Verklarende woordenlijst: G

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'G' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEF • G • H I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
g De afkorting van gram, een eenheid van gewicht.
G 1: Guanosine.
2: Het aminozuur glycine.
3: Guanine.
G6PD Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase. Het G6PD enzym treffen we gewoonlijk aan in rode bloedlichaampjes, de erytrocyten oftewel rode bloedcellen. Het enzym beschermt deze cellen onder andere tegen bepaalde vergiftige chemische stoffen.
Ga Symbool voor het gallium element uit het periodiek systeem.
GA 1: Golgi-apparaat.
2: Glutaminezuur.
GAAZ Geriatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis.
GABA 1: Gamma-aminoboterzuur.
2: Gamma-aminobutyraat.
GAD Glutaminezuur decarboxylase.
GAG 1: Glycosaminoglycaan.
2: Glucosaminoglycaan.
Gal Galactose.
Galenisch Galenisch geneesmiddel, een middel van natuurlijke plantaardige oorsprong.
Gallium Een metaal, het symbool is Ga.
GALT Darm geassocieerd lymfatisch of lymfoïd weefsel. Zie ook: BALT, CMIS, MALT, MIS, NALT en SALT.
Galzuur Galzuren zijn de belangrijkste bestanddelen van de gal, ze worden in de lever gevormd uit cholesterol. Deze zuren zijn van belang voor het bevorderen van de vertering van vetten (lipiden) in de dunne darm. Er zijn verschillende aandoeningen waarbij het verstandig is een test op de galzuren te laten uitvoeren.
Gameet Een voortplantingscel. De mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel die zich verenigen tot een bevruchte eicel of zygote. Hier groeit, wanneer alles goed gaat, het embryo uit.
Gametocide Een middel dat gameten doodt.
Gammastralen Electromagnetische trillingen uitgezonden door radioactieve elementen.
Ganglia of gangliën Het meervoud van ganglion.
Ganglioom Een gezwel dat uit gaat van een ganglion.
Ganglion Een peesknoop, verdikking van een zenuw of zenuwknoop. Het meervoud is ganglia of gangliën.
GAP Goede agrarische uitoefening.
GAPZ Geriatrische afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis.
Gardnerella vaginalis Een kokkobacil (coccus) die aan sommige ontstekingen van de vagina schuldig is.
GAS Gegeneraliseerde angststoornis. Angststoornissen zijn binnen de psychiatrie de meest voorkomende stoornissen. Bij vrouwen blijkt het tweemaal zo vaak voor te komen dan bij mannen het geval is. De GAS is een brede aanwijzing die toestanden van stress en niet-kenmerkende spanningsklachten omvat. Dit zijn min of meer chronisch aanwezige buitensporige angst of bezorgdheid echter zonder paniekaanvallen. De angststoornissen gaan vaak gepaard met concentratie-stoornissen, piekeren, prikkelbaarheid, slaapstoornissen, verhoogde spierspanning en vermoeidheid.
Gaster Maag. Andere namen die we voor de maag kunnen tegenkomen zijn: stomachus en ventrikel of ventriculus.
Gastheer Een levend organisme waarop of waarin een ander organisme leeft en eventueel parasiteert.
Gastritis Ontsteking van het slijmvlies van de maagwand.
Gastro- In samenstellingen: de maag betreffend.
GAUZ Geriatrische afdeling in een universitair ziekenhuis.
GAV 1: Geneeskundig adviseur particuliere verzeringszaken.
2: Geneeskundig adviseur bij een verzekeringsmaatschappij of maatschap.
GBE Ginkgo biloba extract.
GBGD Gemeenschappelijke bedrijfsgezondheidsdienst.
GBL Gamma-butyrolacton.
GBM Glomerulaire basaalmembraan of basale membraan.
GBO Gemeenschappelijk beraad ouderenvoorzieningen.
GBW Centrum gezondheidsbevordering op de werkplek.
GC Gaschromatografie.
GCDC Kiemcentra-dendritische cel.
GCFT Gonokokken fixatie test. Met behulp van deze test wordt er in het bloed naar antilichamen tegen gonokokken gezocht.
GCLP Goede controle laboratorium praktijken.
GCP Goede klinische praktijk.
GCSF Granulocyt kolonie-stimulerende factor. Deze zogenaamde groeifactor stimuleert, net als GMCSF, de aanmaak van witte bloedcellen.
Gd Symbool voor het gadolinium element uit het periodiek systeem.
GDD Gezondheidsdienst voor dieren.
GDH Het enzym glucose dehydrogenase.
GDL Gemeenschappelijk dierenlaboratorium.
GDP 1: Guanosinedifosfaat.
2: Goede distributie praktijken.
GDS Geneesmiddelen dispensatie voor een sporter.
