Hormonen, enzymen en neurotransmitters

Deze testdoos van Totaal Balans bevat de ampullen waarmee een aantal hormonen, enzymen en neurotransmitters te testen zijn.
Op het overzicht van de, in mijn praktijk ter beschikking staande, testmaterialen staan alle dozen die speciaal samengesteld werden voor testdoeleinden.

Hieronder staat dus de lijst in tabel-vorm met enzymen, hormonen en neurotransmitters die met behulp van deze testdozen (het zijn er twee) en de Bicom of met Electroacupunctuur uit te testen zijn ...

Omhoog

Testampul: Omschrijving:
Acetylcholine Acetylcholine, afgekort tot ACh, is de azijnzuurester van choline. ACh vinden we onder andere in delen van de hersenen, het zenuwstelsel en in de contactplaats (synaps) tussen twee neuronen of tussen een neuron en een spier (motorisch eindplaatje) dan wel tussen neuron en een klier. In een synaps vindt de overdracht (transmissie) van zenuwimpulsen plaats. Acetylcholine, één van de neurotransmitters, werd als eerste ontdekt en speelt een essentiële rol bij het overbrengen van zenuwprikkels tussen zenuwvezels onderling maar ook tussen zenuwbanen, organen en spieren.
ACTH Het adreno corticotroop hormoon. Een hormoon uit de hypofyse dat de bijnierschors activeert. Dit is verstoord bij alle aandoeningen die de bijnierschors betreffen en betrekking hebben op de hormonen aldosteron, cortisol en de geslachtshormonen.
Adenosine Het nucleoside adenosine, met A als afkorting, wordt gevormd uit adenine en ribose. Het is een enzym dat een belangrijke rol speelt in de energieoverdracht en de suikerstofwisseling van de cel.
Adrenaline Adrenaline wordt ook wel epinefrine of suprarenine genoemd. Het is een activerend hormoon wat afkomstig is uit het merg van de bijnier. Het kan verhoogt zijn bij alle stress-situaties van het lichaam; onder andere hartkloppingen, verhoogde afbraak van vet, hoge bloeddruk en vernauwing van de bloedvaten. Dit hormoon jaagt het hele organisme sterk op.
Albumine Albumine is een in water oplosbaar eiwit (proteïne). Albuminen vinden we ook in het bloed, lichaamseigen gesynthetiseerd eiwit dat in het lichaam verantwoordelijk is voor de eiwitdruk. Het raakt verlaagd door abnormaal verlies van eiwit en ondervoeding. Albumine zit ook in eieren en melk.
Aldosteron Een hormoon uit de bijnierschors dat een rol speelt in de vochthuishouding van het lichaam en een invloed heeft op de nieren en dan met name hoeveel vocht er door de nieren wordt uitgescheiden of juist vastgehouden.
AMP De afkorting voor adenosinemonofosfaat, een verbinding die een rol speelt bij de energie huishouding en stofwisseling.
Amylase Een belangrijk koolhydraatsplitsend enzym dat voorkomt, en met voedsel wordt vermengd, in de mondholte en voor de darm wordt gevormd in de pancreas.
Androsteron Dit is een geslachtshormoon. Het maakt deel uit van de mannelijke geslachtshormonen en speelt een rol bij de hormonale functies van de mannelijke sexualiteit. Het wordt gemaakt in de bijnierschors.
Angiotensine Een hormoon met een indirect bloeddruk verhogende werking. Het ontstaat in reactie op de productie van Renine door de nieren wanneer die een relatief te lage bloeddruk registreren.
ATP Adenosinetrifosfaat, de belangrijkste stof waarin energie - die vrijkomt bij de spijsvertering en de afbraak van glucose en vetten - kan worden vastgehouden.
Calcitonine Een hormoon geproduceerd door bepaalde cellen in de schildklier. Het heeft een bevorderende werking op de botvorming en met name de kalkvoorziening van het bot. Het heeft een tegengestelde werking aan het parathormoon.
Cathepsine Een enzym dat eiwitten afbreekt en een rol speelt bij de afbraak- en rottingsprocessen na de dood.
Cholesterinum Cholesterol, een stof uit de vetstofwisseling - overal in het lichaam voorkomend - maar vooral uitgescheiden via de gal. Speelt een bevorderende rol bij het ontstaan van atherosclerose van de bloedvaten.
Chymotrypsine Een enzym dat eiwit splitst in het maagdarmkanaal.
Cocarboxylase Dit enzym katalyseert bepaalde reacties in de energiestofwisseling en dan met name bij het glucose- en koolhydraatmetabolisme.
Cortison Dit is een belangrijk glucocorticoïd uit de bijnierschors en is verwant aan hydrocortison. Het heeft een zowel activerende als afbrekende werking, is energie verbruikend en heeft een ontstekingsremmende werking. Cortison wordt ook aangewend als geneesmiddel.
Creatine Een stof die een rol speelt bij de stofwisseling. Creatine komt vrij bij een overmatige spierafbraak.
Creatinine Deze stof is constant aanwezig in het bloed door een voortdurende afbraak van spierweefsel. Creatinine geldt als een normaal afbraakproduct en komt voort uit creatine.
L-Dopa Een hormonale stof die fungeert als een neurotransmitter bij de prikkeloverdracht in het zenuwstelsel. L-dopa behoort tot dezelfde groep als dopamine en is ook diens voorstadium. Deze stof komt voor in zenuwcellen en in bepaalde kernen van de hersenen.
Dopamine Dit is een hormoonachtige stof die een werking heeft op het hart en de doorbloeding van de nieren. Dopamine is diuresebevorderend en remt de afgifte van prolactine. De bekendste werking is de werking als neurotransmitter in de hersenen.
bèta-Endorfine Dit zijn stoffen met een zeer krachtige analgetische werking die vooral in het zenuwstelsel worden geproduceerd, een opwekkende werking hebben en mogelijk een rol spelen bij de tolerantie voor pijn.
Enterokinase Een darmenzym dat een rol speelt bij de afbraak van eiwit en de eiwitsplitsende enzymen trypsine en trypsinogeen activeert.
Erepsine Is een verzamelnaam voor peptidasen, eiwitsplitsende enzymen die in de darmen eiwitten afbreken tot aminozuren.
Erytropoiëtine Een hormoon dat de aanmaak van erytrocyten bevordert en wat wordt gevormd in de nieren.
Fibrine Een stollingseiwit van het bloed wat de feitelijke bloedstolling mogelijk maakt en gevormd wordt uit fibrinogeen.
Fibrinogeen Dit is factor 1 van de bloedstollingseiwitten en de voorloper van fibrine.
FSH Deze afkorting staat voor follikel stimulerend hormoon wat wordt afgescheiden door de hypofyse. Het heeft een werking op het ovarium waarbij het de rijping van een eicel bevordert.
Gastrine Een maagslijmvlieshormoon dat de secretie van maagsap bevordert.
alfa-Globuline Is een bestanddeel van het bloedeiwit. Met een bepaalde fractie van de bloedeiwitglobulines die onder andere aangewend worden voor functies van het immuunsysteem.
bèta-Globuline Ook dit is een bestanddeel van bloedeiwit en een globuline fractie met een transportfunctie voor metalen en oligo-elementen.
gamma-Globuline Is een belangrijke eiwitfractie van het bloed omdat uit de gamma-globulines de antilichamen van het immuunsysteem worden gemaakt. Ze kunnen verhoogd zijn bij een belasting van het afweersysteem en zijn laag bij immuundeficiëntie.
Glucagon Een hormoon afkomstig uit de pancreas dat een bloedsuikerverhogende werking heeft. Het wordt medisch aangewend bij de behandeling van hypoglykemie bij patiënten met diabetes mellitus. Het is samen met cortisol de tegenspeler van het effect dat veroorzaakt wordt door de insulinewerking.
GSH Het zogenaamde groeihormoon. Het is een anabool hormoon dat wordt afgescheiden door de hypofysevoorkwab. Het bevordert de groei van skelet-, spier- en andere weefsels, stimuleert de eiwitopbouw en beïnvloedt het mineraal- en vetmetabolisme.
HCG Dit is humaan chorion gonadotrofine, het is een belangrijk hormoon dat ontstaat tijdens de zwangerschap. Het wordt om die reden dan ook alleen geïsoleerd uit de urine van zwangere vrouwen. HCG wordt gevormd door de placenta maar ook door een aantal gynaecologische tumoren, waar deze stof dan bij niet-zwangeren fungeert als tumormarker.
HCL Maagzuur Maagzuur dat gekenmerkt wordt door een zeer lage pH en dus een hoge zuurgraad heeft. Het kan verhoogd zijn bij allerlei maagaandoeningen en wordt door de maagwand zelf gevormd.
