Parasieten en milieu belastingen

Een parasiet leeft in of op een ander levend organisme en betrekt daaruit haar (zijn?) voedsel. Dit heeft vanzelfsprekend schadelijke gevolgen voor de gastheer of gastvrouw. Dieren zijn, als gastheer, meestal het eerst aan de beurt. Daarna vindt, wanneer we onnadenkend leven, besmetting van ons eigen lichaam plaats. Hieronder vindt u eerst een lijst met parasieten en daaronder een aantal belastingen uit ons milieu. Ze kunnen met één van de sets Bicom bioresonatie testampullen of testbuisjes, van Regumed, getest èn behandeld worden. Ik heb ze op alfabetische volgorde voor u gerangschikt. Leest u maar en huiver ...

Amoebe

Amoeben zijn taaie, slijmerige diertjes. Dit tuig veranderd frequent van vorm en gedaante. Bovendien willen ze graag in ons darmkanaal (spijsvertering) leven en brengen daar infecties op gang. Ze kunnen een knappe darmontsteking met bloed in de ontlasting in gang zetten (dysenterie). Dit diertje, waar verschillende geslachten van bestaan, kan soms tot in de lever doordringen.
Omhoog

Bloedzuiger

Een bloedzuiger is een van zuignapjes voorziene ringworm. Deze zuigt bloed, door de zuignapjes heen, uit een mens of dier. In deze testset zijn dertien verschillende bloedzuigers vertegenwoordigd, waaronder de Paragonimus of Paragonismen die in de longen nestelt. Verder de Opisthorchis felineus die in de lever van enige dieren voor komt en de Schistosoma die ook in de long voor komt.

Helminthe, helmins of helmint

De Helminthe is een ingewandsworm. Deze wormen worden in twee groepen ingedeeld. Te weten de Cestoden, dit zijn platwormen en de Nematoden die de rondwormen vertegenwoordigen. Ze hebben de meest wonderlijke namen zoals: mijnworm, spoelworm, blaasworm, aarsmade, zuigworm, haarworm, zweepworm en tenslotte de witte draadworm.

Leishmania, genoemd naar de Engelse legerarts William Leishman (1865-1926)

Vaak is een hond weer de gastheer. Een infectie kan door een mug, de jeukmug of steekmug, overgebracht worden. Dit veroorzaakt woekeringen in de milt en de lever en kan tot in het merg van de botten doordringen.

Lintworm

De naam lintworm komt uit het Grieks, namelijk: Taenia wat ook streep of band betekent. Een lintworm nestelt zich vaak in onze dunne darm, maar er bestaat ook een soort die in de hersenen of de spieren kan voorkomen. Er wordt ook een lintworm vermeld, de Taenia imaginata, die alleen in de verbeelding bestaat. De ziekmakende angst om een lintworm te hebben heet Taeniofobie. Een lintworm kan allerlei dieren aantasten. Het komt bijzonder vaak bij katten of honden voor en is op de mens overdraagbaar.
Het is belangrijk, en zo te voorkomen dat je met deze ongure types besmet raakt, geen rauw of niet goed gaar vlees te nuttigen. Dit geldt voor zowel varkensvlees als vlees van een rund. Bij het bereiden van vis moet men ook voorzichtig zijn. Er komen in niet voldoende goed gekookte vis eieren van de lintworm voor. Sommige soorten van de lintworm kunnen de griezelige lengte van enige meters bereiken! In eerste instantie gaat dat boven je pet, wurmen of wormen in m'n lijf? In werkelijkheid is het zeer zeker mogelijk. We kunnen negen verschillende lintwormen testen.
Omhoog

Luis, in het Latijns 'Pediculus'

Een luis behoort tot de parasitisch woekerende insekten. Deze insekten groep is ook ongevleugeld en er bestaan verschillende soorten van. Ook deze lastpakken kunnen infecties overdragen en brengen jeuk teweeg.
'Een luis in huis is niet pluis'.

Mijt

De mijt behoort tot de familie der spinachtigen. Ook de mijt draagt infecties over en zet vooral allergische reacties in gang.