Ge Symbool voor het germanium element uit het periodiek systeem.
GeBu Geneesmiddelenbulletin.
GECKO Groningen expertise centrum voor kinderen met overgewicht.
Gegranuleerd In een korrel vorm.
Geharde olie Zie: transvetzuur.
Gelatine Een lijmachtige stof verkregen uit beenderen.
GEMO Genexpressie, endocrinologie, metabolisme en oncologie.
Gen Het gedeelte van een chromosoom in de celkern dat een erfelijk gegeven bevat.
Genen Het meervoud van gen.
Generiek geneesmiddel Een geneesmiddel dat onder de naam van de werkzame stof die er in verwerkt is verkocht wordt. Dit in tegenstelling tot geneesmiddelen die door de fabrikant onder een bepaalde naam geregistreerd zijn.
Genetica De leer van de erfelijkheid.
Genetisch De voortplanting betreffend.
Genus Geslacht.
gER Glad endoplasmatisch reticulum. sER wordt ook gebruikt.
Geraamte Skelet.
GERD Gastro-oesofagale reflux ziekte.
Germicide Een stof die kiemen of zaad doodt.
Gestiek Gebarentaal.
GFD Glucose-fosfaat-dehydrogenase.
GFM Glomerulaire filtratie maat.
GFR Glomerulaire filtratie ratio in een nier.
GFS Glomerulaire filtratiesnelheid.
GGB Gereformeerde gezins- en bejaardenverzorging.
GGCX Gamma-glutamylcarboxylase.
GGD 1: Gemeenschappelijke gezondheidsdienst.
2: Gewestelijke gezondheidsdienst.
3: Gemeentelijke gezondheidsdienst. Alle GGD'en in Nederland zijn verenigd in de GGD-Nederland.
GGO Genetisch gemodificeerd of gemanipuleerd organisme.
GGT Gamma-glutamyl-transferase. Het is een enzym wat het transport van glutamyl tussen verschillende peptiden mogelijk maakt. Het komt onder andere voor in de cellen van de lever, de nieren en pancreas.
GGTP Gamma-glutamyl-transpeptidase.
GGV Gespecialiseerde gezinsverzorging.
GGz Geestelijke gezondheidszorg.
GHB 1: Gamma-hydroxy-butyraat.
2: Gamma-hydroxy-boterzuur.
GHI Geneeskundige hoofdinspectie van de volksgezondheid.
GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
GHR Geneeskundige hulpverlening bij rampen.
GHWD Groep homeopatisch werkende dierenartsen.
GHZ Groene Hart ziekenhuis.
GI 1: Gastro-intestinaal.
2: Glycaemische index.
GIC Geboorte informatie centrum.
GIDZ Gaming in de zorg.
Gigantisme Een overmatige groei maar wel met goede lichaamsverhoudingen.
Gingiva Het tandvlees.
Gingivitis Ontsteking van het tandvlees.
GIP 1: Maagremmend polypeptide.
2: Geneesmiddelen informatie project.
3: Genees- en hulpmiddelen informatieproject.
GIS Gastro-intestinale symptoomscore.
GKC Groninger kankercentrum.
GLA Gamma-linoleenzuur, één van de omega-6 vetzuren. De afkorting GLZ wordt ook gebruikt.
Glandula Een klier of glandula is een orgaan wat bepaalde stoffen afscheidt. Dit zijn zogenaamde excreten (excreta) en secreten (secreta). De excreten zijn afvalstoffen die naar buiten moeten worden afgevoerd. De secreten worden intern door het lichaam gebruikt. Het meervoud van glandula is glandulae.
Glandula lacrimalis Traanklier.
Glandula parotidea Oorspeekselklier, ook: glandula parotis.
Glandula pinealis Pijnappelklier.
Glandula pituitaria Hypofyse.
Glandula sublingualis De speekselklier die onder de tong gelegen is.
Glandula submandibularis De speekselklier van de onderkaak.
Glandula suprarenalis Bijnier.
Glandula thyroidea Schildklier.
Glandula vesiculosa Zaadblaasje.
Glandula vestibularis major Dit wordt ook de dubbelzijdige klier van Bartholin genoemd. Een slijmig vocht afscheidende klieren in de ingang van de schede bij de vrouw. Dit vocht doet dienst als glijmiddel.
Glandulae bulbourethrales De Cowperse klieren die uitmonden in de mannelijke urinebuis. Bij erotische prikkeling produceren ze een vloeistof.
Glandulae ceruminosae De klieren die het oorsmeer leveren.
Glandulae duodenalis De klieren van Brunner beschermen het slijmvlies van het duodenum tegen beschadiging.
Glandulae gastricae propriae De eigenlijke maagklieren of fundusklieren.
Glandulae glomiformes Klieren die gevormd zijn als een kluwen.
