Verklarende woordenlijst: L

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'L' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH I JK • L • MNOPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
L 1: Lumbale wervel of lendenwervel.
2: Levo, laevo, links, linksdraaiend of met betrekking tot de linkerzijde.
3: Symbool voor de inhoudsmaat liter.
4: Het essentiële aminozuur leucine.
La Symbool voor het lanthaan (lanthanum) element uit het periodiek systeem.
LA 1: Lage anterior.
2: Latex-agglutinatie of aaneenkleving.
3: Lupus anticoagulans.
4: Linker atrium.
5: Linker arm.
6: Leukotrieen antagonist.
7: Afkorting voor linolzuur, het is een essentieel omega-6 vetzuur. De afkorting LZ wordt ook wel gebruikt.
LAAM L-alfa-acetylmethadol.
Lab Laboratorium.
Labia Lippen, dit is het meervoud van labium.
Labiaal of labialis Lipvormig of met betrekking tot de lippen.
Labiel Wankelbaar of onstandvastig.
Labilitas Onevenwichtigheid of labiliteit.
Labiliteit Onevenwichtigheid of onstandvastigheid.
Labium Lip. Het meervoud is labia.
Laborant(e) Een geschoold iemand die op een laboratorium werkt. We kennen onder andere een bacteriologisch laborant, biochemisch laborant, medisch laborant en een röntgenologisch laborant of laborante.
Laboratorium Het laboratorium is een werkruimte waar men metingen en proeven doet of, al dan niet wetenschappelijk, onderzoek uitvoert. In onze praktijk wordt samengewerkt met RP Vitamino Analytic.
Labyrint Een doolhof, het binnenoor ofwel het inwendige van het oor.
Labyrintitis Een onstoken labyrint.
LAC 1: Lupus anticoagulans.
2: L-Acetylcarnitine.
LACB Lymphadenosis cutis benigna.
Lacrima Traan, lacrimae is het meervoud.
Lacrimans Tranend.
Lactaat Een product van de stofwisseling wat vrijkomt door omzetting van glucose.
Lactobacillus Een niet ziekmakend geslacht van bacteriën. Er treedt onder invloed van deze bacterie melkzuur-gisting op.
Lactoferrine Lactoferrine is een proteïne dat ijzer bindt.
Lactoflavine Vitamine B2, deze vitamine wordt ook riboflavine genoemd.
Lactose Saccharum lactis ofwel melksuiker. Lactose kan niet goed afgebroken worden wanneer het enzym lactase ontbreekt of er te weinig van beschikbaar is. Bijna 70% van de volwassenen blijkt een lactose intolerantie te hebben. Zie ook lactose in het hoofdstuk waterstofademtest van de pagina over laboratoriumonderzoek .
LAD 1: Leukocyten adhesie deficiëntie.
2: Landelijke vereniging van artsen in dienstverband.
3: Lymfocyten activerende determinant.
4: Lymfadenopathie.
LADA Latente autoimmune diabetes bij een volwassene.
LADIS Landelijk alcohol en drugs informatiesysteem.
LAE Lever geassocieerd enzym.
LAF 1: Lymfocyten activerende factor.
2: Leukocyten alkalische fosfatese. De afkorting LAP wordt ook gebruikt.
LAFB Linker anterior fasciculair blokkering.
LAG Laboratoriumgeneeskunde.
Lagochilie Hazenlip, wordt ook lagostoma genoemd.
LAH Lithium aluminium hydride.
LAI 1: Laboratorium geassocieerde infectie.
2: Laboratorium analytisch instrument.
LAK Lymfokine geactiveerde K-cellen.
LAKC Laboratorium voor algemene klinische chemie.
LAM 1: Lymfangioleiomyomatose.
2: Lactationele amenorroe methode.
Lamel of lamella Plaatje, het verkleinwoord van lamina.
Lamina Plaat, schijf of weefsellaag.
Lamivudine Lamivudine ( = 3TC) is een antiviraal middel tegen infectie-ziekten. Dit middel wordt toegepast tegen retrovirussen zoals het hepatitis B-virus (HBV) en HIV-virus.
LAMP Landelijke ambulance en meldkamer protocollen.
Lana Wol.