Parasieten in het bloed

Bloedparasieten zijn o.a. parasitaire diertjes voorzien van zweepdraden (Flagellatum) en Sporozoa, dit is een klasse der Protozoa, een oerdiertje en de laagste ééncelligen van het dierenrijk. Zij dringen in onze bloedcellen binnen en veroorzaken koorts en een algehele verzwakking.

Parasieten in het centrale zenuwstelsel (CZS)

Centraal zenuwstelsel-parasieten worden door bloed zuigende vliegen overgedragen en zijn klaplopers die in de zenuwcellen of het lichaamsvocht gaan zitten. Ook zij zadelen ons met diverse ontstekingen op.

Parasieten in de darm

Darmparasieten zijn o.a. triatomisch of cocci. Triatomisch betekent: uit drie atomen bestaand. Cocci, ook wel coccen of kokken, zijn ronde of kogelvormige bacteriën. Deze parasieten brengen diarree (diarrhee, racepoep of buikloop) en ontstekingen in de darm op gang.
Omhoog

Parasieten op de huid

Huidparasieten, of ectoparasieten leven in de pels van een dier of op de huid. Zij geven aanleiding tot jeukende uitslag met veelal ook blaren.

Parasieten in de lever

Leverparasieten dringen, het woord zegt het al, in de lever binnen. Dientengevolge veroorzaken zij cysten, dit zijn zak- of blaasgezwellen, en brengen ontstekingsprocessen op gang.

Parasieten in de longen

Longparasieten, hier als voorbeeld Arthropoda (dit zijn geleedpotigen) dragen verschillende infectie ziekten over.

Parasieten in de spieren

Spierparasieten vermenigvuldigen zich en gaan over in spier-cysten. Ze kunnen dan aanleiding geven tot spierontsteking.

Protozo of protozoön

Veel verschillende eencelligen (Protozoa) zijn samen ondergebracht in deze testampul. Om er een paar te noemen: het geslacht Trichomonas kan in onze darmen een lang durende diarree veroorzaken, dit is de Trichomonas hominis en er bestaat er een die een stinkende afscheiding uit de vagina opwekt. De laatste heet, zeer toepasselijk, Trichomonas vaginalis en kan ook in de urethra en de blaas voorkomen. De afscheiding is bekend onder de Latijnse naam 'Fluor', ook wel vloed of uitvloeiing genoemd. Dit naargeestige stel kan ook weer ontstekings-processen aanslingeren in veel van onze organen.
Omhoog

Schistosoma

Schistosoma zijn bloedparasieten die bij mensen, vogels en zoogdieren voor komen. Deze wormen dringen eerst via de huid het lichaam binnen. Zij tasten de aderen en vaten aan en komen ook in de blaas terecht.

Steekvliegen en dazen

Dat steekvliegen vliegen zijn die steken is natuurlijk zo klaar als een klontje. De daas of daasvlieg is van het Tabanus geslacht, het is een horzel soort. De vrouwtjes zuigen, bij mens en dier, bloed en brengen daarbij zeer pijnlijke steken toe. Wij kennen hier de regendaas en de runderdaas. Verder als voorbeeld Myasis of Myase, ook wel Myiasis of Myiase. Deze bewerkstelligen, door middel van het leggen van hun eitjes in onze weefsels, het binnendringen van vliegenlarven in het lichaam. Vervolgens vallen deze larven dan opnieuw de weefsels van ons lichaam aan.

Teken

Hier bijvoorbeeld de Ixodidae. De Ixodes ricinus wekt ziektes op door middel van het overdragen van een infectie. Het kan ook een bacillendrager voor de ziekte van Lyme zijn.

Vlo of vlootje, gek genoeg is het meervoud vlooien

Een vlo, in het Latijns 'Pulex', is een bloedzuigend insekt dat vleugelloos is. Het parasiteert op zowel de mens als het dier. De beet van het diertje veroorzaakt dikwijls sterk jeukende blaren. Er kunnen, tijdens het zuigen van bloed, vele infectie ziektes overgebracht worden. Er blijken zeven vlooien families te bestaan.
Omhoog

Wormen in het algemeen

Met deze ampul test je een algemene wormbelasting van het organisme.