Glandulae intestinales In de wand van de dikke en dunne darm bevinden zich de klieren van Lieberkühn.
Glandulae lactiferae Melkklieren.
Glandulae laryngeae De slijmklieren van het strottenhoofd.
Glandulae lymphaticae Lymfeklieren.
Glandulae parathyroideae Bijschildklieren.
Glandulae salivales Speekselklieren.
Glandulae sebaceae Huidsmeerklieren.
Glandulae sudoriparae Zweetklieren.
Glandulae tarsales Ooglidklieren of de klieren van Meibom.
Glandulair of glandularis De klieren betreffend of klierachtig.
Glaucoom of glaucoma Groene staar die optreedt bij een verhoogde druk binnen het oog.
Glc Glucose, zie aldaar.
GLDH Glutamaatdehydrogenase.
Glia Steunweefsel, een bepaalde vorm van bindweefsel, in het zenuwstelsel. Het bestaat uit gliacellen en het vezelachtige netwerk van de celuitlopers.
Gliacel Gliacellen is de verzamelnaam voor de cellen die de neuroglia vormen.
Gliadine Eén van de eiwitten waar gluten uit bestaan is gliadine. Gluten zitten in verschillende granen en de voeding waarin deze verwerkt zijn. Een overgevoeligheid voor deze gluten kan een storing in de spijsvertering veroorzaken met mogelijk allerlei lichamelijk ongemak tot gevolg. Van gliadine gaat voor sommige mensen een giftige (toxische) werking uit. Een verhoogde waarde van het zogenoemde antigliadine - een antistof - is door middel van een onderzoek in het laboratorium vast te stellen.
Gln (Q) Het aminozuur glutamine.
Globaal In het geheel gezien, dit in tegenstelling tot plaatselijk of locaal.
Globine Dit is het eiwitbestanddeel van hemoglobine.
Globulair Bolvormig.
Glossa De tong.
Glossalgie Pijn in de tong.
Glossitis Tongontsteking.
GLP Goede laboratoriumpraktijk, een norm voor kwaliteit.
GLTK Gemengde lymfocyt-tumorkweek.
Glu (E) Het aminozuur glutamaat.
Gluconaat Glucuronzuur.
Glucose Druivensuiker, dextrose en ook wel bloedsuiker genoemd. De waarde van glucose wordt nuchter bepaald en uitgedrukt in mmol/l. De uitdrukking mg% - onder andere in de Amerikaanse literatuur gebruikt - kan worden herleid tot mmol/l via mg% : 18 = mmol/l.
Glutamaat Glutaminezuur (GA).
Glutathion Dit is een tripeptide die we in de meeste plantaardige en dierlijke weefsels terugvinden, het heeft een zuurstof overdragende functie.
Gluten Een taaie stof in gerst, haver, rogge en tarwe die eiwitten bevat. Ze bestaan voornamelijk uit de proteïnen gliadine en glutenine. Bij sommige mensen vertoont gliadine een giftige werking. Dat wordt dan misschien wel een glutenvrij dieet ...
Gly (G) Het aminozuur glycine.
Glyceraat Glycerinezuur.
Glyceral Glyceraldehyde.
Glycine Een aminozuur wat niet essentieel is.
Glycocholaat Glycocholzuur.
Glycogeen Wanneer het lichaam behoefte heeft aan energie kan glycogeen snel worden afgebroken tot glucose. Het is een polysacharide, een dierlijk zetmeel, die als reserve brandstof in de lever en de spieren wordt opgeslagen.
Glycogenese Het vormen van glycogeen uit glucose.
Glycolyse Het splitsen van suikers, de afbraak van glucose tot pyrodruivenzuur.
Glyoxylaat Glyoxylzuur.
GLZ Gamma-linoleenzuur, één van de omega-6 vetzuren. De afkorting GLA wordt ook gebruikt.
GM Gemeenschappelijke meldkamer.
GMC Gemeenschappelijk medisch consult. Een GMC staat gelijk aan een individueel consult - er worden dezelfde zaken besproken - maar dan met meerdere patiënten tegelijk.
GMCSF Granulocyte macrofage kolonie-stimulerende factor. Deze zogenaamde groeifactor stimuleert, net als GCSF, de aanmaak van witte bloedcellen.
GMD Gemeenschappelijke medische dienst.
GMO Genetisch gemodificeerd organisme.
GMP 1: Guanosinemonofosfaat.
2: Vertaald is dit: goede manier van produceren. Het is een strenge richtlijn die in de farmaceutische industrie wordt toegepast, zodat er een betrouwbaar en veilig product geleverd kan worden.
GMPS Guanosinemonofosfaat synthetase.
GMSB Geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf.
Gnosis De kennis of het weten.
Gnostisch De fijnere zintuiglijke gevoeligheid.
Goitre Krop.
GON Gehandicapten organisatie Nederland.
Gonococcus of gonokok Deze bacterie is de verwekker van gonorroe, de zogenaamde druiper. Het ding heeft min of meer de vorm van een koffieboon.
Gonocyt De kiemcel oftewel de mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen en hun voorstadia.
Gonorroe of gonorrhoea De Neisseria gonorrhoea veroorzaakt een geslachtsziekte die we ook wel 'een druiper' noemen. Het is mogelijk dat ook de ogen besmet raken.
GORD Vertaald is dit: gastro-oesofageale refluxziekte. De afkorting GORZ wordt ook gebruikt.
Gordelroos Zie: herpes.
GORZ Gastro-oesofageale refluxziekte.
GOS Galacto-oligosacharide.
GOST Geheugen- en oriëntatie-stoornis.
GOT Glutamaatoxaalacetaat-transaminase. We zien ook wel dat SGOT gebruikt wordt. Het is een enzym dat thans afgekort wordt tot ASAT
GOW Gecoördineerd ouderenwerk.
GP Glycoproteïne.
GPI 1: Glucose-fosfaat-isomerase.
2: Glycosyl-fosfatidyl-inositol.
GPLC Glycine propionyl-l-carnitine.
GPT Glutamaat-pyruvaat-transaminase. Dit is een enzym dat nu afgekort wordt tot ALAT.
GPx Glutathion peroxidase.
GR Gezondheidsraad.
Granula In de vorm van een korrel.
Granulair of granuleus Korrelig.
Granulocyt Een wit bloedlichaampje dat korrels (granula) bevat in het cytoplasma.
Granulum Korreltje. Het meervoud is granula.
Granum Grein of korrel.
Graveel Gruis.
Gravida 1: Zwanger.
2: Zwangere vrouw.
Gray De eenheid van geabsorbeerde radioactieve straling. Het symbool is Gy. 1 Gy = 100 rad. Deze in de radiologie gebruikte eenheid is de vervanger van de oude eenheid rad.
GS Gladde spier.
GSD Gemeentelijke sociale dienst.
GSH 1: Geïsoleerde systolische hypertensie.
2: Glutathionsulfhydril.
3: Gonaden stimulerend hormoon.
GSK 1: Glycogeen-synthase-kinase.
2: GlaxoSmithKline, een farmaceutisch bedrijf.
GT 1: Glutamyl-transferase.
2: Gel technologie.
GTAG Geregistreerd therapeut andere geneeswijzen.
GTCA Gegeneraliseerde tonisch-clonische aanval.
GTE Glyceryl trierucaat.
GTF Glucose tolerantie factor.
GTI Glucose tolerantie index.
GTO Glyceryl trioleaat.
GTP 1: Guanosinetrifosfaat.
2: Glutamyltranspeptidase.
GTPCH Guanosine-trifosfaat-cyclohydrolase.
GTT Glucose tolerantie test.
Gua Guanine.
Gutta of guttae Druppel.
GUZ Genito-urinaire ziekte.
GV 1: Gezinsverzorgende.
2: Griepvaccinatie.
3: Gezinsverzorging.
4: Geriatrisch verpleegkundige.
GVDT Gilde van Dhanvantari therapeuten. Doel van het gilde is het samenbrengen en organiseren van Dhanvantari therapeuten, de Dhanvantaristen.
GvH Graft versus host. Bij mensen met een door geneesmiddelen of ziekte ontregeld immuunsysteem kan na een bloedtransfusie een ongewone complicatie optreden, de graft versus host reactie. De weefsels in het lichaam van de ontvanger (de host) worden dan aangevallen door de witte bloedcellen die zich in het donorbloed (graft) bevinden. De verschijnselen of symptomen zijn onder andere huiduitslag, koorts, lage bloeddruk, shock en vernietiging van weefsel.
GvHD Graft versus host ziekte.
GVM Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.
GVO 1: Gentechnisch veranderd organisme.
2: Gezondheidsvoorlichting en opvoeding.
GVS Geneesmiddelen vergoedings-systeem.
GVT Gezinsvervangend tehuis.
GW 1: Geneesmiddelenwet.
2: Geestes-wetenschappen.
GX Glycinexylidide.
Gy Het symbool voor gray, zie aldaar.
Gyratus Kringvormig of kronkelig.
Gyrus Hersenwinding, het meervoud is gyri. Het oppervlak van beide grote hersenen bestaat uit een groot aantal gyri.
GZ Gehandicapten-zorg.
GZO Gezondheidszorg onderzoek.
GZP Productschap granen, zaden en peulvruchten. De activiteiten van de GZP zijn overgenomen door het productschap akkerbouw (PA).
GZT Gezondheidszorg technologie.
GZZ Gezondheidsbepaalde zelfzorg activiteiten.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •