De hersenchemie

Deze set testdozen van Totaal Balans bevatten een reeks ampullen waarmee de hersenchemie te testen is. Deze zogenaamde neurotransmitters kunnen ruwweg worden geclassificeerd in 'kleine-moleculen transmitters' en 'neuroactieve peptides'. Zo rond de 10 kleine-moleculen neurotransmitters worden algemeen erkend: acetylcholine, 5-amino's en 3- of 4- aminozuren.

Meer dan 50 neuroactieve peptides zijn gevonden, hiertussen bevinden zich hormonen zoals LH of Insuline, die specifieke locale acties hebben als aanvulling op hun lange afstand signalerings eigenschappen.

Enkele ionen, zoals het synaptisch vrijgelaten zink worden door enkelen ook beschouwd als een neurotransmitter. Peptides zijn de familie van moleculen gevormd door het in een bepaalde volgorde verbinden van verschillende aminozuren.

Er wordt nog steeds erg veel getest en onderzocht op het gebied van neurotransmitters en aminozuren en er worden vaak nieuwe gevonden of andere functies van een neurotransmitter of aminozuur ontdekt. Dit ondanks het feit dat het eerste aminozuur Asparagine al in 1806 werd ontdekt.

Op het overzicht van de, in mijn praktijk ter beschikking staande, testmaterialen staan alle dozen speciaal samengesteld voor de verschillende testdoeleinden.
Hieronder vindt u een lijst in de vorm van een tabel met de hersenchemie die met behulp van deze testdozen en de Bicom of met Electroacupunctuur uit te testen zijn ...

Omhoog

Testampul: Omschrijving:
5-Hydroxy-Tryptofaan (5-HTP) 5-HTP is een afstammeling van het aminozuur Tryptofaan. Als een stemmings-verbeterende chemische stof heeft 5-HTP de laatste tijd veel aandacht getrokken. Ook vanwege zijn mogelijkheden om pijngrens-verhogend te werken, slaap teweeg te brengen en zijn invloed op hoe het hongergevoel wordt ervaren.
Acetylcholine (ACh) De chemische samenstelling Acetylcholine, vaak aangeduid als ACh, was de eerste neurotransmitter die kon worden geïdentificeerd. Het is een chemische transmitter in het centrale zenuwstelsel (CZS) die bij veel organismen, waaronder de mens, ook voorkomt in het parasympatische zenuwstelsel. Wanneer het zich verbindt met de spierweefselreceptoren worden deze gestimuleerd om samen te trekken. Acetylcholine is ook te vinden in de hersenen waar het de prikkelingen reguleert.
ACTH ACTH stimuleert de schors van de bijnier en stuwt de synthese van corticosteroïden, voornamelijk glucose-corticoïden, maar ook mineraal-corticoïden en sex-steroïden (androgenen). Samen met ACTH worden ook de hormonen lipotropine, melanocyten stimulerend hormoon (MSH), beta-endorfine en enkefaline afgescheiden.
ADH (Vasopressine) ADH is een peptidehormoon wat wordt geproduceerd door de hypothalamus en opgeslagen in het achterste deel van de hypofyse (HAK). ADH werkt op de nieren, waar het de urine concentreert door de her-absorbering van het verzamelde schorsvocht te stimuleren. Ethanol en caffeïne blokkeren de afscheiding van ADH uit de hypofyse achterkwab. Hierdoor neemt de her-absorbering van vocht af, waardoor er meer urine aangemaakt wordt.
Adrenaline Adrenaline speelt een belangrijke rol in de korte termijn stressreactie en het is de fysiologische reactie op bedreigende of prikkelende condities. Wanneer het afgescheiden wordt in de bloedstroom verbindt Adrenaline zich aan meerdere receptoren en heeft talrijke effecten in het hele lichaam. Het verhoogt de hartslag, verwijdt de pupillen en de perifere slagaders. Het verhoogt de bloedsuikerspiegel door de hydrolyse van glycogeen naar glucose in de lever te vergroten terwijl daardoor tegelijkertijd de afbraak van bouwstoffen in de vetcellen begint.
a-Endorfine a-Endorfine hoort bij de groep van peptide hormonen die pijnstillende receptoren verbinden en die voornamelijk worden gevonden in de hersenen. a-Endorfine vermindert de sensatie van pijn en heeft invloed op emoties.
alfa-Ketoglutaraat Succinaat kan worden gegenereerd vanuit alfa-ketoglutaraat in een citroenzuurcyclus bypass reactie die zich bevindt in het cytoplasma van neuronen. Dit proces staat bekend als de zogenaamde GABA (gamma-aminoboterzuur) shunt.
