Allergene stoffen die we kunnen inademen

Wie kent niet het genies en geproest om ons heen....

Niet zo lang nadat de sneeuwklokjes zich boven de aarde uit gewurmd hebben dwarrelt er geen sneeuw, dat krijgen we inmiddels toch nauwelijks meer, maar fijn stof om ons heen. Een gedeelte van dit stof wordt natuurlijk veroorzaakt door de overal, overigens prachtig, in bloei staande bomen en struiken. Het is de intocht van de lente en wij vrolijken er van op. Helaas kleven er echter ook wat nadelen aan deze bloeiende, soms heerlijk ruikende, pracht en praal.
Omhoog

We hebben het hier dan over het verschijnsel hooikoorts ook wel pollinose, pollinosis of in gewoon Hollands pollenziekte genoemd. Het allergeen, schuldig hieraan, is vaak afkomstig uit korrels stuifmeel of de pollen van bomen, grassen, planten en struiken die dan in bloei staan. Ordinair huisstof (de huisstofmijt) kan overigens ook de boosdoener zijn.
Mensen die hier gevoelig voor zijn lopen een allergische ontsteking van de slijmvliezen of zelfs een aanval van astma op. Dit betreft de luchtwegen, neus en/of ogen. Het kan vergezeld gaan van vermoeidheid, koorts, tranen, jeukende of branderige ogen en lusteloosheid maar zal in vrijwel ieder geval een flinke partij genies opleveren. De hooikoortsperiode beslaat ruwweg de maanden januari tot en met september. Het zal mij echter niet verbazen als deze periode, in verband met de alsmaar stijgende gemiddelde dagtemperatuur, nog langer wordt.

Hieronder vindt u een lijst met allergene stoffen die ons, na inademen of inhalatie, danig dwars kunnen zitten. De betreffende pollen kunnen met deze testset voor de bioresonatie getest èn ook behandeld worden. Ik heb ervoor gekozen de te testen items niet droogstoppelig op te lepelen. Zodoende heb ik bij elk item een extra stukje tekst in de pagina gebonkt. Ze staan ook op deze pagina weer in alfabetische volgorde. De links in de tabel hieronder brengen u direct naar het gekozen item en vandaar kunt u, terug omhoog, weer naar deze tabel.

Overzicht van de testampullen

Omhoog

Allergenen speciaal Bloesems 1
Bloesems 2 Bloesems 3 in de herfst
Bloesems van vruchtbomen Bomen 1
Bomen 2 Bomen 3
Combinatie ampul Graan- en korenpollen
Graspollen algemeen Grassen 1
Grassen 2 Grassen 3
Grassen 4 Hooi en hooistof
Kruiden 1 Kruiden 2
Kruiden 3 Onkruidpollen algemeen
Pitvruchten-bloesems Specerijen (17st.)
Steenvruchten-bloesems Struiken en heesters 1
Struiken en heesters 2 Struiken en heesters 3
Struiken en heesters 4 Verzamel ampul
Vroegbloeiende bloesems Vroegbloeiende bomen
Vroegbloeiende struiken  

De testampullen


Allergenen speciaal:
Terug
 • Gerst.
  Gerst of ook wel garst is een graangewas met stijve lange kafnaalden. Er bestaan twee-, vier- en zesrijige soorten gerst.
 • Mais.
  Mais is een oorspronkelijk uit Amerika komende graansoort. De bloeikolven van de mais zijn gevuld met talrijke platronde maiskorrels of eigenlijk zaadkorrels. Wij eten de korrels zelf maar ze worden ook gebruikt als kippevoer.
 • Rogge.
  Rogge is een graansoort die een lange korrel heeft. Het stro van dit gewas is eveneens behoorlijk lang.
 • Tarwe.
  Tarwe of Triticum is eigenlijk een soort gras waar ook weer enkele soorten van bestaan.
Bloesems 1:
Terug
 • Boterbloem.
  Er bloeien bij ons diverse soorten van de Boterbloem of Ranunculus, hanevoet, hanepoot of landranonkel. Verder is er een akker-, goudgele-, grote- en de knol-boterbloem.
 • Koolzaad. Het Koolzaad of Brassica.
 • Paardebloem.
  De Paardebloem of Taraxacum met de mooie bol met zaadpluis; wie kent haar niet?
Bloesems 2:
Terug
 • Basterdwederik of Epilobium.
  Andere soortgenoten zijn: het wilgeroosje en harig wilgeroosje.
 • Ganzevoet.
  De Ganzevoet behoort tot de familie van de Chenopodiaceae. Ook hiervan zijn er weer verschillende soorten.
 • Margriet. De Margriet is een telg uit het ganzebloemen of Chrysanthemum geslacht.
 • Roos.
  De Roos of Rosa, een struik die meestal rijk getooid is met fijn ruikende bloemen. Er bestaan diverse soorten rozen zowel in het wild als gekweekt.
Bloesems 3 in de herfst:
Terug
 • Anjer.
  De Anjer, Anjelier (Dianthus), ook wel Nagelbloem of kruidnagel draagt mooie welriekende bloemen.
 • Aster. Er bestaan talloze soorten van de samengesteldbloemige aster (Aster).
 • Chrysant. De Chrysant, een samengesteldbloemige, bloeit in nazomer en herfst.
 • Dahlia. De samengesteldbloemige Dahlia wordt in vele kleuren en variëteiten gekweekt.
 • Herfsttijloos of Colchicum.
 • Lupine. De Lupine of Lupinus is een vlinderbloemig geslacht.
Bloesems van vruchtbomen:
Terug
 • Appelbloesem. Dit is vanzelfsprekend de bloesem van de appelboom.
 • Kersebloesem.
 • Oranjeboombloesem. De Oranjeboom kan een ruitachtige (Rutaceae), de gewone oranje of een sinaasappelboom zijn (beide laatsten een Citrus).
 • Perebloesem.
 • Pruimenbloesem.
Bomen 1:
Terug
 • Hop.
  Met behulp van de vruchtkegels van de Hop of Humulus kunnen we een lekker pilske brouwen.
 • Pijnboom.
 • Rozebottel. Bij het woord rozebottel denk ik allereerst aan jam.
 • Spar.
  We hebben hier verschillende soorten naaldbomen die we 'spar' noemen. Een spar kan een hoogte van enige tientallen meters bereiken en van het hout kunnen we een vurehouten kast knutselen.
 • Zilverspar.
  De Zilverspar of Abies wordt wat minder hoog dan de gewone spar en heeft naalden met een witte streep. De sparren bloeien in het voorjaar.
Bomen 2:
Terug
 • Ceder. De Ceder of Cedrus is een boom die altijd groen blijft.
 • Cipres. Ook de Cipres of Cypres (Cupressus) is een voortdurend groen getooide boom.
 • Kastanje. De Kastanjeboom, kent u hem niet?
 • Plataan. Ook van de Plataanboom of Platanus kennen we verschillende soorten.
 • Populier. De Populier of Populus, we hebben er in ons landje verschillende zoals de Baakse-, ratel-, witte- en zwarte Populier.
Bomen 3:
Terug
 • Beukeboom.
  Ook de Beuk of Fagus is een loofboom en zijn vruchten zijn eetbaar. We kennen hier de bruine- of rode-, groene- en de treur-beuk.
 • Eikeboom.
  De Eik of Quercus behoort tot een zeer groot geslacht. Deze soms knoestige boom levert ons zeer duurzaam hout op.
 • Els of elzeboom.
  De Els is een berkachtige boom uit het geslacht Alnus die katjes draagt. We kennen de gewone-, grauwe- of witte-, rode- en zwarte-els.
 • Es.
  De Es of Fraxinus is een loofboom met zeer taai hout. Hiervan kunnen we prima stelen en stokken fabriken.
 • Haagbeuk.
  De Haagbeuk of Carpinus is een beukensoort die gekweekt wordt om er omrasteringen of heggen van te maken. Hij levert ons wit en zeer hard hout.
 • Linde. Van de Linde of Tilia kennen we verschillende soorten.
 • Olm of iep. Olm is de oude, nu niet meer gebruikte, benaming voor de Iep of Ulmus.
Combinatie-Ampul:
Terug
 • Schimmels.
 • Verbrandingsgassen.
 • Pesticiden. Een pesticide verdelgt onkruid of is een middel tegen plagen van gewassen.
 • Insekticiden. Dit is voor insekten een vergift oftewel een verdelgend middel.
 • Fungiciden. Fungiciden zijn chemische middelen die schimmels weren.
 • Fosfaten. Een fosfaat is een zout van fosforzuur.
 • Glutamaten. Glutamaat is een zout van glutaminezuur.
Graan- en korenpollen:
Terug
 • Het stuifmeel of de pollen die vrijkomen in de bloeiperiode van graan- en korengewassen welke op de velden staan.
Graspollen algemeen:
 • Met behulp van dit testbuisje hebben we tijdens de meting een snel overzicht van de graspollen.
Grassen 1:
Terug
 • Doddegras.
  Doddegras is te herkennen aan de aren die rolrond gevormd zijn. We kennen hier onder andere het Timotheegras of Lammerstaart en het Zanddoddegras of Kleine zandhalm.
 • Hondsgras.
  Het Hondsgras of Cynodon is een overblijvend soort gras. Het heeft puntige en harde zijknoppen, die wit zijn als hondetanden, onder de aarde.
 • Honinggras.
  Honinggras of Witbol (Holcus) is een geurig soort gras.
 • Kropaar.
  In de groep van de zwenkgrassen (Dactylis) bevindt zich ook het Kropaar. De eenzijdige pluim heeft aren in proppen.
Grassen 2:
Terug
 • Beemdgras of straatgras.
  Het hier algemeen voorkomend Beemdgras (Poa) is een prima voer voor het vee.
 • Raaigras.
  Raaigras of Lolium (ook wel Engels raaigras) is een duurzame grassoort.
 • Reukgras.
  Het Reukgras (Anthoxanthum) verspreid tijdens het drogen een best aangename geur.
 • Struisgras.
  Het Struisgras (Agrostis) heet zo omdat de pluim op de staart van een struisvogel lijkt. Er is een gewoon- en een kruipend-struisgras.
Grassen 3:
Terug
 • Frans raaigras of Glanshavergras (Arrhenatherum).
  Het Frans raaigras bezit wat minder bladmassa maar meer massa aan de stengels.
 • Hanygras. Ik weet dit niet zeker. Het kan bij ons de Ambrosia en de wilde- of gele Reseda zijn (Reseda lutea).
 • Kamgras.
  Kamgras of Cynosurus komt hier in Nederland zeer algemeen voor. De vormen van de schutblaadjes lijken op kammen.
 • Weidegras.
  Weidegras is eh .... gras dat op de weide groeit.
 • Zwenkgras.
  Van het Zwenkgras of Festuca bestaan verschillende soorten zoals het hard-, riet- en rood-zwenkgras.
Grassen 4:
Terug
 • Dravik.
  De dravik behoort tot de zwenkgrassen (Bromus). Het geslacht kent er een aantal: de akker-, daken-, gerst-, grove-, ongewapende- (jawel!), rechte-, rogge-, ruwe-, schrale-, trosdragende-, verwisselde- en de zachte-dravik.
 • Jakobskruiskruid.
  Het Jakobskruiskruid is een samengesteldbloemige uit het geslacht Senecio. We kennen er in Nederland verschillende soorten van.
 • Rietgras.
  Bies-, schelf- of rietgras is een zeer hoog groeiende grassoort (Phalaris) die op riet lijkt.
 • Weegbree.
  De weegbree uit de familie der weegbreeachtigen is ondergebracht in het geslacht Plantago. In het wild kennen we de grote-, ruige- en smalle-weegbree.
Hooi en hooistof:
 • Hooi is op het land gedroogd gras of een ander groen voedergewas wat op stapels wordt gezet.
Kruiden 1:
Terug
 • Dopheide. Dopheide of Erica is een heidesoort met kleine dopvormige bloemen.
 • Glaskruid.
  Het Glaskruid is in het geslacht Parietaria ingedeeld en is een netelachtige plant. We kennen het klein glaskruid en het groot glaskruid wat ook wel muurkruid of perzikkruid genoemd word.
 • Jacobskruiskruid.
  Het Jacobskruiskruid of Senecio is een samengesteldbloemig plantengeslacht waarvan sommigen het gehele jaar bloeien.
 • Veldzuring of wilde zuring (Rumex). Er bestaan in Nederland verscheidene soorten van de zuring.
Kruiden 2:
Terug
 • Klaver.
  Het Klavertje is een vlinderbloemige plant met de verschillend gekleurde bloempjes in aren. De rode en de witte klaver worden als veevoeder gebruikt. Er zijn diverse andere planten die op de klaver lijken.
 • Vlier.
  Van de Vlier of Sambucus komen er hier een paar in het wild voor. Dit zijn de bergvlier, de gewone vlier of vlierboom en de kruidvlier of wilde vlier. Zij produceren bessen.
 • Weegbree.
  De Weegbree valt onder het plantengeslacht Plantago. In Nederland vinden we in het wild; de grote-, kleine- of beukkruid, ruige- en de smalle-weegbree.
Kruiden 3:
Terug
 • Alsem, Artemisia of Bijvoet.
  Het is mogelijk om van de knoppen van een van de alsems een heel bitter aftreksel te maken.
 • Kweek.
  Kweek is een tarwegras of kruipende tarwe dat als voeder voor het vee gebruikt wordt.
 • Melde.
  De Melde of Atriplex is een ganzevoetachtige plant waarvan er verschillende in het wild te vinden zijn.
 • Netel.
  Bij het woord netel denk je natuurlijk als eerste aan de brandnetel. Er bestaan echter veel meer netels, denk bijvoorbeeld maar aan de dovenetel die ook nog enige kleuren in haar benaming draagt.
Onkruidpollen algemeen:
 • Dit testbuisje dient voor een vlot overzicht bij het testen van onkruidpollen.
Pitvruchten-bloesems:
 • Bloesems van de appelboom.
 • Bloesems van de pereboom.
Specerijen:
Terug
 • Anijs.
  De geurige vruchtjes van de anijsplant kennen we als een specerij maar worden ook als geneesmiddel gebruikt.
 • Basilicum, balsemkruid of koningskruid.
 • Chili. Chili is een verkorting van chilipoeder. De plant levert ons cayennepeper op.
 • Kaneel.
  Kaneel wordt als specerij in rolletjes in de handel gebracht en vervolgens fijngemalen. We oogsten daartoe de gedroogde binnenbast van de kaneelboom.
 • Karwij, hofkomijn of wilde komijn.
  Het aromatische zaad van de karwijplant wordt als specerij en volksgeneesmiddel toegepast.
 • Kerrie.
  Kerrie is als specerij een mengsel van gemberwortel, korianderzaad, kruidnagel, peper en kurkumawortel.
 • Knoflook. Look heeft een sterke geur en wordt gekweekt als kruiderij voor spijzen.
 • Marjolein of wilde marjolein.
  De blaadjes van de marjolein worden ook als een specerij gebruikt.
 • Mosterd.
  Mosterd is een mix van gemalen zaad van de bruine en gele mosterd aangevuld met azijn.
 • Paprika.
  Deze specerij wordt gemaakt uit de gedroogde vruchten van de paprika of Capsicum, ook wel Spaanse peper genaamd, en meestal in poedervorm verkocht.
 • Peper.
  De peperboom of struik levert ons vruchten waarvan we de heet smakende peper maken.
 • Pepermunt.
  De pittige kamferachtige smaak van pepermunt verkrijgen we uit een soort munt, de Mentha.
 • Peterselie.
  Voor het verkrijgen van peterselie of pieterselie hebben we de keuze uit verschillende peterselie gewassen.
 • Rozemarijn.
  De rozemarijn of rosmarijn wordt gewonnen uit een flinke heester, de Rosmarinus. Hij groeit ook in het wild.
 • Salie.
  Salie wordt gemaakt uit het blad van de lipbloemige Salvia die in Nederland ook in het wild wordt gevonden.
 • Selderie of selderij.
  In ons land telen we bladselderij en knolselderij die veelal als groente voor de soep gebruikt worden.
 • Tijm.
  Tijm verkrijgen we uit het gekweekte plantengeslacht Thymus. We vinden echter ook een andere, de wilde tijm, in het ... wild.
Steenvruchten-bloesems:
Terug
 • Abrikoos. De Abrikoos is een vrucht van de Prunus boom en is oranjekleurig.
 • Kers.
  Van de kers of kerseboom bestaan ook verschillende soorten. Van deze soorten komt de meikers het meest algemeen voor.
 • Kwets.
  De Kwets of Sleedoorn is een behoorlijk harde en langwerpige blauwe pruim. De oude naam voor de kwets was de Damascener pruim. Hij staat meestal in bloei voordat de bladeren verschijnen.
 • Perzik. De smakelijke, van een donzig huidje voorziene, vrucht van de perzikboom.
 • Pruim. Dit betreft hier niet de pluk tabak om op te kauwen maar de vrucht van een aantal verschillende soorten Pruimenbomen.
  De relatief grote pit in deze vruchten is zo hard als steen. Deze vijf vruchtbomen behoren tot het geslacht Prunus.
Struiken en heesters 1:
 • Deze testampul is goed voor het testen van veertien verschillende struiken en heesters. Ze zijn allen in de bloeitijd verzameld en vervolgens zodanig bewerkt dat er een testbuisje mee afgevuld kon worden.
Struiken en heesters 2:
 • In deze ampul of dit testbuisje zitten er nog eens veertien, ook weer in de tijd dat ze in bloei staan verzamelde, heesters en struiken.
Struiken en heesters 3:
 • Ook hier in nummer drie weer veertien exemplaren.
Struiken en heesters 4:
 • Tenslotte, voor wat betreft de struiken en heesters, zitten er in dit buisje nog eens zestien.
Verzamel-Ampul:
Terug
 • Composieten of Asteraceae. Deze plantenfamilie kent een groot aantal soorten. De bloeiwijze wordt gevormd door meerdere buisvormige bloempjes.
 • Lipbloemigen of Labiatae. Aan de bloemkroon van de lipbloemige planten is een boven- en onderlip te zien.
 • Schermbloemigen. Bij de schermbloemigen of Umbelliferae vormen de groepen bloemen een soort scherm of paraplu.
 • Vlinderbloemigen of Papilionaceae.
  Bij de Vlinderbloemigen hebben de bloemen een vorm die lijkt op een uitrustende vlinder. In dit geslacht bevinden zich belangrijke voedingsgewassen.
Vroegbloeiende bloesems:
Terug
 • Hyacinten.
  Naast de talrijke gekweekte soorten komt de Hyacint ook in het wild voor. Deze bolplant heeft fraai gekleurde trosbloemen die heerlijk ruiken. Bij een beschadiging van de huid heeft het werken met hyacintebollen helaas ook weer zo zijn nadelen. Je kan een allergie opbouwen voor bestanddelen van de bol, een allergisch contacteczeem.
 • Narcissen.
  Ook van de Narcis of Narcissus bestaan weer veel soorten. We zien haar ook in het wild en ze groeit uit een bol. Net als bij de hyacint en de tulp kan contact met de narcissenbol een allergische reactie opwekken.
 • Primula.
  De Primula hoort thuis in de familie van de sleutelbloemigen en ze heeft een bloeiwijze die trechtervormig is.
 • Tulpen.
  De Tulp of Tulipa wordt in talloze kleuren en variëteiten uit bollen gekweekt. Zij bloeit al vroeg in het jaar. Bij mensen die er gevoelig voor zijn kan ook de bol van de tulp, net als bij de hyacint en narcis het geval kan zijn, een overgevoeligheid of allergie teweegbrengen.
Vroegbloeiende bomen:
Terug
 • Berk of Betula. Inheems in Nederland zijn twee soorten Berken; de zachte- en de witte- of ruwe-berk. De Berk levert ons hout wat heel taai is.
 • Els of elzeboom.
  Er zijn verschillende soorten van de katjes dragende berkachtige Els of Alnus.
 • Forsythia of ook wel het Chinees klokje.
 • Hazelaar. De Hazelaar of Corylus met natuurlijk: hazelnoten.
 • Wilg of wilgeboom. De Wilg of Salix draagt ook katjes als bloeiwijze.
Vroegbloeiende struiken:
Terug
 • Hagedoorn.
  De Hagedoorn, hagedoren of haagdoorn en ook wel meidoorn is een bedoornde heester met trosbloemen die heerlijk ruiken. Hij wordt vaak toegepast om heggen aan te leggen.
 • Hop.
  De Hop of Humulus is hier geen trekvogel maar een op de moerbei lijkende klimplant. Ze voorziet ons van vruchten waarmee we ons bier een licht bittere smaak kunnen geven.
 • Jasmijn.
  Ook de Jasmijn of Jasminum behoort tot de heesters. De mooie bloemen van de Jasmijn ruiken heerlijk en er kan een geurige olie uit gewonnen worden.
 • Liguster.
  De Liguster of Ligustrum is een olijfachtige heester. Hij wordt gekweekt voor de aanleg van heggen maar komt ook in het wild voor en draagt, meestal zwarte, bessen.
 • Sering.
  De Sering of Syringa is een olijfachtige sierheester. Ze bloeit vroeg in het voorjaar en draagt hevig ruikende bloemen. Er bestaan wilde en gekweekte seringen in een aantal kleuren en vele variëteiten.
Opgeteld kom ik met deze pagina, de verzameltests niet meegerekend, uit op 171 allergenen die door het toepassen van bioresonatie of electroacupunctuur te testen en te behandelen zijn. De grote verscheidenheid aan bomen, grassen, (wilde) planten en struiken zullen toch zeker elk nieuw jaar wel weer in bloei staan ...
Omhoog