Wormen in de blaas en de nier

Als voorbeeld geef ik hier Cysticercus, Grieks voor de blaasworm of blaasvin, die hoofdzakelijk een ontregeling van de organen in de urinewegen tot gevolg heeft. Er zijn vormen van de Cysticercus die bij de mens in het oog, onder de huid, in de spieren of de hersenen voorkomt.

Wormen in het bloed

Dit zijn wormen die een aantasting van het bloed bewerkstelligen.

Wormen in het centraal zenuwstelsel

Dit zijn wormen, u denkt het al, die in het centrale zenuwstelsel (CZS) huishouden.

Wormen in de darmen

Hier als voorbeeld: Trematoden (dit zijn zuigwormen), Ascariden (regenworm of spoelworm) en Echinostoma. Darmwormen kunnen zich over de volledige lengte van het darm- of spijsverteringskanaal nestelen.

Wormen in de huid

Dit zijn wormen die ons lichaam binnendringen via de huid. Ook zij brengen ontstekings-reacties te weeg.

Wormen in onze longen

Longwormen belagen de gezondheid van onze longen.
Omhoog

Wormen in het lymfe-systeem

Deze wormen tasten het weefselvocht aan. Zodoende komt de voeding van diverse organen en weefsels in gevaar. Verder wordt ook de afvoer van verbruikte stoffen bemoeilijkt.

Wormen in onze weefsels

Voorbeelden hier zijn: Toxoplasma, larven en Toxocara. Al deze wormen nestelen zich in ons lichaamsweefsel.

Wormen in onze zintuiglijke organen

Als voorbeeld hier de Pentastomida linguatula, ook wel de Pentastomum. Deze kiest met voorliefde onze neus of de ogen uit.


Belastingen uit het milieu

Aardstralen

Er wordt gezegd en beschreven dat aardstralen en wateraders een negatieve uitwerking op onze gezondheid kunnen hebben. Verder lijken er in de praktijk voorbeelden te zijn waarbij simpelweg een kwart slag draaien van een ledikant slapeloosheid verminderde. Binnen dit kader kunt u ook denken aan de oude Chinese filosofie 'Feng Shui'.
Omhoog

Acute belasting

Een acute belasting begint plotseling, is vaak hevig, en verloopt meestal snel.

Afvoer algemeen

Het afvoeren of opruimen van schadelijke stoffen uit het lichaam. Esoterisch gesteld: het afvoeren van fijnstoffelijke stofwisselings producten. Dit testbuisje dient voor de algemene test.

Afvoer en ontgifting

Het afvoeren van schadelijke stoffen uit, en ontgiftigen van, het lichaam. Deze test is dus meer gericht op het ontgiften.

Barbituraat

Het is een barbituurzuur verbinding en wordt, onder andere, toegepast als slaapmiddel of kalmerend middel (tranquillizer). Er zijn, of waren, diverse barbituraten op de markt. Even een paar namen: Librium, Valium en Vesparax. Ze werken allen sterk op het centrale zenuwstelsel in.

Chronische belasting

Een chronische belasting heeft een langzaam of slepend verloop en is langdurend.

Cortison

Cortison is in het menselijk lichaam een werkzame streroïde uit de bijnierschors. Toegepast werkt cortison onder andere tegen acute reuma, reumatische artritis, allergie, eczeem of ekseem, astma of astmatische bronchitis en ontstekingen.
Omhoog

Electrosmog

Electrosmog wordt ook wel E-smog genoemd. De kreet is een samenstelling van 'electro' en natuurlijk 'smog'. Ik neem aan dat ik 'electro' niet hoef uit te leggen. Smog op zijn beurt is weer een samenstelling van 'smoke' en 'fog' (rook en nevel). We hebben het dan over magnetische en electrische velden die, door de mens zelf, kunstmatig worden opgewekt. We worden eigenlijk voortdurend omringd door deze velden. Enige voorbeelden zijn: radio- en TV-zenders en de zendmasten ten behoeve van de mobiele telefoon en het draadloze internet verkeer. Vooral deze laatste twee rijzen als paddestoelen uit de grond (of eigenlijk het dak).

Formaldehyde

Formaldehyde is een desinfecterend gas dat echter sterk prikkelend werkt. Het desinfectie-middel Formaline, ook wel Formol, bestaat voor ongeveer een derde uit formaldehyde. Uit formaldehyde worden ook hars en lijm gemaakt. Denk hierbij maar eens aan de vele vierkante meters spaanplaat en MDF, verwerkt tot kasten, boekenrekken en ik weet niet wat, in een gemiddelde woning! Een zoetstof (vaak een zoetje genoemd) als aspartaam, cyclamaat of sacharine wordt in het lichaam omgezet in formaldehyde en vervolgens in mierenzuur. Met dit testbuisje openbaart zich een belasting met formaldehyde.

Fungicide

Fungicides weren en vernietigen schimmels en sporen. Het Latijnse 'Fungus' betekent schimmel, paddestoel of zwam. Een fungicide wordt onder andere gebruikt voor het veredelen van hout, in de land- en tuinbouw en in levensmiddelen. Werkzame stoffen zijn bijvoorbeeld zwavel en koperchloride. In vroeger tijd werd wel van tin en kwik(zilver) gebruik gemaakt.
Omhoog

Hexachloorbenzol of hexachloorbenzeen

Hexachloorbenzeen, lindaan en DDT zijn gechloreerde bestrijdingsmiddelen die moeilijk afbreekbaar zijn. Ze hebben zich, door veelvuldig gebruik in het verleden, opgestapeld in het milieu en zodoende vinden we ze terug in het drinkwater en onze voeding. Deze gechloreerde pesticiden zijn verwant aan dioxines en PCB's. Ze kunnen bij een baby het ontwikkelen van de hersenen, de groei en de hormonen verstoren. Het gebruik van hexachloorbenzeen wordt wereldwijd verboden.

Mineralenvezels

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan vezels van minerale wol, uit glas of asbest. Ze worden ook bij de vervaardiging van bouwmaterialen en allerlei textiel producten gebruikt. Gelukkig is asbest inmiddels een uitgebannen product. Er wordt bij de verwijdering ervan, ter bescherming van de mens, de uiterste zorg in acht genomen.

Nitraat

Nitraat is zout van salpeterzuur en het komt in enige groenten voor. Ik noem hier de groenten andijvie en spinazie als voorbeeld. Bij het verhitten van deze groenten kan nitriet ontstaan, wat zich aan hemoglobine (dit is bloedkleurstof) kan binden. Nitriet, op zijn beurt, kan weer met behulp van eiwitten in de maag tot nitrosamine omgezet worden. Nitrosamine is een carcinogene stof die kanker verwekkend is (carcinoom of carcinoma oftewel kanker).

Ozon

Ozon is een bepaalde wijziging van zuurstof die, denk aan onweer, ook bij een electrische ontlading ontstaat. Dit gas ruikt sterk en heeft een pittig oxyderende en bacteriedodende werking. De ozonlaag in onze aardse atmosfeer houdt ook flink wat ultraviolette stralen tegen. Er is de laatste jaren nog al wat discussie gaande omtrent onze aardse ozonlaag.
Omhoog

PCB

PolyChloorBifenyl (PCB) is een zeer stabiele verbinding en werd, de stof is nu verboden, tientallen jaren veel toegepast. Het is een moeilijk afbreekbare verbinding. De giftige eigenschappen kun je met dioxine vergelijken. Voorbeelden zijn weekmakers, lijm, koelvloeistof, isolatie en ga zo maar door. Er bestaat ook nu nog veel materiaal en apparatuur gehinderd door PCB's. Ook met deze stof is het zo dat er in de loop der jaren veel verontreiniging van de bodem en het water is opgetreden.

PCP

PhencyClidinePiperidine (PCP) wordt als drug ook wel Angel's Dust genoemd. PCP werd vroeger door een narcotiseur gebruikt voor de narcose tijdens een operatie. Later is men hier, wegens schadelijke bijeffecten, mee gestopt. De stof kan onder andere beschadiging van de hersenen veroorzaken.

Plaatselijke verdoving

Hier is weinig aan uit te leggen. Een niet algehele verdoving die dus alleen maar plaatselijk werkt.

Radarstraling

Met behulp van een radarinstallatie kan, door het uitzenden en weer ontvangen van radarstralen, een aanwezigheid en plaatsbepaling van elk object vastgelegd worden. Een paar voorbeelden hierbij: de navigatie van vliegtuigen en schepen, het verschijnsel roodlicht camera en de niet in dank afgenomen snelheidscontrole van oom agent. Zie ook electrosmog hierboven.
Omhoog

Radioactiviteit

Een aantal elementen, of stoffen, hebben de eigenschap voortdurend radioactieve energie uit te stralen. De schadelijke effecten van deze straling hebben inmiddels wel van zich doen spreken!

Radiogolven

De electromagnetische golf of de frequentie van een radiosignaal strekt zich uit over een ruim gebied. Je praat dan over een frequentiegebied van enige tientallen Herz tot wel enige honderden GigaHerz. Dit is eigenlijk de zogenaamde draaggolf die nog gemoduleerd moet worden om iets zinnigs door de ether te verzenden. Zie ook electrosmog hierboven.

Röntgenstraling

De röntgenstralen zijn in 1895 ontdekt door W. K. Röntgen. In het heelal bestaan ook zeer kortgolvige, dus met een hoge frequentie, röntgenstralen die weer electromagnetisch van aard zijn. Ze hebben een groot doordringings-vermogen. In een ziekenhuis kunnen we ons laten scannen (de CT-scan) of doorlichten zodat er een röntgenfoto ontstaat of ons ermee laten bestralen (dit is radiotherapie). De tandarts kan met behulp van een kleine röntgenfoto problemen met ons gebit opsporen. Een andere toepassing van deze straling is de controle van de bagage op een luchthaven. Röntgenstraling kan echter de nodige bijwerkingen oproepen.

Smog

De term smog is ook hier weer een samenstelling van 'smoke' en 'fog' (rook en nevel). Denk als voorbeeld maar aan een in de luwte gelegen stad, waarboven de lucht bezwangerd is met schadelijke reststoffen, roet en fijnstof. Dit vinden onze longen bepaald niet fijn!
Omhoog

Ultraviolette straling (UV)

Ultraviolet licht, ook wel Ultraviolette straling of blacklight genoemd, is met onze ogen niet zichtbaar. De wetenschap maakt onderscheid tussen deze straling, namelijk UV-A, UV-B en UV-C. Deze drie hebben een verschillende golflengte of frequentie. Van UV-C licht hebben we geen last; het wordt in de ons omringende atmosfeer uitgefilterd. Van UV-A en UV-B krijgen we de alom bekende verbrande huid. Wanneer we in de zomer te vaak, midden op de dag en verbrand als een kreeft, in onze ligstoel liggen te luieren kan dat zelfs huidkanker tot gevolg hebben. Wanneer de ozonlaag in de atmosfeer van moedertje aarde verder uitdunt zullen we vooral van de UV-B straling nog knap last ondervinden.

Volledige narcose

Ook dit behoeft eigenlijk geen nadere uitleg. Bij een grotere operatieve ingreep is er helaas een volledige narcose nodig. Dit betekent een toestand van complete verdoving en gevoelloosheid, door onderdrukking van het centraal zenuwstelsel (CZS), die kunstmatig wordt opgewekt (dit is anesthesie of anaesthesia). Ook van deze, voor de narcose gebruikte, stoffen wordt ons lijf bepaald niet vrolijk.

Wateraders

Een waterader zou een ondergrondse waterloop in de aarde moeten zijn. Er wordt beweerd dat een wichelroedeloper deze wateraders kan opzoeken. Net als bij de aardstralen zouden deze aders het aardse natuurlijke magneetveld verstoren en zodoende onze gezondheid negatief beïnvloeden.
Omhoog

Na dit griezelen nog even een paar geruststellende woorden. Met behulp van de bioresonantie en de electroacupunctuur is het mogelijk de trillingspatronen van deze ongenode, de gastheer of gastvrouw treiterende, gasten en de belastende milieu factoren te testen. Vervolgens kunnen we tijdens de therapie de trillingen van onze eigen organen, en de omgeving waarin zij zich bevinden, zo veranderen dat we deze factoren en parasieten of 'gasten' de deur kunnen wijzen.