Aldehyde-dehydrogenase De stofwisseling van alcohol gebeurt, met een 2-stappen proces, voornamelijk in de lever. In de eerste stap wordt alcohol geoxideerd naar acetyldehyde door het enzym alcoholdehydrogenase of ADH. In de tweede stap van de metabolische reactie wordt acetyldehyde omgezet tot acetaat door het enzym aldehyde-dehydrogenase.
Angiotensine I De peptides Angiotensine I en Angiotensine II zijn betrokken bij het onderhouden van de hoeveelheid bloed en de bloeddruk in het lichaam. Zij spelen een belangrijke rol in het renine-angiotensine systeem. Wanneer de bloeddruk in de nieren daalt produceren ze een enzym, genaamd renine. Renine scheidt de peptide-verbinding tussen leucine (Leu) en valine (Val) residuen. Het tien aminozuren tellende peptide Angiotensine I wordt dan gecreëerd. Angiotensine I sorteert weinig biologisch effect. De belangrijkste taak ervan is om in Angiotensine II te worden omgezet. Wanneer de laatste twee aminozuren eruit worden verwijderd ontstaat het Angiotensine II.
Angiotensine II Deze molecuul, die acht aminozuren lang is, heeft een aantal uitwerkingen in het gehele lichaam. Het is een potente vaatvernauwer die aders en slagaders doet vernauwen. Deze vernauwing zorgt ervoor dat de bloeddruk stijgt. Angiotensine II werkt ook op de hersenen in. Het versterkt het gevoel van dorst en laat de behoefte naar zout toenemen. Het heeft ook effect op de nieren alwaar Aldosteron wordt geproduceerd, een chemische stof die de opname van natrium en de afvoer van kalium in de nieren stimuleert.
Angiotensine III Het heptapeptide Angiotensine III is een derivaat van Angiotensine II die minder vernauwing van de bloedvaten veroorzaakt dan de oorspronkelijke stof.
Aspartaam Aspartaam is het methylzuur van de dipeptide van de aminozuren Aspartaat en L-Fenylalanine. Bij hoge zuur- of alkali-concentraties splijt Aspartaam door hydrolyse als eerste van Methanol. Onder ergere omstandigheden zijn de peptide-verbindingen ook gehydrolyseerd wat resulteert in vrije aminozuren.
Aspartaat Asparaginezuur staat ook bekend als Aspartaat, de naam van zijn negatieve ion. Het is een van de 20 natuurlijke proteïnerijke aminozuren wat het hoofdbestanddeel is van proteïnen. Zoals de naam al kan doen vermoeden is het de enkelvoudige carboxylerings-vorm van Asparagine. Bij zoogdieren is deze stof niet van essentieel belang maar kan het wel dienen als neurotransmitter van prikkelingen in de hersenen.
Aspartaat-transaminase (AST) AST wordt ook wel asparagine-aminotransferase (ASAT) genoemd en is vrijwel gelijk aan alanine-transaminase (ALT) omdat het een ander enzym is dat vaak geassociëerd wordt met oorspronkelijke levercellen. De hoeveelheid wordt verhoogd bij acute schade aan de lever. Het is ook aanwezig in de rode bloedlichaampjes en het hart.
Bombesine (GRP) GRP is een uit het darmkanaal gestuurd neuro-endocrien hormoon wat de afscheiding van gastrine-hormonen stimuleert.
