De stichting RBNG

De afkorting RBNG staat hier voor het HBO register van beroepsbeoefenaren in de natuurlijke gezondheidszorg. Het is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. De stichting verleent haar diensten aan beroepsverenigingen waar deze therapeuten bij zijn aangesloten.

Het RBNG-register


Alleen kwaliteitstherapeuten die hogere beroepsopleidingen hebben gevolgd kunnen worden geregistreerd in het RBNG. Dit HBO register is voor een ieder toegankelijk (openbaar). Deze therapeuten mogen de beschermde titel voeren, namelijk Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux merkenbureau.

De bij het RBNG geregistreerde therapeuten:
  • zijn opgeleid op HBO-niveau;
  • volgen regelmatig verplichte nascholingen;
  • zijn lid van een beroepsvereniging [1];
  • zijn zelfstandig werkend therapeut;
  • werken in verschillende vakrichtingen (multidisciplinair);
  • vallen onder het TBNG-tuchtrecht (zie ook de pagina over de TBNG) en
  • zijn in het bezit van een AGB-code [2].
[1] Arda, van De Helianthus - Haarlem, is sinds 1999 A-lid van de VBAG.
[2] AGB is de afkorting voor: 'algemeen gegevensbeheer van zorgverleners'.

De RBNG denkt verder


De stichting RBNG denkt aan:
  • de positie van klanten bij de therapeuten;
  • de belangen van de therapeuten en
  • de voordelen voor zorgverzekeraars.
De registratie bij het RBNG kan een criterium zijn voor de door een zorgverzekeraar aan een klant toe te wijzen vergoedingen.

Tuchtrecht


Naast registratie en certificatie biedt RBNG een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting, namelijk de stichting TBNG. De afkorting TBNG staat voor: tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de natuurlijke gezondheidszorg. Dit tuchtrecht bestaat al sinds 1990 en heeft een belangrijke plaats verworven binnen de natuurlijke gezondheidszorg.
Omhoog