Lanoline Wolvet dat gemaakt wordt door het uitkoken van schapenwol.
Lanthaniden Een groep van 15 metalen uit het periodiek systeem. De lanthaniden zijn genoemd naar het eerste element van de groep, namelijk lanthanum. Kenmerkend voor deze 15 elementen is het feit dat ze nooit in pure vorm aangetroffen worden maar verbonden met andere stoffen. De groep elementen bestaat naast lanthanum uit: cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium en lutetium.
LAO Lysine-arginine-ornithine.
LAP 1: Het enzym leucine-aminopeptidase.
2: Linker atrium (boezem) druk.
3: Lever activerend proteïne.
4: Laboratorium accreditatie programma.
5: Lipopolysacharide geassocieerd proteïne.
6: Leukocyten alkalische fosfatase, het is een enzym. De afkorting LAF wordt ook gebruikt.
7: Laryngeaal (laryngeus of laryngo) adductor paralyse, verlamming van spieren van het strottenhoofd.
Laparoscopie Kijkoperatie met een instrument, de laparoscoop.
LAPOSA Landelijke patiënten- en oudervereniging voor schedel- en aangezichts-afwijkingen.
LAR 1: Late allergische reactie.
2: Late-fase astmatische reactie.
3: Landelijke abortusregistratie.
Lardeus of lardaceus Spekachtig of op spek gelijkend.
LAREB Landelijke registratie en evaluatie bijwerkingen van geneesmiddelen. Het Nederlands bijwerkingen centrum Lareb is het kenniscentrum voor bijwerkingen in Nederland. In opdracht van de overheid registreert en analyseert men bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. De oude naam is: stichting landelijke registratie en evaluatie bijwerkingen.
Larve of larva Dit is het eerste stadium in de ontwikkeling van voornamelijk insecten en wormen.
Larynx Het strottenhoofd.
LAS Lymfadenopathie syndroom.
LASIK Laser in situ keratomileusis.
Latent of latens Verborgen, niet waarneembaar of sluimerend bijvoorbeeld bij een ziekte.
Lateraal of lateralis Opzij, zijdelings of aan de zijkant gelegen.
LAV Lymfadenopathie geassocieerd virus.
Laxans Afvoermiddel, afdrijvend middel of laxeermiddel dat de ontlasting stimuleert.
Laxeermiddel Zie laxans hierboven.
LAZ Landelijke ambulante zorgregistratie.
LBA Levend bloed analyse. Deze analyse en test op vrije radicalen vallen onder morfologisch bloedonderzoek. Voor de SKB test, die hier op lijkt, is er een aparte pagina.
LBB Landelijke belangenvereniging voor basisartsen.
LBBB Linker bundeltak blokkering. De afkorting LBTB wordt ook gebruikt.
LBEZ Landelijk bureau ethiek in de zorg.
LBK Landelijke beroepscommissie klachten.
LBOC Landelijke beroepsvereniging ondersteuners cliëntenraden.
LBP Lipopolysaccharide-bindend proteïne.
LBS Landelijk bureau slachtofferhulp.
LBT Landelijk bureau toegankelijkheid.
LBTB Linker bundeltak blokkering. De afkorting LBBB wordt ook gebruikt.
LBW Laag geboorte gewicht.
LC 1: Langerhans-cel.
2: L-carnitine.
LCAD Lange keten vet acyl-dehydrogenase.
LCAT Lecithine-cholesterol-acyltransferase.
LCBB Landelijk contactorgaan begeleiding borstkankerpatiënten.
LCFA Lange keten vetzuren. De afkorting LKVZ wordt ook gebruikt.
LCFJ Landelijk cliënten forum jeugdzorg.
LCH Stichting Langerhans cel histiocytose.
LCHV Landelijk centrum hygiëne en veiligheid.
LCI Landelijke coördinatiestructuur infectieziekten-bestrijding.
LCIG Landelijk centrum indicatiestelling gehandicaptenzorg.
LCK Landelijk centrum kraamzorg.
LCKZ Landelijk coördinatiepunt kwaliteitsbeleid zorgsector.
LCM 1: Lymfocytaire choriomeningitis.
2: Landelijk centrum medische milieukunde.
LCMV Lymfocytaire choriomeningitis virus.
LCP 1: Lange-keten meervoudig (poly) onverzadigd vetzuur.
2: Landelijke cara patiëntenvereniging. De LCP is in 2001 opgegaan in de astma patiënten vereniging.
LCPL Leids cytologisch pathologisch laboratorium.
LCR Landelijk coördinatiepunt reizigersgeneeskunde.
LCS Lactobacillus casei Shirota.
LCT Lange keten triglyceriden.
LCvV Landelijke commissie van vertrouwenslieden.
LCVV Landelijk centrum verpleging en verzorging.
LCWK Laterale cervicale wervelkolom.
LD 1: Melkzuur-dehydrogenase.
2: Lactaat-dehydrogenase.
3: Letale oftewel dodelijke dosis.
4: Lage druk.
LDH 1: Lage dosis heparine.
2: Lactaatdehydrogenase. LDH is een waterstof aan lactaat onttrekkend enzym. Het komt in bijna alle organen van het lichaam voor. De afkorting LD wordt ook gebruikt.
LDL Lage densiteit of dichtheid lipoproteïnen.
LDP Landelijk dementie programma.
LE Lupus erythematodes.
Lecithine Een vetachtige stof die we in zo goed als alle dierlijke en plantaardige cellen aantreffen.
LED 1: Lupus erythematodes disseminatus.
2: Licht emitterende diode.
LEI Landbouwkundig economisch instituut.
LEICA Hier dus niet de fabrikant van camera's maar het laboratorium voor experimentele intensive care en anesthesiologie.
Leiomyoom Een gezwel van glad spierweefsel.
Leiomyose Woekering van glad spierweefsel.
LEMD Landelijk electronisch medicatie dossier.
Lende Het meest laag gelegen deel van de rug.
LEO Laparoscopische electrocoagulatie van de ovaria. LEO is het aanprikken en wegbranden van kleine cysten oftewel vochtblaasjes die zich in de eierstokken bevinden.
Lepismaticum Een middel dat het afschilferen van de huid stimuleert.
LEPS Onderste extremiteit pijnsyndroom ofwel pijnsysdoom in een been of voet.
Leptus autumnalis De herfstmijt kan eczeem en netelroos veroorzaken.
LES Onderste slokdarmsfincter.
LESA Landelijke eerstelijns samenwerkings afspraken.
Letaal of letalis Dodelijk.
Leu (L) Het essentiële aminozuur leucine.
Leucine Een essentieel aminozuur.
Leukemie of leucaemia Leukemie is een ziekte die gekenmerkt wordt door kwaadaardige woekering van de organen en weefsels die bloedcellen produceren.
Leukocyt Een zogenoemde witte, maar eigenlijk kleurloze, bloedcel. Leukocyten spelen een rol in onze immunologische afweer. Ze zijn voornamelijk onder te verdelen in granulocyten, lymfocyten en monocyten.
Leukocytose of leucocytosis Het door fysiologische of pathologische oorzaak toenemen van het aantal witte bloedcellen (leukocyten) in het perifere bloed. Dit treedt ook op bij een bepaalde vorm van leukemie.
Leukotriënen Een aantal endogeen werkzame stoffen in het lichaam. Het ene type gaat bijvoorbeeld ontstekingen tegen, terwijl een ander type deze juist intensifeert.
Levament of levamentum Een middel met een verzachtende werking, bijvoorbeeld zalf.
Leveratrofie Het verschrompelen van de lever.
LEVV Landelijk expertisecentrum verpleging en verzorging.
LF 1: Lactoferrine.
2: Laagfrequent.
LFA 1: Leukocyte functioneel antigeen.
2: Lymfocyte functioneel antigeen.
LFAZ Landelijke federatie voor ambulance zorg.
LFR Late fasereactie.
LFT 1: Lymfocyten functie en stimulatie test.
2: Lever functie test.
3: Latex fixatie test.
LG 1: Lange golf.
2: Lichamelijk gehandicapt.
LGG Lactobacillus rhamnosus Gorbach en Goldin.
LGL Grote granulaire lymfocyt.
LGT Lichaamsgerichte therapie.
LGV Lymfogranuloma venereum, een seksueel overdraagbare aandoening. Men onderscheidt:
  • anorectale LGV: een infectie van het proctum.
  • inguinale LGV: een infectie van de uitwendige genitaliën.
  • faryngeale LGV: inoculatie van de keelholte.
LH 1: Lute´niserend hormoon.
2: Lutropine.
3: Landbouw hogeschool.
LHHB Limbisch systeem-hypothalamus-hypofyse-bijnierschors.
LHOV Landelijke huisartsen opleiders vereniging.
LHV Landelijke huisartsen vereniging.
LHW Landbouw hogeschool Wageningen.
Li Symbool voor het lithium element uit het periodiek systeem.
LIC Leids instituut voor chemisch onderzoek.
LICH Landelijk informatie centrum hoogbegaafdheid.
Lien Milt.
Lienitis Ontsteking van de milt.
LIER Landelijk indicatie- en registratiesysteem.
LIF Leukemie remmende of inhibitoire factor.
LIFT Lymfocyten immuno-fluorescentie-test.
Ligament of ligamentum Bindweefselband, versterkingsband hoofdzakelijk bij de gewrichten.
LIM Landelijk informatiecentrum Moermantherapie.
Limbisch systeem Het gebied dat tussen de grote hersenen en de hersenstam ligt.
LIMH Lithium metaal hydride, een veel toegepast type accu (oplaadbare batterij).
Lingua De tong.
Linguaal of lingualis Behorend tot de tong.
LINH Landelijk informatie netwerk huisartsenzorg. Het LINH is een netwerk van geautomatiseerde huisartsenpraktijken.
LINK Landelijk informatiebureau netwerk kinderopvang.
Linolzuur Een vooral op jeugdige leeftijd essentieel vetzuur.
LIP Landelijk informatiepunt voor patiënten.
Lipiden Vetten of vetachtige stoffen.
Lipofaag Een cel die vet opneemt en verteert.
Lipomatose of lipomatosis Vetzucht.
Liposuctie Het door de huid heen wegzuigen van overtollig vetweefsel.
LIPZ Landelijk informatiepunt paramedische zorg.
Liq Liquor of vloeistof.
Liquide Vloeibaar.
Liquor Vloeistof.
LIS 1: Letsel informatie systeem.
2: Landelijke ichthyosis stichting.
3: Laboratorium informatie systeem.
4: Laboratorium voor infectieziekten en screening van het RIVM.
LISV Landelijk instituut sociale verzekeringen.
LIVO Landelijk informatiecentrum voedselovergevoeligheid.
LIVRE Landelijk informatiesysteem voor revalidatie.
LJP Gelokaliseerde juveniele parodontitis.
LKN Laboratorium kindergeneeskunde en neurologie.
LKT Landelijke klachtencommissie thuiszorg.
LKV of LKVZ Lange keten vetzuren. De afkorting LCFA wordt ook gebruikt..
lm Lumen, een eenheid van lichtsterkte.
LM 1: Lymfatische malformatie.
2: Lichtmicroscoop.
LMA 1: Levercel membraan antigeen.
2: Landelijk meldpunt arbodienstverlening.
LMD 1: Landelijk medicatie dossier.
2: Leeftijdgerelateerde maculaire degeneratie.
3: Leeftijdsgebonden macula-degeneratie.
LMM Lichte meromyosine.
LMMI Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten.
LMR Landelijke medische registratie.
LMSV Landelijke medische secretaressevereniging.
LMW Laag moleculair gewicht.
LMWH Laag moleculair gewicht heparine. Zie ook: heparine.
ln Natuurlijke logaritme.
LN Linolzuur.
LNA 1: Landelijk netwerk autisme.
2: Laboratorium Nederlandse apothekers.
LNR Landelijke neonatologie registratie.
LNV Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit.
LO Lichamelijke opvoeding.
LOA Leber's opticusatrofie.
LOAZ Landelijk overleg academische ziekenhuizen.
LOBB Landelijke organisatie bewonerscommissies bejaardenhuizen.
LOC Landelijke organisatie cliëntenraden. De LOC zet zich in voor cliënten en cliëntenraden van verzorgings- en verpleeghuizen, organisaties in de thuiszorg en huurders van aanleunwoningen.
Locomotie of locomotio De beweging of het voortbewegen.
Locus De plaats of plek.
LOD Landelijk overleg DNA-diagnostiek.
Loensen Het scheelzien.
log Logaritme.
LOI 1: Leidse onderwijs instelling.
2: Landelijk overleg infectieziekte-bestrijding.
LOK Lichamelijk onverklaarde klachten.
Lokaal Plaatselijk.
Lokalisatie of lokaliseren Plaatsbepaling of plaatsbepalen.
LOKZ Landelijk overleg kinderopvang zorgsector.
LOOP Landelijk overkoepelend orgaan voor de podologie.
LOP Landelijke ondersteuning preventie in de geestelijke gezondheidszorg (in de GGZ).
LOPAG Landelijk overleg van patiëntenorganisaties voor alternatieve geneeswijzen.
LOREP Landelijke organisatie regionale patiënten en consumenten platforms. De LOREP heet sinds 15 september 2006 Zorgbelang Nederland.
LOS Landelijke organisatie slachtofferhulp.
LOT Landelijke organisatie voor thuisverzorgers.
LOVAH Landelijke organisatie van aspirant huisartsen. De LOVAH is in 1980 in Nijmegen opgericht door huisartsen in opleiding, dit vanuit de behoefte meer invloed te hebben op de eigen opleiding. Vanuit deze lokale start is de LOVAH uitgegroeid tot een landelijke organisatie, die de belangen van huisartsen in opleiding behartigt. Het is een zelfstandig opererende vereniging, die als categorale organisatie is erkend door de landelijke vereniging van artsen in dienstverband ofwel de LAD. De vereniging vertegenwoordigd circa 1500 artsen in opleiding.
LOVE Landelijk overleg versterking eerstelijns gezondheidszorg.
LOVI Landelijk overleg verpleegkundige infectieziekten.
LOX Lipoxygenase, een enzym wat benodigd is voor de aanmaak van leukotriënen.
LOZ Landelijk overleg zorgvernieuwing.
LP 1: Laag-pathogeen, dit is laag ziekte verwekkend.
2: Lipoproteïne.
3: Lumbale punctie.
4: Lamina propria, ofwel bindweefsellaag.
LPA Lever-pancreas antigeen.
LPAI Laagpathogene aviaire influenza.
LPAV Landelijke pathologen assistenten vereniging.
LPC Lyso-fosfatidyl-choline.
LPCP Landelijk patiënten consumenten platform.
LPG Deze afkorting staat hier natuurlijk niet voor een veelgebruikte brandstof maar voor: Lupus patiënten groep Nederland.
LPI Linus Pauling instituut.
LPL 1: Lamina propria lymfocyt.
2: Lipoproteïnelipase. Het is een voor de vetstofwisseling benodigd enzym.
LPO Landelijk platform oogzorg.
LPR 1: Lymfoproliferatief.
2: Stichting landelijke patiënten- en bewonersraden in de GGZ.
LPS Lipopolysaccharide.
LPSEH Landelijke protocol spoedeisende hulp.
LPZ Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen. Door een departement van de universiteit Maastricht wordt intensief onderzoek gedaan naar het voorkomen van zorgproblemen. Problemen zoals decubitus, incontinentie, ondervoeding, smetten en vallen. De LPZ is hier een onderdeel van.
Lr Symbool voor het lawrencium element uit het periodiek systeem.
LRM Lymforeticulaire maligniteit.
LRS Lymforeticulair systeem.
LRZ Landelijke registratie zorg- en dienstverlening.
LSBK Landelijke stichting beheer kruiswerk.
LSBS Landelijke stichting blinden en slechtzienden.
LSBVK Landelijke stichting bureaus vertrouwensarts inzake kindermishandeling.
LSC Lymfoïde stamcel.
LSD 1: Lysergeenzuurdiëthylamide.
2: Lyserginezuurdiëthylamide. Een langs chemische weg geproduceerde stof (acid) met grote uitwerking op het centrale zenuwstelsel (CZ).
LSDA Landelijk steunpunt dagbesteding en arbeidsrehabilitatie.
LSMK Landelijk steunpunt melden van kindermishandeling.
LSOH Landelijke stichting ouderen en huisdieren.
LSOVD Landelijke stichting ouders en verwanten van druggebruikers.
LSP 1: Lever-specifiek proteïne.
2: Landelijk schakelpunt voor de zorg.
3: Landelijk steunpunt cliëntenraden in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Het is een initiatief van de landelijke vereniging voor thuislozen ofwel de LVT.
LSR Landelijk steunpunt rouwbegeleiding.
LSV 1: Landelijk steunpunt vrijwilligers.
2: Landelijke specialisten vereniging. Het is nu de 'Orde van medisch specialisten' die na een fusie in januari 1997 ontstaan is.
LT 1: Leukotriënen.
2: Lymfotoxine.
LTH Luteotroop hormoon, lactotroop hormoon of prolactine.
LTT 1: Lactose tolerantietest.
2: Lymfocyten transformatietest.
3: Landelijk transferpunt thuiszorg.
LTZ Langdurige transmurale zorg.
Lu Symbool voor het lutetium element uit het periodiek systeem.
LU 1: Lipase eenheid of eenheden.
2: Landbouwuniversiteit.
Lubricans Glijmiddel.
LUC Limburgs universitair centrum, is nu de universiteit Hasselt.
Lucent Licht doorlatend of doorschijnend.
Lumbaal of lumbalis Tot de lende behorend.
LUMC Leids universitair medisch centrum.
LUSA Lumbale wervelkolom plus sacrum.
LVA Landelijke vereniging arbeidsongeschikten.
LVAD Landelijke vereniging van artsen in dienstverband.
LVAG Landelijke vereniging van assistent-geneeskundigen.
LVB Landelijke vereniging van bloed- en plasmadonoren.
LVCW Landelijke vereniging centraal wonen.
LVD Landelijke vereniging van dialyserenden.
LVDT Landelijke vereniging dialyse en transplantatie. Dit is nu de V&VN dialyse en nefrologie.
LVE 1: Landelijke vereniging van eerstelijns-psychologen.
2: Landelijke vereniging van ent-administraties. Deze landelijke vereniging is sinds januari 2008 onderdeel van het RIVM.
LVG 1: Licht verstandelijk gehandicapte.
2: Landelijke vereniging gezondheidscentra.
3: Landelijke vereniging voor de georganiseerde eerste lijn.
LVGO Landelijke vereniging voor groepswonen van ouderen.
LVH 1: Landelijke vereniging van heelkunde.
2: Linker ventrikelhypertrofie.
LVIO Landelijke vereniging van indicatieorganen.
LVNG Landelijke vereniging natuurlijke geneeswijzen.
LVO Landelijke vereniging van operatie-assistenten.
LVP Lysine en vasopressine.
LVPW Landelijke vereniging voor psychosociaal werkenden.
LVR Landelijke verloskunde registratie.
LVSG Landelijke vereniging van sociaal-geneeskundigen.
LVSV Landelijke vereniging sociaal-verpleegkundigen.
LVT 1: Landelijke vereniging voor thuiszorg.
2: Landelijke vereniging voor thuislozen.
LVVP Landelijke vereniging voor vitiligo-patiënten.
LVW Landelijke vereniging woordblind.
LWI Luchtweginfectie.
LWK 1: Lendenwervelkolom.
2: Lumbale wervelkolom.
LWW Landelijke werkgroep wiegendood.
lx Lux, een eenheid van licht.
Lymfocyt Het menselijk lichaam telt ontzettend veel verschillende lymfocyten. Ze worden ingedeeld in twee groepen, de B-lymfocyten of B-cellen en de T-lymfocyten of T-cellen. Ook de lymfocyten zijn zeer belangrijk voor het afweersysteem.
Lys (K) Het essentiële aminozuur lysine.
Lysine Een essentieel aminozuur.
Lysozym Lysozym is een enzym met anti-microbiële eigenschappen.
LZ 1: Lipoïnezuur.
2: Linolzuur. De afkorting LA wordt meestal gebruikt.
LZA 1: Langdurig zorgaanbod.
2: Langdurig zorgafhankelijke.
LZK Langdurig zieke kinderen.
LZV Landelijke zorgregistratie verpleeghuizen.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •