie.
  • Het vergroten van kennis op het gebied van de gentherapie bij zowel onderzoekers als buitenstaanders.
  • Het bevorderen van de aandacht voor het vakgebied.
NvH Nederlandse vereniging van Huntington. De doelstelling van de NvH is het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte van Huntington, risicodragers, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten.
NVH 1: Nederlandse vereniging voor hepatologie.
2: Nederlandse vereniging van hemofilie-patiënten. De NVH is een belangenvereniging voor mensen met hemofilie en aanverwante (erfelijke) afwijkingen in de bloedstolling, zoals de ziekte van Von Willebrand, de ziekte van Glanzmann en trombocytopenie (ITP of de ziekte van Werlhof).
3: Nederlandse vereniging van huidtherapeuten. Huidtherapeuten behandelen patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van een huisarts of specialist. Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut kan helpen.
NVHG Nederlandse vereniging voor humane genetica.
NVHP Nederlandse vereniging van hemofilie patiënten.
NVHT 1: Nederlandse vereniging van homeopathisch tandartsen.
2: Nederlandse vereniging voor herpetologie en terrariumkunde.
NVHVV Nederlandse vereniging voor hart en vaat verpleegkundigen.
NVI Nederlands vaccin instituut.
NVIC 1: Nederlandse vereniging voor intensive care. De NVIC is een vereniging voor artsen met belangstelling voor intensive care-geneeskunde.
2: Nationaal vergiftiging en informatie centrum. Het is een afdeling van het RIVM, het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne.
NVICV Nederlandse vereniging voor intensive care verpleegkundigen.
NVK 1: Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde.
2: Nederlandse vereniging voor kristallografie.
NVKC Nederlandse vereniging van klinische chemie en laboratorium-geneeskunde.
NVKF Nederlandse vereniging voor klinische fysica.
NVKFB Nederlandse vereniging voor klinische farmacologie en biofarmacie.
NVKG 1: Nederlandse vereniging voor kristalgroei.
2: Nederlandse vereniging voor klinische geriatrie (ouderen-geneeskunde).
NVKH Nederlandse vereniging van klassiek homeopaten. De NVKH is een vereniging van professionele klassiek homeopaten. Men zegt er dat de aangesloten homeopaten gedegen zijn opgeleid en hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf stellen. Deze kwaliteitszorg behelst opleiding, nascholing, beroepsethiek en praktijkvoering.
NVKNF Nederlandse vereniging voor klinische neurofysiologie.
NVKP Nederlandse vereniging kritisch prikken. Men biedt informatie over vaccinaties en de bewuste keuze rondom vaccinaties tegen o.a. kinkhoest, polio, mazelen, rode hond, bof, difterie, pneumokokken, tetanus en baarmoederhalskanker.
NVKT Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapie op antroposofische grondslag. Kunstzinnige therapie is een paramedisch beroep met een opleiding op HBO-niveau. In het antroposofisch mensbeeld wordt het geheel van lichaam, psyche en individualiteit bij ieder mens gezien als een unieke eenheid ofwel een holistische visie.
NVKZ Nederlandse vereniging voor kwaliteit en zorg.
NVL 1: Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten.
2: Nederlandse vereniging van lactatiekundigen. De NVL heeft tot doel het beroep van lactatiekundige meer bekendheid te geven, zowel bij het publiek als binnen de reguliere gezondheidszorg. Men zegt ook dat er lang is gedacht dat het niet uitmaakte of een baby met moedermelk of met kunstvoeding werd grootgebracht. Dankzij uitgebreid onderzoek weten we nu dat borstvoeding wel degelijk verschilt van kunstvoeding.
NVLE Nationale vereniging lupus erythematodes patiënten.
NVLF Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie.
NVLO Nederlandse vereniging leidinggevenden operatieafdeling.
NVLP Nederlandse vereniging voor Lyme-patiënten.
NVLR Nederlandse vereniging voor levensmiddelen-recht.
NVM Nederlandse vereniging van mondhygiënisten.
NVMA Nederlandse vereniging medische administratie.
NVMB Nederlandse vereniging voor matrix biologie.
NVMBR Nederlandse vereniging medische beeldvorming en radiotherapie.
NVML Nederlandse vereniging van bio-medisch laboratorium-medewerkers.
NVMM Nederlandse vereniging voor medische microbiologie.
NVMO Nederlandse vereniging voor medische oncologie.
NVMT Nederlandse vereniging voor manuele therapie.
NVMW Nederlandse vereniging van maatschappelijk werkers.
NVN 1: Nederlandse vereniging voor narcolepsie.
2: Nederlandse vereniging voor neuropsychologie.
3: Nierpatiënten vereniging Nederland.
4: Nederlandse vereniging voor neurologie.
5: Nederlandse vakvereniging neuropsyrurgen. Neuropsyrurgie is de wetenschap van lichaam en ziel. Ze werkt in op de communicatie tussen lichaam en ziel en herstelt deze communicatie, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. Daarom is het toepassingsgebied bij uitstek het terrein van de psychosomatische klachten en ziekten. De naam is samengesteld uit neurologie, psychologie en chirurgie.
NVNF Nederlandse vereniging voor neurofeedback.
NVNG Nederlandse vereniging voor nucleaire geneeskunde.
NVNLP Nederlandse vereniging voor neuro-linguïstisch programmeren.
NVNR Nederlandse vereniging voor neuraal- en regulatie-therapie. De theoretische basis van de neuraal- en regulatie therapie is het basis bioregulatie systeem (BBRS). In dit systeem spelen de bindweefselcellen, het autonoom zenuwstelsel, het hormonaal-systeem en het immuunsysteem, een belangrijke rol. Bij verstoring van het biologisch evenwicht (b.v. als gevolg van een ontsteking of een operatie) dan reageert dit BBRS systeem als eerste, ten gevolge waarvan een stoorveld ontstaat. Onder stoorvelden verstaan we een dusdanige verandering in het biologisch evenwicht van het autonoom zenuwstelsel, dat er aldaar een (pijn) klacht (maar ook elders in het lichaam) kan ontstaan (en blijven). Enkele voorbeelden van stoorvelden: littekens, slecht helende wonden en gebitsproblemen.
NVO 1: Nederlandse vereniging van orthoptisten.
2: Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.
3: Nederlandse vereniging voor osteopathie.
NVOG Nederlandse vereniging voor obstetrie (verloskunde) en gynaecologie.
NVOI Nederlandse vereniging voor orale implantologie. De NVOI is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezighouden met alles wat te maken heeft met tandheelkundige implantaten.
NVOM Nederlandse vereniging oefentherapie Mensendieck.
NVOMG Nederlandse Vereniging van artsen voor orthomanuele geneeskunde. Orthomanuele geneeskunde is een specifieke aanvulling in diagnostische en therapeutische zin op de gebruikelijke benadering van klachten die samenhangen met het bewegingsapparaat. Deze vereniging is ontstaan uit een fusie van de VAMG en de VAOMG
NVOS Nederlandse vereniging van orthopedisch schoentechnici.
NVP 1: Nederlandse vereniging voor parasitologie. De NVP stimuleert en ondersteunt activiteiten met als doel een kwalitatieve verbetering van de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties. De informatie over 'medische parasitologie' en 'veterinaire parasitologie' op de website van de NVP wordt aangeleverd door deskundigen op het gebied van parasitaire infecties bij mens en dier.
2: Nederlandse vereniging voor psychonomie.
3: Nederlandse vereniging voor psychotherapie.
4: Nederlandse vereniging voor proefdierkunde. De NVP zegt te streven naar een zo verantwoordelijk mogelijk gebruik van proefdieren. Dit in het bijzonder door het bevorderen van vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. Daarmee wordt bedoeld dat wanneer er proeven op dieren worden verricht, dit op een manier moet gebeuren die zo min mogelijk ongerief berokkent aan zo min mogelijk dieren.