Bradykinine Dit is een proteïne van de kinine groep van proteïnen en bestaat uit 9 aminozuren. Het is een krachtige veroorzaker van de verwijding der bloedvaten. Het veroorzaakt aanspanning van gladde spieren zonder bloedvaten, pijn en een verhoogde doordringbaarheid van de bloedvaten. Bradykinine heeft vergelijkbare functies als Histamine.
Cholecystokinine (CCK) CCK, wat eerder ook wel pancreozymine werd genoemd is een peptide hormoon van het darmkanaal en verantwoordelijk voor de stimulatie van de spijsvertering van vetten en proteïnen. Het wordt afgescheiden door de twaalfvingerige darm - het eerste segment van de dunne darm - en veroorzaakt de afscheiding van spijsverteringsenzymen van de alvleesklier en gal van de galblaas. Het treedt ook op als onderdrukker van honger.
Choline Choline en zijn stofwisseling zijn nodig voor drie fysiologische hoofddoelen: structurele integriteit en een rol in de signalering voor celmembranen, cholinergische neurotransmissie (acetylcholine synthese) en als een belangrijke bron voor methyl groepen via zijn stofwisseling.
Choline-acetyltransferase (ChAT) ChAT katalyseerd de verbinding van de neurotransmitter acetylcholine (ACh) en choline. Het dient als een specifieke aanduider voor cholinergische neuronen in zowel het perifere- als het centrale-zenuwstelsel. De disfunctie hiervan heeft vaak clinische symptomen tot gevolg die gevonden worden in neurologische en psychiatrische afwijkingen zoals de ziekte van Alzheimer en het Down- en Rett-syndroom. ChAT recruteert choline voor de verbinding met acetylcholine in het zenuwcentrum van parasympathische en sympatische vezels.
Cysteïne-sulfinaat (CSA) Cysteïne-sulfinaat is een stimulerende neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel van zoogdieren.
Diamine-oxidase Bij zoogdieren worden histamine acties afgebroken door het stopzetten van de stofwisseling door histamine N-methyltransferase (HNMT) en diamine oxidase.
Dihydroxyamandelzuur (DHMA) De decarboxylase noradrenaline metaboliet dihydroxyamandelzuur komt voor in verschillende celweefsels bij zoogdieren, voornamelijk in het hart. DHMA is ook een zeer krachtige oxiderende opruimer van radicalen.
Dihydroxyfenyl-azijnzuur Dihydroxyfenyl-azijnzuur heet afgekort DOPAC en is de belangrijkste mataboliet van L-Dopa.
Dopamine Dit is een hormoon aangemaakt door de hypothalamus. Zijn voornaamste functie is de afscheiding van Prolactine te verzekeren vanuit de voorkwab van de hypofyse. Het kan ook gebruikt worden als een sympathomimetische drug wat effecten sorteert als een verhoogde hartslag en bloeddruk.
Dynorfine A Dynorfine A wordt geactiveerd door een proteïne genaamd CREB dat een gen aanmaakt wat weer dynorfine maakt. Als familie van endorfinen en enkefalinen is dynorfine een natuurlijke pijnstiller. Maar in tegenstelling tot deze twee andere stoffen zorgt het ervoor dat mensen zich armzalig voelen in plaats van euforisch.
Enkefaline Eén van de natuurlijk voorkomende morfine-achtige stoffen afgescheiden vanuit de zenuwuiteinden van het centrale zenuwstelsel (CZS) is Enkefaline. Ze werken als pijnstillers en kalmerende middelen in het lichaam en hebben een schijnbaar effect op het humeur en de motivatie.
GABA Gamma-aminoboterzuur is een belangrijke remmende neurotransmitter. GABA treedt op bij remmende synapsen in de hersenen en het ruggemerg. Remming wordt uitgelokt door GABA-verbindingen, resulterend in hyperpolarisatie van het synaptische transmembraan-potentieel van de aangetaste neuron. GABA verbindingen veroorzaken de opening van ionenkanalen waardoor de cel open staat voor chloride- of kalium afvoer respectievelijk toevoer.
GABA-Transaminase De voornaamste remmende neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel is Gamma-aminoboterzuur (GABA). GABA wordt in de stofwisseling opgenomen door een aminozuur-reactie met alfa-ketoglutaraat, gecatalyseerd door GABA-transaminase.
gamma-Hydroxybutyraat Dit is zowel een drug als een natuurlijk voorkomende stof in de hersenen waar het als neurotransmitter functioneert. Het verzorgt de tijdelijke uitstoot van dopamine en stimuleert de afscheiding van het groeihormoon vanuit de hypothalamus.
Glucagon Glucagon is een 29 aminozuren tellend polypeptide die optreedt als een belangrijk hormoon in de koolhydraat-stofwisseling. Een injecteerbare vorm van glucagon is een essentiële vorm van eerste hulp in gevallen van hypoglykemie. Na de injectie volgt er snel een verhoging van het bloedglucose niveau.
Glutamaat Glutamaat wordt beschouwd als een principieel stimulerend aminozuur in het centrale zenuwstelsel (CZS). Zijn rol in de cellulaire stofwisseling is goed bekend. De heraanmaak van Glutamaat is vooral te zien in de korrelige cellen van de kleine hersenen, de piramidevormige cellen van de hippocampus en de grote motorische Betz-cellen. Verder in de projecteringen van de voorste kwab naar de zenuwcellen die de grote hersenen verbinden met de overige zenuwen, de basale ganglia (gangliën).
Glutamaat-decarboxylase Deze vorm van glutamaat katalyseert de verwijdering van de carboxylzuur-groep grenzend aan de alfa-aminogroep vanuit L-glutaminezuur om gamma-aminoboterzuur en kooldioxide te produceren.
Glutamaat-oxidase Een belangrijk enzym in de synthese en afvalverwerking van glutaminezuur. Het vervoert een amine naar alfa-ketoglutamaatzuur om L-glutamaatzuur te vormen.
Glutamine-synthase Nadat glutamaat of GABA zijn afgescheiden in de synaptische verbinding nemen de meewerkende cellen, gliacellen of astrocyten, maar hun grote voorraad van het enzym 'glutamine-synthase', glutamaat of GABA op, her-synthetiseren glutamine, door ammonia in dat proces te ontgiften. Het glutamaat wat niet is omgezet in glutamine wordt door de glia gebruikt als een bron van energie.
Glycine Glycine is een niet tegengesteld aminozuur. Het is de eenvoudigste van de 20 natuurlijke aminozuren, de zijverbinding is een waterstofatoom. Omdat er zich in het a-koolstof een tweede waterstofatoom bevindt is glycine niet zichtbaar actief.
GnRH Het gonadotropine releasing hormoon is een peptide wat verantwoordelijk is voor de afscheiding van FSH en LH uit de anterior pituitaria. GnRH wordt gesynthetiseerd en afgescheiden door de hypothalamus.
Histamine Dit is een biogenetisch amino-chemicalie betrokken bij locale immuun reacties en ook bij het reguleren van de fysiologische functies in de darmen, daarbij optredend als een neurotransmitter.
Histidine Histidine is een voorloper van Histamine. Het is nodig voor de groei en herstel van weefsel alsook voor het onderhoud van de myeline-omhulsels die optreden als beschermer voor zenuwcellen. Verder is het nodig voor de aanmaak van witte en rode bloedlichaampjes en helpt het lichaam zich te beschermen tegen straling en met het verwijderen van zware metalen.
Homocysteïne Dit is een aminozuur gecreëerd door de enkele koolstofchemie van S-adenosylmethionine (SAM). Het kan terug omgezet worden tot methionine of veranderen in cysteïne of taurine via het transsulfuratiepad. Homocysteïne trekt de aandacht omdat een hoge hoeveelheid hiervan in het bloedserum dient als aanwijzing voor potentiële hartproblemen.
Homovanillinezuur De afkorting van Homovanillinezuur is HVA, het is een metaboliet van Dopamine.
Hydroxyindool-acetaat Dit is een metaboliet van Serotonine.
Hydroxytryptofaan Hydroxytryptofaan is het aminozuur waaruit 5-HTP wordt opgebouwd.
Hypotaurine Deze stof kan oxidatieve stress verminderen en help het niveau van cysteïne hoog te houden. Dit is onder andere belangrijk voor de groei en bescherming van het embryo. Hypotaurine wordt als een zeer krachtige antioxidant gezien.
Imidazool-azijnzuur Histamine-N-methyltransferase wat N-methylhistamine produceert wordt meestal omgezet in Imidazool-azijnzuur. Oxidatieve deanimatie produceert dan Imidazool-azijnzuur.
Insuline Insuline, wat wordt geproduceerd in de Eilanden van Langerhans in de alvleesklier, is een polypeptide hormoon dat de koolhydraatstofwisseling reguleert. Naast dat het de voornaamste factor is in het koolhydraten homeostaseproces heeft het ook een wezenlijk effect op de kleine bloedvaten en spieren, controleert het de opslag en afscheiding van vet en verzorgt de cellulaire opname van zowel aminozuren als sommige electrolyten. De aanwezigheid of het juist afwezig zijn van insuline kan zeer verstrekkende gevolgen hebben voor het hele lichaam.
Interferon Interferon is een natuurlijk proteïne wat geproduceerd wordt door de cellen van de verschillende immuunprocessen. Dit als antwoord op vreemde stoffen die van buiten het lichaam komen zoals bacteriën, parasieten, tumorcellen en virussen. Interferon behoort tot de grote groep van glycoproteïnen die ook bekend zijn als cytokinen.
Interleukine 1 (IL1) Interleukinen zijn een groep van cytokinen die worden verspreid door witte bloed-lichaampjes. De functie van het immuunsysteem hangt voor een groot deel af van interleukinen. Van een aantal van hen worden zeldzame afwijkingen beschreven, ze hebben allen auto-immuunziektes en immuunafwijkingen tot gevolg. Interleukine-1 wordt afgescheiden door macrofagen en zet aan tot acute fasereactie.
L-Asparagine (ASN) Asparagine is één van de twintig meest voorkomende natuurlijke aminozuren op aarde. De drie letterige afkorting is ASN of ASX wat ook voor aspartaat - de naam van zijn afstammeling - gebruikt wordt wat één van de twintig natuurlijke proteïnogenische aminozuren is, die de bouwstenen voor proteïnen zijn. Een deel van de afscheiding van asparagine wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de stinkende urine van mensen die asperges hebben gegeten. Asparagine, het was het eerste aminozuur dat werd ontdekt, werd voor het eerst ontdekt in asperges ...
L-Cysteïne Dit is een natuurlijk voorkomend hydrofobisch aminozuur en kan, alleen in kleine hoeveelheden, in vrijwel elke proteïne gevonden worden. Een goedkope bron van L-Cysteïne wordt geboden door mensenharen. Hieraan is het, door hydrolyse gereinigd, in grote hoeveelheden te onttrekken.
L-Proline Eén van de 20 aminozuren die door levende organismen gebruikt worden als bouwstenen voor proteïnen, de zogenaamde proteïnogenische aminozuren. Proline kan in proteïnen optreden als structurele verstoorder voor alfa-helices (het meervoud van helix) en keerpunt in beta-vouwbladen. Meervoudige prolinen en/of hydroxyprolinen in een rij kunnen een proline-spiraal creëren, dit is de dominante structuur in bindweefseleiwitten. Proline en zijn afgeleiden worden vaak gebruikt als asymmetrische katalysatoren bij organische reacties.
L-Dopa L-Dopa wordt toegepast als vervanger van Dopamine die bijvoorbeeld verloren gaat bij de ziekte van Parkinson. Dit omdat Dopamine zelf niet door de bloed-hersenbarrière kan komen maar zijn voorloper L-Dopa wel. L-Dopa wordt wel in Dopamine omgezet in het centrale zenuwstelsel (CZS).
Lactaat-dehydrogenase (LDH of LD) Dit is een enzym dat voorkomt in veel verschillende organismen. Het werkt als katalysator van de onderlinge omzetting van pyruvaat en lactaat met de niet verbindende omzetting van NADH en NAD+. Ook katalyseert het de oxidatie van hydroxybutyraat waardoor LDH ook wel Hydroxybutyraat-dehydrogenase of HBDH genoemd word.
Mercaptolactaat Dit zuur en de verwanten zijn voorname materialen in de synthese van PVC-stabilisatoren. Deze stof is ook een handige ion-ruil katalysator, voorts bij UV-geneesbare formuleringen.
Mercaptopyruvaat De belangrijkste rol van Mercaptopyruvaat ligt in het katalyseren van cyanide-detoxificatie en doet dit samen met cyanide sulfurtransferase.
Methoxy-tryptamine Dit is een afstammeling van Serotonine welke wordt toegedacht de belangrijkste initiator te zijn bij hypnose en slaapmiddelen.
Methyltransferase Het enzym Methyltransferase is betrokken bij de afbraak van de catecholamine neurotransmitters, adrenaline, dopamine en noradrenaline. Het introduceert een methyl groep tot de catecholamine welke wordt gedoneerd door S-adenosyl-methionine (SAM).
Monosodium-glutamaat (MSG) MSG is een zout uit sodium met glutaminezuur wat proteïnen aanmaakt. Het is van vitaal belang voor het goed functioneren van de cel maar wordt niet beschouwd als een essentiële bouwstof omdat het lichaam het ook uit eenvoudiger stoffen kan omzetten. Boven op het feit dat het één van de bouwstenen is in het syntheseproces van proteïnen, is het ook belangrijk in de hersenfunctie als een stimulerende neurotransmitter. Vrij glutaminezuur kan de bloed-hersenbarrière niet in behoorlijke hoeveelheden passeren. In plaats daarvan wordt het omgezet in L-glutamine welke weer door de hersenen wordt gebruikt als brandstof en voor proteïnesynthese.
Neurokinine A Neurokinine A is een G-proteïne gekoppelde receptor die gevonden wordt in het centrale zenuwstelsel (CZS) en het perifere zenuwstelsel. Deze proteïne is het product van de zogenaamde TACR1 gen.
Neurokinine B Neurokinine B wijkt af van Neurokinine A door het feit dat deze stof werkzaam is in het bindweefsel.
Neuropeptide Y (NPY) NPY is de meest overvloedig aanwezige neuropeptide in de hersenen en staat bekend als een krachtige stimulator van het voedingsgedrag. Het is een lid van de familie der proteïnen die ook de alvleesklier-polypeptide, seminaalplasmine en het peptide YY bevat. Als aanvulling op deze functie in de controle van de energiebalans worden verscheidene andere fysiologische rollen toegedicht aan NPY. Wat voorbeelden; zijn betrokkenheid in 24-uurs ritmes, reacties van opwinding, sexuele functies en weerstand van de bloedvaten.
Neurotensine Dit is een tridecapeptide die rijkelijk door het gehele centrale zenuwstelsel wordt getransporteerd en functioneert als neuromodulator of neurotransmitter. Het kan ook betrokken zijn bij dopamine geassocieerde pathofysiologische gebeurtenissen, het onderhoud van structuur en functie van het darmkanaal en de regulatie van de vetstofwisseling.
N-methyl-histamine Histamine verdwijnt snel uit het plasma vanwege zijn korte halfwaarde tijd. Omdat een metaboliet van histamine, N-Methylhistamine stabiel is en een langere halfwaarde tijd bezit kan deze nuttig zijn voor de plasma concentratie in terugblikkend aspect tot de uitstoot van histamine.
N-methyl-imidazool azijnzuur Histamine wordt in de stofwisseling verwerkt tot N-methylhistamine door een N-methyl-transferase of door imidazool azijnzuur door diamine oxidase. De N-methylhistamine kan dan ook in de stofwisseling verder verwerkt worden tot N-methyl-imidazool azijnzuur door middel van monoamine oxidase (MAO).
Noradrenaline Noradrenaline speelt samen met Dopamine een grote rol bij de concentratie. Het wordt gesynthetiseerd door een aantal enzymachtige stappen in het binnenste van de aminozuur Tyrosine. De eerste reactie hierop is de oxidatie in Dihydroxyfenylalanine (Dopa), gevolgd door decarboxylatie in de neurotransmitter Dopamine en in de laatste stap beta-oxidatie naar Noradrenaline.
Normetanefrine Normetanefrine is een aan methyl verwant metaboliet van Norepinefrine, dat wordt uitgestoten via de urine, wat op verschillende plaatsen word aangetroffen. Het geldt als een aanwijzing voor tumoren.
Oxaalacetaat Oxaalacetaat of oxaalzuur is niet alleen belangrijk als laatste stap in de citroenzuurcyclus maar is een zeer belangrijk bouwmateriaal voor het vormen van vele andere stoffen. Het vormt aspartaat, wat dan vervolgens weer asparagine, lysine, urea, nucleotiden, homoserine, methionine, threonine en isoleucine maakt. Dat is dan een greep uit de lijst van, voor de stofwisseling belangrijke, aminozuren en sleutelelementen.
Oxytocine Oxytocine en de bijbehorende receptoren worden gevonden in het hart. Dit hormoon lijkt een belangrijke rol te vervullen bij de embryonale ontwikkeling van het hart. Het wordt ook wel het liefdeshormoon genoemd, dit vanwege de betrokkenheid bij emoties ten opzichte van relaties en liefde en de invloed op het orgasme. Het herbergt de ontwikkeling van tolerantie voor verschillende verslavende drugs - zoals alcohol, cocaïne en pijnstillers - en vermindert afkick-verschijnselen. De afscheiding van Oxytocine tijdens de borstvoeding veroorzaakt milde maar vaak pijnvolle samentrekkingen van de baarmoeder gedurende de eerste paar weken van het zogen.
Proglucagon Glucagon wordt origineel gesynthetiseerd als de proteïne Proglucagon die bij zoogdieren is gecodeerd door een enkele gen. In de alfa-cellen van de alvleesklier wordt Proglucagon geproduceerd in een proteolytische scheiding naar glucagon en verschillende biologisch inactieve peptiden.
Proinsuline Deze stof wordt eerst aangemaakt in de alvleesklier en dan omgezet in Insuline. Wanneer insuline uit de alvleesklier van varkens of runderen wordt gereinigd is niet alle proinsuline volledig verwijderd. Wanneer mensen deze insulines injecteren kan de proinsuline een schrikreactie teweegbrengen in het lichaam, dit om de insuline tegen te houden. Dit kan op de plaats waar de injectie heeft plaatsgevonden zelfs bulten op de huid veroorzaken.
Prolactine Prolactine is een ééncellig proteïne hormoon wat nauw verwant is aan groeihormonen. Het wordt gesynthetiseerd en afgescheiden door een grote verscheidenheid aan cellen in het hele lichaam. Dit betreft voornamelijk immuuncellen, de hersenen en de moederkoek van de zwangere baarmoeder.
Pyruvaat Dit is een belangrijke schakel in de glycolitische en pyruvate dehydrogenase paden welke betrokken zijn bij de biologische energieproductie. Pyruvaat wordt overal in levende organismen gevonden. Het is geen essentiële voedingsstof aangezien het ook door middel van synthese uit de cellen van het lichaam kan worden gehaald. Pyruvaat wordt wel veel geconsumeerd. De gemiddelde dagelijkse hoeveelheid die wij binnenkrijgen ligt ongeveer tussen de 100 milligram en 2 gram. Bepaalde soorten fruit en groente zijn rijk aan pyruvaat. Een rode middelmaat appel bevat als voorbeeld ongeveer 450 milligram. Donker bier en wijn zijn ook rijke bronnen van pyruvaat.
Sarcosine Sarcosine is N-methylglycine. Het is een aminozuur die in spieren en andere weefsels voorkomt.
Serotonine Serotonine wordt verkregen uit synthese van zijn voorloper, 5-hydrotryptofaan (5-HTP), door decarboxylase van de aromatische enzymzuren. Het wordt in de stofwisseling in grote hoeveelheden omgezet door monoamine oxidase naar 5-hydroxyindoolzuur welke wordt afgezet in de urine.
Somatostatine De tetradecapeptide Somatostatine wordt rijkelijk gedistribueerd door het gehele lichaam en is een belangrijke regulator van endocriene- en zenuwstelsel-functies.
Substance P Substance P of SP is een undecapeptide die behoort tot de tachykinine peptide familie. Het wordt veel verspreid in het gehele centrale- en perifere zenuwstelsel en men denkt dat het een rol speelt in de overbrenging van pijn.
Succinaat Succinaat is in staat electronen af te geven in een onderdeel van de citroenzuurcyclus.
Succinaat-semialdehyde GABA wordt in de stofwisseling door GABA-T gebruikt om Succinaat-semialdehyde te vormen. Deze transaminase zal glutamaat regenereren wanneer dit gebruikt wordt in de aanwezigheid van alfa-ketoglutaraat. Succinaat-semialdehyde wordt geoxideerd door Succinaat-semialdehyde-dehydrogenase tot Succinaatzuur wanneer het opnieuw de citroenzuurcyclus (Krebscyclus) binnengaat.
Succinaat-semialdehyde-dehydrogenase (SSADH) Een tekort aan SSADH is een zeldzame interne fout van de stofwisseling die geërfd wordt als autosomaal recessieve eigenschap. Bij individuen met onvoldoende aanwezigheid van het SSADH enzym wordt de stofwisseling van gamma-aminoboterzuur (GABA) verstoord.
Taurine In het menselijk lichaam heeft Taurine twee belangrijke taken. Het speelt een rol in de spijsvertering en kan helpen in de formering van actieve zuurstofsoorten voor ademhalingsuitbarsting in de met neutronen geladen korrelige cellen. Er bestaat bewijs dat het aangetroffen wordt in het centrale zenuwstelsel (CZS).
Taurocholzuur Taurocholzuur, ook wel cholzuur genoemd, is betrokken bij het emulgeren van vetten. Het komt als een natriumzout in de gal voor.
TRH Het thyrotropine releasing hormoon (TRH) is een tripeptide hormoon dat de afgifte van TSH en Prolactine door de achterkwab van de hypofyse (HAK) stimuleert. TRH wordt geproduceerd door de hypothalamus en reist via de hypofyse naar de rest van het endocriene systeem.
Tyramine Tyramine is een monoamine stof die is ontstaan uit het aminozuur Tyrosine, dat een lid is van de fenethylamine familie. Het komt veel voor in planten en dieren en wordt als monoamine oxidase in de stofwisseling verwerkt.
Tyrosinase Andere namen voor tyrosinase zijn catechol-oxidase en diphenol-oxidase. Het is een koper-houdend enzym in celweefsel van dieren en planten die, door middel van oxidatie, de productie van melanine en andere pigmenten vanuit tyrosine katalyseren. Denk hierbij als voorbeeld aan het zwart worden van de schil van een gepelde banaan of een in stukken gesneden appel, dit door de blootstelling aan zuurstof.
Vanilline-amandelzuur Deze stof wordt door oxidatie in de lever gevormd en gekatalyseerd door alcohol en aldehyde-dehydrogenase.
Vasoactief-intestinaal-polypeptide (VIP) VIP is een peptide hormoon dat 28 aminozuur-residuen bevat. Peptiden zijn de familie van moleculen gevormd door de verbindingen van verschillende aminozuren in een gedefiniëerde volgorde. Het is zijn rol in de ingewanden om grote stimuleringen over te brengen op de afscheiding van water en electrolyten, alsook het vertragen van perifere bloedvaten en het bevolken van gastrine-gestimuleerde zuren. Bij de mens is gastrine een hormoon dat de afscheiding van maagzuur stimuleert. Het wordt ook gevonden in de hersenen en heeft een aantal autonome zenuwen.

De tekst voor deze testset is, met een flink aantal vertaalde woorden uit het Engels verder grotendeels ongewijzigd, overgenomen uit de bijbehorende Totaal Balans documentatie. Met behulp van deze testset en de Bioresonantie of Electroacupunctuur kan de werking van de hersenchemie gecontroleerd worden.
In de tabel op deze pagina komen ook verschillende hormonen voor. Een aantal hiervan zijn endocriene hormonen en hebben ook een plekje op een eigen pagina gekregen.
Omhoog