De Mesenchym testset

Deze testdoos van Totaal Balans bevat de set ampullen waarmee het mesenchym te testen is. De set bestaat uit drie reeksen van een opvolgend gehomeopathiseerd middel te weten Mesenchym, wat een vorm van bindweefsel is. Dit mesenchym vormt een prima afspiegeling van de toestand van het extracellulaire vocht in het gehele organisme. Door de belasting van dit extracellulaire vocht, met behulp van deze drie testreeksen, te testen kunnen we inzicht verkrijgen over de mate van vervuiling in het lichaam. Het is ook mogelijk om, in combinatie met de orgaan-ampullen, de vervuiling van de organen te beoordelen.

Hoe lager de meetwaarde van de test uitpakt, des te minder zijn de weefsels vervuild. Hoe hoger de meetwaarde is, zo te meer vervuiling er in het organisme is achtergebleven. Wanneer het extracellulaire weefselvocht veel vervuiling toont is het aannemelijk dat ook de cellen sterk vervuild zijn. De kleinste mate van toxische belasting ligt bij deze testreeksen op D2 zodat de grootste mate rond de D35 ligt.
Omhoog

De vervuiling van het extracellulaire vocht in het lichaam kan door een aantal factoren worden veroorzaakt. Allereerst door de lichaamseigen afvalstoffen die ook wel slakken genoemd worden. We denken hierbij dan onder andere aan aceton, ammoniak en urinezuur. Dit zijn afvalstoffen van de stofwisseling in het lichaam. Ten tweede zijn er allerlei toxinen uit het milieu die ook de weefsels van ons lichaam kunnen verontreinigen. We kunnen hierbij denken aan verscheidene chemische stoffen en zware metalen. Om de exacte aard van de toxische belasting vast te stellen is het noodzakelijk om de hulp in te roepen van een chemisch-toxische testset.

Het is in elk geval noodzakelijk om extra reiniging in te zetten wanneer er, met behulp van de testampullen, een matige of sterke toxische belasting vastgesteld wordt. Het is dan zinvol om het reinigend vermogen van de lever, de darmen, de nieren, de lymfe, de longen en de huid te bepalen. Met deze gegevens is het dan mogelijk om een passende methode tot reinigen te vinden. Dit kan dan bijvoorbeeld in de vorm van bioresonantie, kruidentabletten, kruidenthee of fytotherapie.
Deze reeks van mesenchym testampullen wordt ook binnen andere systemen gebruikt om de zogenaamde biologische score te meten. Hoe lager de gemeten score, des te gezonder de geteste cliënt is. Na een aantal behandelingen met eventueel wat aanvullende middelen dient de score duidelijk te verlagen. Wanneer dit toch niet het geval blijkt te zijn is extra reiniging noodzakelijk.

Op het overzicht van de, in mijn praktijk ter beschikking staande, testmaterialen staan alle dozen die speciaal samengesteld zijn voor de verschillende testdoeleinden.
Hieronder staat de kleine tabel met de reeksen hersenchemie.

Omschrijving: Testampul reeks:
Lichte belasting D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8
Matige belasting D15 + D16 + D17 + D18 + D19 + D20 + D21
Sterke belasting D30 + D31 + D32 + D33 + D34 + D35

De tekst voor deze testset is, met wat kleine wijzigingen, overgenomen uit de bijbehorende Totaal Balans documentatie. Met deze reeks testampullen en de hulp van de Bioresonantie of Electroacupunctuur kan de toestand van het mesenchym gecontroleerd worden.
Omhoog