NVPA 1: Nederlandse vereniging voor psychoanalyse.
2: Nederlands verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen.
NVPC Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie.
NVPG Nederlandse vereniging voor preventie en gezondheids-bevordering.
NVPIT Nederlandse vereniging voor postural integratie therapeuten.
NVPMKT Nederlandse vereniging voor psycho-motorische kinder-therapie.
NVPMT Nederlandse vereniging voor psycho-motorische therapie.
NVPO Nederlandse vereniging voor psychosociale oncologie.
NVPP Nederlandse vereniging voor psychoanalytische psychotherapie.
NVPV Nederlandse vereniging voor psychiatrische verpleegkunde.
NVR Nederlandse vereniging voor reumatologie.
NVRB Nederlandse vereniging voor radiobiologie.
NVRG Nederlandse vereniging voor relatie- en gezinstherapie.
NVRM Nederlandse vereniging van Reiki masters.
NVRO Nederlandse vereniging voor radiotherapie en oncologie.
NVRT Nederlandse vereniging van reïncarnatie therapeuten.
NVS Nervus vagus stimulatie of stimulator.
NVSAP Nederlandse vereniging slaapapneu-patiënten.
NVSCA Nederlandse vereniging voor schisis en craniofaciale afwijkingen.
NVSG Nederlandse vereniging voor sociale geriatrie. Het is nu stichting Geriopterix.
NVSH Nederlandse vereniging voor seksuele hervorming.
NVSHV Nederlandse vereniging spoedeisende hulp verpleegkundigen.
NVSMC Nederlandse vereniging slachtoffers medische contrastmiddelen.
NVSP Nationale vereniging Sjögrenpatiënten. Het syndroom van Sjögren is een chronische ontsteking van de traan- en speekselklieren. Ook in andere organen kunnen ontstekingen voorkomen. De oorzaak van de ziekte is niet bekend. Er wordt aangenomen dat de ontstekingen worden veroorzaakt door een reactie van het afweersysteem tegen het eigen lichaam. Dit syndroom wordt daarom een auto-immuunziekte genoemd.
NVSPH Nederlandse vereniging van sociaal pedagogische hulpverleners. Na een fusie is dit nu de Phorza, zie aldaar.
NVSPV Nederlandse vereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.
NVST Nederlandse vereniging van Soma therapeuten.
NVT 1: Nederlandse vereniging voor thoraxchirurgie.
2: Nederlandse vereniging voor toxicologie.
3: Nederlandse vereniging voor traumatologie.
NVTCG Nederlandse vereniging voor traditionele Chinese geneeskunde.
NVTH 1: Nederlandse vereniging voor toegepaste hypnose.
2: Nederlandse vereniging voor trombose en hemostase. De NVTH is een beroepsvereniging van wetenschappelijk onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van de bloedstolling. De NVTH organiseert cursussen voor beginnende basale en klinische wetenschappelijk onderzoekers over de cellen en factoren die nodig zijn voor het voorkomen van ongewenste afsluiting van bloedvaten (trombose) en voor het tegengaan van bloedverlies na beschadiging van de bloedvaten (hemostase). Verder stimuleert de NVTH de interactie tussen onderzoekers op het gebied van trombose en hemostase.
NVTM Nederlandse vereniging voor transformatiewerk Meeuwenveen. De naam is gewijzigd in de Nederlandse vereniging voor transformatiewerk, ofwel de NVVT.
NVU Nederlandse vereniging voor urologie.
NVvA Nederlandse vereniging voor allergologie.
NVVA Nederlandse vereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters.
NVvC Nederlandse vereniging voor celbiologie.
NVVC Nederlandse vereniging voor cardiologie.
NvvCO Nederlandse vereniging voor chirurgische oncologie.
