Wat doet de V.B.A.G.?

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is een beroepsvereniging. Deze V.B.A.G. tracht met de bij haar aangesloten en gekwalificeerde beroepsbeoefenaars iets aan de Nederlandse gezondheidszorg toe te voegen: natuurlijke geneeswijzen en behandelwijzen.
Op 26 september 2009 vierde de vereniging haar 25-jarig jubileum (1984-2009). In 1999 heb ik bij de secretaris en voorzitter van de vereniging de eed en gelofte afgelegd.

Een therapeut die zich heeft aangesloten bij de V.B.A.G. is door het lidmaatschap verplicht totDeze afbeelding toont het logo van de VBAG het volgen van zowel bijscholing als nascholing. Het is hierbij dan ook een vereiste om op jaarbasis 12 dagdelen scholing te volgen.
De te volgen bijscholing en ook de nascholing moet aan de eisen van HBO-niveau voldoen. Bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een productinformatie voldoen niet aan dit HBO-niveau.
Wanneer er door een therapeut(e) niet voldaan wordt aan deze verplichting zal dit disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

Als lid heb je je akkoord verklaard ten aanzien van de regelgeving zoals die is opgenomen in de 'klacht en tuchtregeling' van de vereniging.

De vereniging houdt een lijst bij waarop alle geregistreerde therapeuten worden vermeld en zorgt tevens voor het aanmelden van therapeuten met een A-licentie bij de verschillende zorgverzekeraars. Er vindt tevens regelmatig overleg plaats met de diverse zorgverzekeringen. Het zijn er best nogal wat...
Verder heeft de vereniging een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering voor rechtsbijstand en de periodieke papieren uitgave 'De Natuurgeneeskundige'.

Een instituut of school die opleidingen aanbied kan een convenant sluiten met de V.B.A.G. Een convenant is een overeenkomst - een verband tot samenwerken - wat zorg draagt voor een aanbod aan leden met een adequate opleiding.

Therapeuten met een licentie zijn te herkennen aan een muurschild en een licentie-verklaring. Het schild heeft een jaarzegel en vormt zodoende het bewijs van inschrijving in het register van therapeuten. Op de licentie dient het licentienummer, de beroepsgroep, de kwalificatie, de personalia en het lidmaatschap van de V.B.A.G. te zijn vermeld.
De VBAG is ook aangesloten bij de RBNG / TBNG.
Arda, van De Helianthus - Haarlem, is sinds 1999 A-lid van de VBAG met licentie: 990605A.

Ze is tevens sinds 1 februari 2001 ingeschreven in het register van zorgverleners, wat wordt bijgehouden door Vektis. De Vektis AGB-code is: 90024545. AGB is de afkorting van: algemeen gegevensbeheer zorgverleners. De Vektis Praktijkcode is: 9003401.
Ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK) te Amsterdam onder nummer: 34352138.
Omhoog