Hemoglobine Bloedkleurstof - de ijzerhoudende kleurstof van de rode bloedcellen - maakt verbindingen met zuurstof mogelijk en vormt zo de verbinding oxyhemoglobine, die de weefsels via de bloedvaten van zuurstof kan voorzien.
Histamine Een stof die in vrijwel alle dierlijke en plantaardige weefsels voorkomt. Histamine verwijdt de capillairen, geeft een vernauwing van de ademhalingswegen en de darmen en stimuleert de afgifte van maagzuur. Het is de hoofd veroorzaker van allergische reacties in het lichaam die vooral in mestcellen in hoge concentraties voorkomt.
Hyaluronidase Een enzym dat hyaluronzuur afbreekt en een onderhuidse werking heeft in de bindweefsellagen. Het kan stug littekenweefsel wat soepeler maken.
Insuline Een hormoon uit de B-cellen van de eilandjes van Langerhans in de pancreas. Het speelt een belangrijke rol bij de regulatie van de suiker- en vetstofwisseling. Insuline maakt het mogelijk dat glucose wordt opgenomen door met name lever- en spiercellen waardoor het een hypoglykemisch effect heeft. Insuline wordt medisch toegepast als behandeling van diabetes mellitus.
Interferon Een celspecifieke stof die gevormt wordt om de cel te beschermen tegen virale infecties.
Intrinsieke factor Hormonale stof die afgescheiden wordt door het maagslijmvlies en onontbeerlijk is voor de resorptie van vitamine B12. Vitamine B12 is de intrinsieke factor.
Katalase Is een synoniem van peroxidase, een groep van enzymen die de zuurstofoverdracht bevorderen (oxydatie).
Lactase Een enzym uit het darmslijmvlies dat lactose omzet in glucose en galactrose.
LH De afkorting voor het luteïniserend hormoon wat afkomstig is uit de hypofyse bij de vrouw. Het regelt samen met FSH de ovulatie tijdens de menstruatiecyclus. Met name een plotselinge sterke stijging rond de veertiende dag van de menstruatiecyclus lokt de eisprong uit, de zogenaamde LH piek.
Lipase Dit enzym is afkomstig uit de pancreas en heeft een vetsplitsende werking.
Longhistamine Histamine dat specifiek afkomstig is uit de mestcellen in de wand van de luchtwegen en dat in de longen verantwoordelijk is voor allergische reacties met vernauwingen van de doorgankelijkheid van de bronchi.
Melanine Dit is een pigmentkleurstof van de huid. Het zijn bruine tot zwarte korreltjes die het pigment vormen waar de huid, de haren en de ogen hun kleur aan ontleden. Het komt ook voor in sommige gezwellen en moedervlekken. Het wordt gevormd door melanocyten.
Melatonine Een hormoon uit de epifyse in de hersenen wat ontstaat uit de biosynthese van tryptofaan. Het oefent een indirecte hormonale werking uit via het hypothalamus-hypofyse systeem.
MSH Het melanocyten stimulerend hormoon uit de hypofyse dat de melanocyten aanzet tot de vorming van huidpigment.
Noradrenaline Noradrenaline wordt ook wel norepinefrine genoemd. Het is een hormoon wat verwant is aan adrenaline, beiden afkomstig uit het bijniermerg. Het heeft een werking als neurotransmitter in het zenuwstelsel en is overwegend vaatvernauwend (vasoconstrictie).
Oestradiol Dit is een vorm van oestrogeen wat deel uit maakt van de groep chemische stoffen die als oestrogenen in sterke mate de vrouwelijke functies vervullen. Ze kunnen wederzijds in elkaar omgezet worden.
Oestron Ook dit is een vorm van oestrogeen en kan evenals oestradiol omgezet worden in andere oestrogenen. Oestron is een hormoon voor de hormonale geslachtelijke regulatie bij de vrouw.
Oxytocine Een sterk werkend hormoon uit de hypofyse dat vooral werking heeft op de baarmoeder, speciaal tijdens en na het baren. Het heeft verder een uitwerking op de melkklieren van de borst tijdens de borstvoeding.
Pancreatine Een mengsel van enzymen van de pancreas.
Parathormoon Een hormoon wat afgescheiden wordt uit de bijschildklieren en een functie vervult in de regulatie van calcium in het bloed. Verder mobiliseert het calcium uit de botten.
Pepsine Eiwitsplitsend enzym dat in de darmen ontstaat uit het pepsinogeen dat gevormd wordt door de cellen van de maagwand.
Progesteron Een belangrijk vrouwelijk hormoon, afkomstig uit bepaalde delen van het ovarium en de placenta. Het ontstaat in het tweede gedeelte van de menstruatiecyclus en tijdens de zwangerschap.
Prolactine Een hormoon dat wordt afgescheiden uit de hypofyse en een stimulerende werking heeft op de borstklier. Het is vooral in hoge mate aanwezig tijdens de periode van borstvoeding.
Prostaglandine (PG) A1 Prostaglandines vormen een groep van biologisch actieve stoffen die door het lichaam zelf gevormd worden en uiteenlopende functies kunnen vervullen.
Prostaglandine (PG) E1 Een groep van biologisch actieve stoffen die door het lichaam zelf gevormd worden en uiteenlopende functies kunnen vervullen.
Prostaglandine (PG) E2 Een groep van biologisch actieve stoffen die door het lichaam zelf gevormd worden en uiteenlopende functies kunnen vervullen.
Prostaglandine (PG) F2 Een groep van biologisch actieve stoffen die door het lichaam zelf gevormd worden en uiteenlopende functies kunnen vervullen.
Q10 Co-enzym Q, of Q10, is een belangrijk co-enzym dat aanwezig is in elke lichaamscel en een rol speelt in de overdracht van electronen bij tal van chemische reacties in de energieketen. Het vormt energie in de vorm van ATP en bevordert de vorming van ATP-energiemoleculen.
Renine Een nierhormoon dat via het zogenaamde renine-angiotensine systeem de bloeddruk in het lichaam reguleert.
RNA Ribonucleïnezuur, een molecuul samengesteld uit de aminozuren waaruit ook het genetisch DNA materiaal wordt opgebouwd. Het speelt een belangrijke rol in de regulatie van de synthese van eiwitten in de cel. RNA bestaat uit een afdruk van de samenstelling van het DNA.
Serotonine Dit is een verbinding die een sterk vaatvernauwende werking heeft, een stimulerende werking op glad spierweefsel en - met name in de hersenen - invloed kan hebben op locale stofwisselingsprocessen. Serotonine wordt, wanneer daar behoefte aan is, ter plaatse door een orgaan gesynthetiseerd.
Superoxide Dismutase (SOD) Een krachtig enzym dat de reactie catalyseert die overal in het lichaam zuurstofionen, die als vrije radicalen fungeren, omzet in een onschadelijke verbinding. Superoxide bevat een koper-atoom en zink-atoom.
Testosteron Dit is een mannelijk geslachtshormoon wat wordt aangemaakt in de mannelijke geslachtsklieren en de bijnierschors.
Thymosine Een uit de thymus geïsoleerde hormonale stof die zorg draagt voor de rijping van de lymfoïde stamcellen tot T-cellen en aldus de cellulaire immuniteit bestuurt.
Thymuline Een door Dolisos Laboratoriums in Frankrijk ontdekt organopreparaat dat bestaat uit de thymushormonen met delen van de thymus, die een specifieke functie vervullen in het immuunsysteem. Het geldt als het meest effectieve organopreparaat dat de immuunwerking kan beïnvloeden.
Thyroxine Thyroxine of T4 is een schildklierhormoon met vier jodium-atomen.
Trijodothyronine Trijodothyronine of T3 is een schildklierhormoon met drie jodium-atomen.
Trypsine Dit is een krachtig eiwitsplitsend enzym uit de darm wat ontstaat uit trypsinogeen.
Tryptofaan Een essentieel aminozuur dat in het lichaam kan worden omgezet in nicotinezuuramide.
TSH Het thyroïd stimulerend hormoon uit de hypofyse dat de schildklier stimuleert tot het maken van schildklierhormoon.
Vasopressine Is chemisch waarschijnlijk identiek aan ADH, het anti diuretisch hormoon wat onder andere in de hypofyse gemaakt wordt. Het heeft enerzijds een sterk bloeddruk verhogend effect, anderzijds gaat het de uitscheiding van vocht in de nieren sterk tegen. Alle aandoeningen die de bijnierschors betreffen en betrekking hebben op de hormonen cortisol, aldosteron en de geslachtshormonen.

De tekst voor deze testset is, eerst op alfabet gezet maar verder grotendeels ongewijzigd, overgenomen uit de bijbehorende Totaal Balans documentatie. Er kan met behulp van deze testset en de Bioresonantie of Electroacupunctuur een te kleine dan wel te grote afscheiding of aanmaak van deze hormonen, enzymen en neurotransmitters bepaald worden.
Omhoog