NVvD Nederlandse vereniging van dystoniepatiënten.
NVVE Nederlandse vereniging voor vrijwillige euthanasie.
NVVG Nederlandse vereniging voor verzekerings-geneeskunde.
NvvH Nederlandse vereniging voor hypnose.
NVvH 1: Nederlandse vereniging voor heelkunde.
2: Nederlandse vereniging voor handchirurgie.
3: Nederlandse vereniging voor haematologie. De NVvH werd opgericht in 1950. Het is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, circa 440 artsen en biomedische wetenschappers. Zij zijn werkzaam op gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels in het lichaam.
NVvHP Nederlandse vereniging voor hoofdpijn patiënten.
NVVI Nederlandse vereniging voor immunologie.
NVVL Nederlandse vereniging voor voedingsleer en levensmiddelen-technologie. De NVVL staat open voor iedereen die de wetenschappelijke, praktijkgerichte en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van voeding, voedsel en voedselbereiding wil volgen.
NVVM 1: Nederlandse vereniging voor mesologie.
2: Nederlandse vereniging voor microbiologie.
3: Nederlandse vereniging voor macrobiotiek.
NVvMT Nederlandse vereniging voor muziektherapie.
NVVN Nederlandse vereniging van neurochirurgen.
NVvO 1: Nederlandse vereniging voor oncologie.
2: Nederlandse vereniging van orthoptisten.
NVvP 1: Nederlandse vereniging voor psychiatrie.
2: Nederlandse vereniging van podotherapeuten.
3: Nederlandse vereniging voor parodontologie.
NVVP 1: Nederlandse vereniging voor pathologie.
2: Nederlandsche vereniging voor psychiatrie.
3: Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten.
NVVPP Nederlandse vereniging van Paget patiënten.
NVvR 1: Nederlandse vereniging van rugpatiënten.
2: Nederlandse vereniging voor radiologie.
NVVS 1: Nederlandse vereniging voor seksuologie.
2: Nederlandse vereniging voor Speyertherapie. Speyertherapie is een psychotherapeutische methode, genoemd naar dr. Simon Speyer. Het verschaft de mens inzicht in de oorzaken van zijn neurotisch handelen en helpt hem zijn oorspronkelijke ik te ontdekken. Uitgangspunt is dat emotionele problemen van nu hun oorsprong meestal in de eerste vijf kinderjaren hebben.
3: Nederlandse vereniging voor slechthorenden.
4: Nederlandse vereniging van spel-therapeuten. Speltherapie is een methode om kinderen individueel of in groepsverband te helpen met sociaal-emotionele en/of problemen met de ontwikkeling en/of gedrags­problemen.
NVVT Nederlandse vereniging voor transformatiewerk.
NVVZ Nederlandse vereniging voor verpleeghuiszorg.
NVWOA Nederlandse vereniging tot wetenschappelijk onderzoek naar de astrologie.
NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen.
NVZA Nederlandse vereniging van ziekenhuis-apothekers.
NVZD Nederlandse vereniging van ziekenhuis directeuren.
NW Normaalwaarde.
NWHHT Nederlandse werkgroep hoofd- en halstumoren.
NWO Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.
NWO-MW Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en medische wetenschappen.
NWP Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst.
Nystagmografie Het registreren van nystagmus, zie ook: ENG.
Nystagmus De heen en weer gaande zich ritmisch herhalende beweging van de oogbol, zie ook: ENG.
NZa Nederlandse zorgautoriteit welke in oktober 2006 is ontstaan uit de CTG en CTZ.
NZF Nederlandse zorg federatie.
NZI Nationaal ziekenhuis instituut.
NZO Nederlandse zuivel organisatie.
NZR Nationale ziekenhuisraad.
NZVN Nachtzorg vereniging Nederland.
NZVT Nederlands zekerheidssysteem voedingssupplementen topsport.
NZZA Nederlandse ziekenhuis en zorg academie.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •