Verklarende woordenlijst: H

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'H' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFG • H • I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
H 1: Het aminozuur histidine.
2: Heparine.
3: De afkorting van Haemophilus, een geslacht van ziekte verwekkende bacteriën.
4: Symbool voor het waterstof - hydrogeen of hydrogenium - element uit het periodiek systeem.
HA 01: Hartaanval.
02: Hemagglutinatie.
03: Hemagglutinatie-analyse (essaai of toets).
04: Hem-agglutinine.
05: Hemolytische anemie.
06: Hepatische arterie (arteria).
07: Hepatitis A.
08: Hepatitis geassocieerd.
09: Hersteld actief.
10: Hexenyl acetaat.
11: Hippuurzuur.
12: Histocompatibiliteits-antigeen.
13: Huisarts.
14: Humane anatomie.
15: Hyaluronzuur.
16: Hydroxyapatiet.
HAA 1: Halo-azijnzuur.
2: Hemoglobine-geassocieerd aceetaldehyde.
3: Heterocyclische aromatische amine, de afkorting HCA wordt ook gebruikt.
HAAg Hepatitis A-antigeen.
Habitus Het uiterlijk voorkomen.
HACCP Vertaald staat dit voor: risico analyse kritische controle punten. Het betekent dat alle handelingen in een bedrijf, die betrekking hebben op een produkt, gecontroleerd worden op mogelijke risico's voor de gezondheid.
HAE Hereditair angioneurotisch oedeem.
Haemato- In samenstellingen: met betrekking tot het bloed.
Haematozoön of haematozoa Een parasiet die in het bloed voorkomt. Een paar voorbeelden zijn Filaria, malaria en Schistosoma.
Haemi- In samenstellingen: met betrekking tot het bloed.
Haemo- In samenstellingen: met betrekking tot het bloed.
Haemophilus Een geslacht van bacteriën die veelal ziekteverwekkend zijn.
Haemopoeticum Een geneesmiddel dat de vorming van bloed bevordert.
Haemosporidea Tot de sporendieren (sporozoa) behorende parasieten zoals Plasmodium en Toxoplasma.
HAES Hyper esthetisch emotioneel syndroom.
HAGRO Huisartsengroep.
Hahnemann, Samuel Een Duitse arts die leefde van 1755 tot 1843. Hij was de grondlegger van de Homeopathie.
HAI Hemagglutinatie-inhibitie.
HAIg Hepatitis-A immunoglobuline.
HAIO 1: Huisarts in opleiding.
2: Huisarts assistent in opleiding.
HAK Afkorting van hypofyse achterkwab.
HAL Huisartsen laboratorium.
Halfwaardetijd of HWT 1: De benodigde tijd om de concentratie van een geneesmiddel in het lichaam te halveren.
2: De tijd waarbinnen een radioactieve stof zijn activiteit voor de helft verliest.
Halisterese Ontkalking en ontzouting.
Hallucinatie Waanvoorstelling.
Hallux Grote teen.
HALO Haagse academie voor lichamelijke opvoeding.
Halveringstijd Zie: halfwaardetijd.
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
HANE Hereditair (erfelijk) angioneurotisch oedeem.
Hantavirus of hantaanvirus De uitwerpselen van ratten kunnen een zogenaamd RNA-virus op de mens overdragen. Dit veroorzaakt met koorts gepaard gaande bloedingen van de nieren.
HAO 1: Huisartsopleider.
2: Huisartsopleiding.
HAP Huisartsenpost.
Hapsis Het gevoel of de tastzin.
Haptiek De kennis van de tastzin.
Haptisch De tastzin of het gevoel betreffend.
Haptoglobine Haptoglobine is een serumglobine dat vrij circulerend hemoglobine bindt.
Haptologie Zie: haptiek.
Haptonomie De leer van het gevoel, gevoelsleven en de tastzin.
HAR Hem-agglutinatie remmingsreactie.
Harden Zie: transvetzuur.
Harding Zie: transvetzuur.
Haringworm Zie: anisakiasis.
Hartinfarct Een acute belemmering van de bloedtoevoer voor het hartspierweefsel. Door het afsluiten van een kransslagader of aftakking treedt het afsterven van weefsel op.
HAT 1: Heparine-geassocieerde trombocytopenie.
2: Hypoxantine, aminopterine en thymidine.
HAV Het hepatitis-A-virus.
Hazenlintworm Zie: Taenia.
Hb Afkorting van hemoglobine.
HbA Hemoglobine van een volwassene.
HbA1c Geglycosileerd hemoglobine.
HBAb Hepatitis-B antilichaam.
HBAg Hepatitis-B antigeen.
HBC Hemofilie behandel centrum.
HBcAg Hepatitis-B kern antigeen.
HBCD Hexabroomcyclododecaan.
HBCDD Hexabroomcyclododecaan.
HBD Hydroxy-butyraat dehydrogenase.
HBDH Hydroxy-boterzuurdehydrogenase.
HBeAg Hepatitis-Be-antigeen.
HbF Foetaal hemoglobine.
HBF Humaan lichaams-veld (bioveld).
HBIg Hepatitis-B immunoglobuline.
HBLV Humaan B-lymfotropisch virus.
HBO Hoger beroepsonderwijs.
HbO2 Oxihemoglobine.
HBOV Hoger beroepsonderwijs verpleegkunde.
HBP Hemoglobinopathie.
HBsAb Hepatitis-B oppervlakte antilichaam.
HBsAg Hepatitis-B oppervlakte antigeen.
HBV 1: Hepatitis-B vaccinatie.
2: Het hepatitis-B virus.
HC 1: Hydroxocobalamine.
2: Hemorragische colitis.
3: Hydrofiel concentraat.
4: Huntington's chorea.
5: Koolwaterstof.
HCA Heterocyclische aromatische amine, de afkorting HAA wordt ook gebruikt.
HCBD Hexachloorbutadieen.
HCFC Chloorfluorkoolwaterstof.
HCG 1: Hodgkin contactgroep.
2: Humaan choriongonadotrofine of gonadotropine. HCG heeft vrijwel dezelfde werking als het luteotroop of luteïniserend hormoon (LH) uit de hypofyse. Een grote hoeveelheid van dit hormoon wordt na het begin van de zwangerschap aangemaakt in de placenta. Men kan HCG ook bereiden uit urine van zwangere vrouwen.
HCH Hexachloorcyclohexaan.
HCl 1: Hydrochloride.
2: Waterstofchloride (zoutzuur).
HCL Haarachtige cell leukemie.
HCS Humaan chorionsomatotropine. Het HCS hormoon is identiek aan HPL.
HCT Humaan calcitonine. Het HCT hormoon wordt voornamelijk door de schildklier gevormd.
HCV Het hepatitis-C virus.
Hcy Homocysteïne.
HDA 1: Hoge densiteits legering (alliage).
2: Hexamethyleen diamine.
3: Hexaandiamine.
HDHZ Hydroxydocosahexaeenzuur.
HDI 1: Hypofysaire diabetes insipidus.
2: Hypothalame diabetes insipidus.
3: Helen Dowling instituut.
HDL 1: Hogedruk laboratorium.
2: Hoge densiteit (dichtheid) lipoproteïne.
3: Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen zoals bijvoorbeeld het wassen van kleding en koken.
HDPE Hogedichtheid polyethyleen.
HDV Het hepatitis-D virus.
He Symbool voor het helium element uit het periodiek systeem.
HE Hematoxyline-eosine. In de hystochemie is de HE-kleuring een methode van kleuren die veel toegepast wordt.
Hebetudo 1: Het afgestompt zijn.
2: Een toestand van geestelijke versuffing.
HEL Humaan embryonale longcel.
Helcose of helcosis Een verzwering of plaats in het lichaam waar iets zweert.
Helices Het meervoud van helix.
Helicobacter pylori Een spiraal- of s-vormige bacterie die zich in de maagwand nestelt. Deze bacterie, die voorheen Campylobacter pylori heette, komt in het westen al veel voor maar in ontwikkelingslanden blijkt het aantal geïnfecteerden op 90% te liggen! Zo'n 80% van het ontstaan van een maagzweer zou met deze beestjes te maken hebben. Het percentage ligt bij zweren in de twaalfvingerige darm (duodenum) zelfs nog hoger, namelijk op bijna 100%.
Heliosis Zonnesteek.
Helix 1: Schroeflijn of spiraal.
2: Het slakkenhuis of cochlea.
3: De buitenste omgebogen rand van de oorschelp.
Helmins Ingewandswormen. De drie belangrijkste groepen zijn de platwormen (cestoden), rondwormen (nematoden) en zuigwormen (trematoden). Het meervoud van helmins is helminten of helminthes.
Hematocyt Een rode bloedcel.
Hemeralopie Nachtblindheid.
Hemicranie of hemicrania Een 'bonkende' of ook wel 'schele' hoofdpijn die links of rechts in het hoofd optreedt.
Hemodialyse Het zuiveren van het in het lichaam rondgepompte bloed bij nierpatiënten.
Hemoglobine Bloedkleurstof, de ijzerhoudende kleurstof van de rode bloedcellen.
Hemogram Het resultaat van een bloedonderzoek.
Hemopathie Ziekte van het bloed.
Hemopathologie De leer of wetenschap van de bloedziekten.
Hemorroïde of haemorrhois Aambei, het door stuwing in de anus uitzetten van aders van de endeldarm.
Hemosiet Een bloedparasiet.
Hemovigilantie Het systematisch monitoren van bijwerkingen en nadelige incidenten die in de gehele transfusieketen van donor tot patiënt op kunnen treden. Verder alles wat bij kan dragen aan een veiliger en effectiever gebruik van bloedproducten.
Hepar De lever.
Heparine Een verzamelnaam voor een aantal stoffen die een vertragende werking op de bloedstolling uitoefenen oftewel anticoagulantia. Heparinen kunnen uit dierlijk weefsel zoals het slijmvlies van varkensdarmen, runderlongen of schapenlongen geïsoleerd worden. De anticoagulans heparine activeert antitrombine (AT).
Hepatisme Een stoornis in de werking van de lever.
Hepatitis Een chronische of acute ontsteking van het weefsel van de lever. Dit wordt meestal veroorzaakt door een hepatitis virus, de (afgekort) HAV, HBV, HCV, HDV, HEV en HGV.
Hepatoliet Leversteen of galsteen.
HEPZ Hydroxyeicosapentaeenzuur.
HER Humane epidermale-groeifactor receptor.
Herbicide Een middel dat onkruid vernietigd.
Herpes Een huiduitslag die zich uit in de vorm van kleine met helder vocht gevulde blaasjes. Ze vormen groepen en verdrogen weer snel.
HES Hypereosinofiel syndroom.
HETE Hydroxy-eicosa-tetraeenzuur.
HETZ Hydroxyeicosatetraeenzuur.
HEV 1: Het hepatitis-E virus.
2: Hoog endotheel venule.
HEVAS Hemangiomen (aardbeienvlekken) en vasculaire malformatie. De HEVAS is een vereniging voor ouders en patiënten die helpt bij het vinden van de juiste artsen, het onderhouden van contacten met gespecialiseerde artsen en voorlichting geeft over de aandoeningen. De verschillende vasculaire malformaties zijn afwijkingen die kunnen ontstaan in bloedvaten of lymfevaten. De meest bekende zijn de ooievaarsbeten op de oogleden, het voorhoofd of de nek en de wijnvlek.
Hexis Een uitterende soort koorts.
Hf Symbool voor het hafnium element uit het periodiek systeem. Hafnium wordt tegenwoordig (eind 2007) ook in microprocessors toegepast.
HF 1: Hartfrequentie.
2: Hoogfrequent.
3: Huidfederatie. De Huidfederatie is een samenwerkingsverband van 11 (stand: 1 januari 2008) patiëntenverenigingen voor een bepaalde huidziekte. Deze verenigingen behartigen de belangen van mensen die aan de specifieke huidaandoening lijden waarvoor de vereniging is opgericht.
HFA Hoog-functionerend autisme.
HFC Fluorkoolwaterstof.
HFK Gehalogeneerd fluorkoolwaterstof.
Hg Symbool voor het kwik of kwikzilver (mercurius) element uit het periodiek systeem.
HGE Humane granulocytaire Ehrlichiose.
HgHdb Hagers handboek voor farmaceuten.
HGP Humane genoom project.
HGU Hogeschool voor geesteswetenschappen Utrecht. De HGU is een opleidingsinstituut gericht op het verzorgen van beroepsopleidingen voor de (geestelijke) gezondheidszorg, religie-studies en spiritualiteit.
HGV Het hepatitis-G virus.
HGZO Hoger gezondheidszorg onderwijs.
HHB Hypothalamus hypofyse bijnier.
HHV Humaan herpes virus.
HIAA 1: Hydroxy-indol-acetylzuur.
2: Hydroxy-indol-azijnzuur. HIAA valt onder de tumormerkers. Normaal gesproken meet men een kleine hoeveelheid in de urine. De vaststelling van een kwaadaardig gezwel kan door hogere HIAA meetwaarden bevestigd worden. De in de urine gevonden hoeveelheid blijkt overeen te komen met de totale grootte van tumoren in het lichaam. Zodoende kan ook de werking van geneesmiddelen of een therapie beoordeeld worden.
HIB Haemophilus influenzae type B bacterie. Er bestaat ook een vaccin tegen Hib-ziekten dat gecombineerd kan worden met een DKTP- of DTP-vaccinatie. HIB is de belangrijkste verwekker van bacteriële meningitis bij jonge kinderen.
HIC Hulpmiddelen informatie centrum.
HIDHA Huisarts in dienst van een andere huisarts.
HIGO Hoger instituut voor gezondheidsonderwijs.
HIMS Van 't Hoff instituut voor moleculaire wetenschap.
HIN Hahnemann instituut Nederland. Het HIN is een bijscholings- en opleidings-instituut voor klassieke homeopathie.
Hippocampus De sikkelvormige (zeepaardje) lijst aan de naar het midden gekeerde wand van de zijkant der hersenkamers. De hippocampus is, samen met de thalamus en de hypothalamus, onderdeel van het limbisch systeem. Dit systeem, wat weer een deel is van het centrale zenuwstelsel, speelt een rol in het emotionele leven en gedragspatroon van de mens.
Hippuraat Hippuurzuur (HA).
His (H) Het aminozuur histidine.
HIS Huisartsen informatie systeem.
Histamine Een amine dat voorkomt in de meeste dierlijke en plantaardige weefsels.
Histidine Een aminozuur dat verwant is aan histamine.
Histiocyt Een macrofaag van het bindweefsel die een faagwerking uitoefent.
Histiocytose of histiocytosis Een groep ziekten die gekenmerkt worden door een forse toename van histiocyten in het beenmerg, het bloed, de lymfeklieren en de weefsels.
HIT Heparine-geïnduceerde trombocytopenie.
HITT Heparine-geïnduceerde trombocytopenie en trombose.
HIV Afkorting voor humaan immunodeficiëntie virus, de verwekker van AIDS.
HJBC Het Johan Borgman college. Aan het JBC worden jarenlange opleidingservaring en specifieke kennis gebundeld, gericht op de paranormale geneeswijze. Het vormt de spits in de beroepsontwikkeling van de professionele en vakbekwame paranormaal therapeut.
HK Hexokinase.
HKZ Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. De HKZ kan aan instellingen op het gebied van verzorging, de thuiszorg, verpleging of gespecialiseerde verzorging een certificaat toekennen.
HL Hematologisch laboratorium.
HLA Humaan leukocyten antigeen.
HLB Heitan-Lagarde en Bradford. Met de HLB test kunnen onder andere vormveranderingen in bloed aangetoond worden. In het laboratorium kan een hier op gelijkende test uitgevoerd worden, de SKB test.
HLE Humane leucocyten elastase.
hLF Humaan lactoferrine.
HLO Hogere laboratorium opleiding.
HMA 01: Haar mineraal analyse.
02: Hemolytische microangiopathische anemie.
03: Hereditaire microsferocytische anemie.
04: Hexamethyleen-amiloride.
05: Hoogmoleculair aramide.
06: Humaan monocyten antigeen.
07: Hydroxy-amandelzuur.
08: Hydroxyethyl-mercaptozuur.
09: Hydroxy-methoxy-acetofenon.
10: Hydroxy-methoxy-amfetamine.
11: Hydroxymethyl antipyrine.
12: Hydroxymethyl-arginine.
13: Hydroxymyristinezuur.
14: Hypochlooremische metabolische alkalose.
15: Hypokaliëmische metabolische alkalose.
HMC Hesperidinemethylchalcone.
HME Humane monocytaire Ehrlichiose.
HMF Hydroxymethyl-furaldehyde.
HMG 1: Hydroxy-methyl-glutaryl.
2: Menopauze-gonadotrofine wordt bereid uit de urine van vrouwen in de postmenopauze.
HMG-CoA Hydroxy-methyl-glutaryl co-enzym A.
HMM Zware meromyosine.
hMOR Humane mu-opiaat receptor.
HMPD Hoofden medische en paramedische diensten.
HMR Hexose-monofosfaat-route.
HMSN Hereditaire (erfelijke) motorische en sensibele of sensorische neuropathie.
HMV Hart-minuut-volume. Het HMV is het volume aan bloed dat per minuut door het hart wordt verpomt.
HMW Hexosemonofosfaat-weg.
HMWK Hoog moleculair gewicht kininogeen.
HN Hormonale regulatie en neurowetenschappen.
HNA 1: Humaan neutrofiel antigeen.
2: Hereditaire neuralgische amyotrofie.
HNP Hernia nuclei pulposi, een uitpuilende tussenwervelschijf.
HNPCC Hereditair (erfelijk) non-polyposis colorectaal carcinoom. Personen met deze erfelijke aandoening hebben een verhoogd risico op darmkanker, zonder dat zij erg veel poliepen ontwikkelen.
hnRNA Hetero-nucleair ribonucleïnezuur.
Ho Symbool voor het holmium element uit het periodiek systeem.
HO Hemoxygenase.
HOCM Hypertrofische obstructieve cardio-myopathie. Het is een verdikking in het tussenschot van het hart. Er kan een behandeling worden uitgevoerd om de verdikking op te heffen. Hierdoor kan het bloed vanuit het hart beter naar de grote slagader of aorta in het lichaam stromen.
Hodologie De leer van de zenuwbanen.
HOED Huisartsen onder één dak.
holoTC Holo-transcobalamine. De vitamine B12 status in het bloedserum kan nauwkeurig bepaald worden aan de hand van de holoTC concentratie.
Homeopathie Een methode tot genezen waarbij een zeer kleine hoeveelheid (gepotentiëerd) werkzame stof wordt toegediend. Deze stof zal bij een gezond mens juist de bijbehorende ziekteverschijnselen opwekken.
Hormoon Een door het lichaam aangemaakte chemische stof, dit is een aminozuur, eiwit of steroïd. Deze hormonen, die via de bloedsomloop getransporteerd worden, zorgen ervoor dat de organen die een bepaalde stof nodig hebben tot activiteit aangezet worden.
HOVO Hoger onderwijs voor ouderen.
HOVON Stichting hemato-oncologie voor volwassenen in Nederland.
HOZ Wet herziening overeenkomsten stelsel zorg.
HP 1: Helicobacter-pylori.
2: Hoog-pathogeen, dit is hoog ziekte verwekkend.
3: Holistisch pulseren, een prettige manier van behandelen waarbij het lichaam op een natuurlijke manier in beweging wordt gebracht. Het lichaam wordt gepulst in een voor ieder individu afgestemd ritme.
HPA 1: Hoofdproductschap akkerbouw.
2: Hypothalamisch pituïtair adrenaal.
3: Hyperfenylalanine, het is een lichtere vorm van PKU.
HPAI Hoogpathogeen aviaire influenza.
HPBC Hepato-pancreato-biliaire chirurgie.
HPETE Hydro-peroxy-eicosa-tetraeenzuur.
HPL 1: Hemopyrrolactamcomplex.
2: Humaan placentair lactogeen. HPL is een tijdens de zwangerschap - door de placenta of moederkoek - geproduceerd hormoon. In het bloed is HPL aantoonbaar in de vijfde maand van de zwangerschap. Het gehalte in het bloed stijgt geleidelijk tot aan het moment van de bevalling. Na het bevallen verdwijnt het hormoon weer uit het bloed.
HPLC Hoge druk vloeistof chromatografie. Men kan met een HPLC instrument de dosering bepalen van zeer kleine hoeveelheden alkaloïden, aminozuren, kruidenextracten, vitaminen en andere stoffen of componenten.
HPMC Hydroxy-propyl-methyl-cellulose. Deze soort cellulose wordt vaak toegepast als capsule maar ook als coating van tabletten. De tabletten worden hierdoor gladder, wat helpt bij het doorslikken ervan.
HPT Huid prik-test.
HPU Hemopyrrollactamurie. HPU is een voornamelijk bij vrouwen voorkomende erfelijke stofwisselingsziekte. Het hemopyrrollactam-complex in de urine onttrekt belangrijke voedingsstoffen aan het lichaam. Het betreft hier mangaan, vitamine B6 en zink. Op den duur ontstaan er ernstige tekorten aan deze voedingsstoffen in het lichaam. Dit kan verschillende gezondheidsklachten veroorzaken. HPU blijkt met voedingssupplementen goed te behandelen terwijl voeding rijk aan deze voedingsstoffen nauwelijks effect sorteerd.
HPV 1: Humaan papillomavirus.
2: Heilpedagogisch verbond. Na een fusie is het nu de NVAZ.
HR Hogeschool Rotterdam. Er zijn onder andere opleidingen voor ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en verpleegkunde. Men biedt ook een GZT opleiding. GZT ofwel gezondheidszorg technologie moet een gezonde mix van techniek, informatica en gezondheidszorg vormen.
HRE Hormoon respons element.
HR-HPV Hoog-risico humane papillomavirus.
HR-ICPMS Hoge resolutie inductief gekoppeld plasma massa spectrometrie.
HRT Hormoon vervangende therapie.
HRV Hartslag of hartritme variabiliteit. Het hart is in staat zich, door middel van het wijzigen van de tijd tussen de hartslagen, aan te passen aan veranderende omstandigheden. Denk hierbij maar aan een toestand van rust of juist het traplopen. De HRV toont dit vermogen. Een voldoende grote waarde geeft een indicatie voor een goed gezond lichaam en uithoudingsvermogen.
Hs Symbool voor het hassium element uit het periodiek systeem.
HS Heparine-sulfaat.
HSA 1: Humaan serumalbumine.
2: Handicap, scholing en arbeid.
HSAN Hereditaire sensibel-autonome neuropathie.
HSC Hemopoëtische stamcel.
hsCRP Hoge gevoeligheid CRP ofwel C-reactief proteïne.
HSG Hystero salpingo-grafie, oftewel een baarmoederfoto.
HsN Hersenstichting Nederland.
Hsp Hitte-schok proteïne.
HSP Hoog sensitieve persoonlijkheid.
HST 1: Hormoonsubstitutie.
2: Hormonale of hormoon substitutie-therapie.
HSV 1: Herpes simplex virus.
2: Hoogselectieve vagotomie.
3: Hogere school voor verplegenden.
Ht Hematocriet. Zie ook de pagina met termen die voorkomen op een formulier voor laboratorium onderzoek.
HT Hydroxytryptamine.
HTML Hier niet de taal die gebruikt wordt om een webpagina te schrijven, maar: hydroxy-trimethyllysine.
HTLV 1: Humaan T-cel leukemie virus.
2: Humaan T-cel lymfotropisch virus.
HTP Hydroxytryptofaan.
HTrZ Hydroxytrieenzuur.
HU Hogeschool Utrecht. De faculteit gezondheidszorg van de HU heeft eigen klinieken waar de studenten van de paramedische opleidingen ervaring opdoen in het behandelen van patiënten. Dit onder deskundige begeleiding van docenten. Men heeft eigen ruimtes voor mondzorgkunde, oogzorg - optometrie en orthoptie - logopedie en huidtherapie.
HUFA Zeer onverzadigd vetzuur.
HUGO Humane genoom organisatie.
HUS Hemolytisch uremisch syndroom.
HvA Hogeschool van Amsterdam.
HVA 1: Homovanillinezuur.
2: Homovanillylamandelzuur.
HVD Hulpverleningsdienst.
HVK Hypofyse voorkwab.
HVM Hand-, voet- en mondziekte. Het HVM-virus komt voor bij kinderen en jonge mensen en lijkt op het MKZ-virus dat bij eenhoevige dieren voorkomt.
HvNA Hogeschool voor natuurgeneeswijzen Arnhem.
HVT Halveringstijd. Zie: halfwaardetijd.
HVV 1: Stichting Halal voeding en voedsel.
2: Hogere school voor verplegenden.
HVZ Hart- en vaatziekten.
HWT Halfwaardetijd, zie aldaar.
Hyaluronaat Hyaluronzuur (HA).
Hydraat Een chemische verbinding die wordt gevormd door het samengaan van water met een andere verbinding.
Hydratatie Zie: hydreren hieronder.
Hydratie Zie: hydreren hieronder.
Hydreren Een chemisch proces waarbij waterstof aan de moleculen van een stof toegevoegd wordt. In het geval van gehydreerde olie wordt ook de term 'gehard' gebruikt. We praten hier dan eigenlijk over het slechte transvetzuur.
Hydrofiel Goed oplosbaar zijn in vloeistof of vocht opnemend (waterminnend).
Hydrofobisch Zie: hydrofoob, iets lager.
Hydrofoob Het niet, dan wel slecht, oplosbaar zijn in water.
Hydrogeneren Zie: hydreren.
Hydrolase Het door een enzym splitsen van scheikundige verbindingen onder binding van water. Zie ook hydrolyse.
Hydrolyse Het met behulp van water splitsen van scheikundige verbindingen.
Hydrops of hydropsia Dit is een niet normale ophoping van vocht in holten van het lichaam.
Hygroom of hygroma Een vochtophoping of watergezwel.
Hyl Hydroxy-lysine, een aminozuur.
Hyp Hydroxy-proline, een aminozuur.
Hypemie Een te klein gehalte aan bloed in een lichaamsdeel of orgaan.
Hypercalciëmie Een te hoog gehalte aan calcium in het bloed.
Hyperemie of hyperaemia Een te hoog gehalte aan bloed of bloedaandrang in een lichaamsdeel of orgaan.
Hypergeusie Een bijzonder ontwikkeld smaakgevoel.
Hyperinsulinemie Een te hoge insuline-spiegel op de nuchtere maag dan gewenst is.
Hyperinsulinisme Zie: hyperinsulinemie hier boven.
Hyperkaliëmie Bloed met een te hoog kaliumgehalte.
Hyperlipemie Een bloedplasma wat er melkachtig uitziet door een hoog gehalte aan triglyceriden in het bloed. Zie ook hyperlipidemie.
Hyperlipidemie Bloed met een verhoogd gehalte aan cholesterol en/of triglyceriden. Zie ook hyperlipemie.
Hypertonie Een verhoogde druk of spanning.
Hypertriglyceridemie Een te hoog gehalte (spiegel) aan triglyceriden in het bloed.
Hyperuricemie Een urinezuur-spiegel van het bloed die te hoog is. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door een te geringe uitscheiding van urinezuur via de nieren.
Hypervitaminose Vergiftiging door het slikken van een te hoge dosis vitamine.
Hypo- In samenstellingen: een tekort, niet helemaal, verminderd of onvolkomen.
Hypocalciëmie Bloed met een te laag calciumgehalte.
Hypoglykemie of hypoglycaemie Een te laag gehalte aan glucose in het bloed.
Hypotensief Met bloeddruk verlagende werking.
Hypotensivum Een bloeddrukverlagend middel.
Hypotensor Een geneesmiddel dat de bloeddruk verlaagd.
Hypothalaam Met betrekking tot de hypothalamus.
Hypothalamus Een deel van de tussenhersenen en belangrijk centrum van regulerende functies ten opzichte van verschillende organen in het lichaam.
Hypothenar De bal of muis van een pink.
Hypothermie 1: Een te lage lichaamstemperatuur.
2: Een door medicamenten of koeling gecontroleerde, dus kunstmatige, afkoeling van (een deel van) het lichaam. Dit kan toegepast worden bij het opereren.
Hypothese Een veronderstelling of een stelling die men als waarheid aanneemt.
Hypothymie Moedeloosheid, neerslachtigheid of zwaarmoedigheid.
Hypotonie of hypotonia 1: Een verlaagde spierspanning.
2: Een lage bloeddruk.
Hypotonisch Gepaard gaand met lagere druk of verminderde spanning.
Hypotrichose of hypotrichie Een (te) geringe of geheel ontbrekende haargroei.
Hypotrofie 1: Ondervoeding.
2: Onvoldoende groei en ontwikkeling van organen en weefsels.
Hypoventilatie Een niet voldoende ademhalen. Dit veroorzaakt een te laag gehalte aan zuurstof en het ophopen van koolzuur in het bloed.
Hypovitaminose Een aandoening veroorzaakt door een tekort aan vitaminen. Men spreekt ook wel over een vitaminegebrek of vitaminedeficiëntie.
Hypovolemie Een te laag volume aan circulerend bloed in het vaatstelsel.
Hypoxemie of hypoxaemia Een te laag gehalte aan zuurstof in het bloed of een orgaan.
Hypoxie Een zuurstofgebrek in de weefsels.
Hz of hertz Het aantal electrische wisselingen of trillingen per seconde.
HZPG Hemolytische ziekte bij pasgeborenen.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •