De SKB test

Naast allerlei andere onderzoeken, veelal op ontlasting en urine, voert het laboratorium van RP Vitamino Analytic ook de zogenoemde SKB test uit.
De SKB test bestaat uit twee - los van elkaar staande - tests, namelijk de ROTS test en de SKL test. SKB staat voor bloedsediments-combitest. De combinatie van deze analyses verhoogt de betrouwbaarheid èn nauwkeurigheid van de te stellen diagnose aanzienlijk.

De ROTS test


De afkorting ROTS staat voor: reactieve oxidatieve toxische substanties of sedimenten. Men noemt de ROTS ook wel vrije radicalen. De basis voor deze test is gelegd en verder ontwikkeld door de wetenschapper R. Bradford, dit gebeurde in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Door zijn project gaf hij deze bloedtest de kans om zijn werkelijke waarde in de praktijk aan te tonen.
De ROTS test, deze opname toont een normale structuur van het bloed zonder ROTS en pathologische afwijkingen. Op deze opname van de ROTS test zien we onder andere een zwarte verkleuring door een flinke belasting van de nieren.

De ROTS test. Er is hier een welhaast ideale structuur te zien zonder pathologische afwijkingen en geen ROTS.
Met zo'n bloedplaatje zou je goed gezond in je vel moeten zitten...

Een storing op macro niveau veroorzaakt door belasting van de nieren, dit volgens de ROTS test. Op deze afbeelding zien we onder meer een zwarte verkleuring en tevens cysten.
Onder een microscoop, die voor de ROTS test wordt gebruikt, kan een simpele druppel bloed veel geheimen prijsgeven. De giftige (toxische) bestanddelen of sedimenten zijn restanten van processen in het lichaam die tot de stofwisseling behoren.
Er blijkt nu dat wanneer iemand belast is met een te grote hoeveelheid van deze vrije radicalen of andere reactieve deeltjes het gestolde bloed een, ten opzichte van de normaal, afwijkend beeld toont. Deze sterk reactieve moleculen kunnen allerlei schade in het lichaam veroorzaken.
Deze ROTS beschadigen onder andere eiwitten (enzymen), de vliezen (membranen) van cellen, het bindweefsel (collageen) en vormen tevens een belangrijke oorzaak voor het optreden van degeneratie en ouderdomsverschijnselen.
Van een goed werkend immuunsysteem in het menselijk lichaam wordt echter verwacht ze onschadelijk te kunnen maken...

De SKL test


De SKL test is door Dr. Sklenar ontwikkeld en verder verfijnd. Bij deze test wordt de vorm, kleur en structuur van de rode bloedcellen oftewel erytrocyten beoordeeld. Er kunnen de volgende veranderingen in de structuur van de cellen in het bloed zichtbaar worden:
 • Een doornappelvorm. Bij verschillende ziektebeelden onstaan regelmatig - morfologische - afwijkingen in de vorm van de cellen. Een gezonde rode bloedcel heeft geen kern, is rond van vorm en aan beide zijden hol (biconcaaf) maar kan ook de vorm van een doornappel aannemen (doornappelcel). De doornappelcel is een, bij sommige ziekten van het bloed optredende, verschrompelde rode bloedcel. Men noemt deze doornappelvormen ook wel echinocyten.

 • Kleur en verbleking (anisochromasie of anisochromie). Normaal is de kleuring van de cel aan de rand wat sterker dan in het midden.

 • Biogranula. De buitenrand van de cel kan een korrelige structuur vertonen, de biogranula.

 • Vacuolen. Een vacuole is een ledige ruimte of holte, die al dan niet gevuld met vloeistof is, binnen de cel in het protoplasma.
We kunnen de afwijkende (morfologische) vorm van een rode bloedcel of erytrocyt, naast het eerder genoemde verschrompelen, onderverdelen in de afmeting en andere vormen.
De SKL test met een afbeelding van normale cellen zonder pathologische veranderingen. De SKL test met hier afgebeeld een stolling van bloed op microniveau. Een vormverlies van de erytrocyten en biogranula wat duidt op een zwak immuunsysteem.

De SKL test. We zien hier normale cellen zonder pathologische veranderingen.
Zo wil je ze na een test graag zien...

Een stolling van bloed op microniveau volgens de SKL test. Erytrocyten met vormverlies en biogranula die duiden op een verzwakt immuunsysteem.

Afmeting van de cellen


Bij de cellen met afwijkende afmeting kunnen voorkomen:
 • Anisocytose, de rode bloedcellen of erytrocyten hebben dan een ongelijke grootte.

 • Macrocytemie of macrocytose is het verschijnsel dat een deel van de bloedcellen groter is dan normaal. Een erytrocyt met deze afmeting wordt een macrocyt genoemd.

 • Microcytemie of microcytose betekent erytrocyten die abnormaal klein zijn. Men noemt ze dan microcyten.
Een erytrocyt die een normale afmeting heeft wordt ook wel normocyt genoemd.

Andere vorm van de cellen


Een aantal vormafwijkingen van de rode bloedcellen of erytrocyten, met hun specifieke naam op alfabetische volgorde, die voor kunnen komen zijn - na een normale cel - de:

Naam: Foto: Korte beschrijving van de vormafwijking:
Normaal Een foto van een normaal gevormde rode bloedcel ofwel erytrocyt. Er worden drie soorten cellen in het bloed onderscheiden: bloedplaatjes of trombocyten, rode bloedcellen of erytrocyten en tot slot de witte bloedcellen of leukocyten. Afgebeeld op de foto links is een normale rode bloedcel ofwel erytrocyt. We zien een ronde vorm zonder deuken, wonderlijke uitsteeksels of andere vervormingen. Er is tevens een lichter en wat verdiept deel in het centrum van de cel zichtbaar. Deze verdieping bevindt zich aan beide platte zijden van de cel, dit wordt biconcaaf of tweezijdig hol genoemd.
De rest van deze tabel toont afwijkingen van de erytrocyten met een kleine beschrijving ervan en de namen die hiervoor in gebruik zijn. De afwijkingen worden ook wel morfologische afwijkingen genoemd.
Acanthocyt Een foto van acanthocyten, rode bloedcellen of erytrocyten met niet regelmatige uitsteeksels. Acanthocyten of frambooscellen zijn rode bloedcellen met veelvoudige en onregelmatig verdeelde uitsteeksels op het oppervlak van de cel. Er wordt bij dit soort afwijkende erytrocyten ook wel gesproken en geschreven over een stekelcel, stekelvorm, doorncel of doornappelvorm. Wanneer er veel acanthocyten in het bloed voorkomen noemt men dit acanthocytose.
Annulocyt Op deze foto een annulocyt. Deze ziet er ringvormig uit door een kleurloos centrum. Annulocyten zijn erytrocyten met een ringvormig (annulus) voorkomen. Dit vanwege het feit dat ze in het centrum geen kleur hebben. Na de normaal gebruikelijke kleuring worden ze in het bloed herkend doordat er een soort ringen zichtbaar zijn. Wanneer ze voorkomen noemt men dit annulocytose.
Dacryocyt   Voor dacryocyten, zie de traandruppelcellen een stuk lager op deze pagina.
Depranocyt Hier heeft de cel de vorm van een sikkel, het is een sikkelcel of depranocyt. Depranocyten of sikkelcellen, dit zijn sikkelvormige erytrocyten met een korte levensduur die onregelmatige scherpe uitsteeksels bezitten. De zogenaamde sikkelcelziekte (sikkelcelanemie) is hier naar vernoemd. Dit kan door middel van bloedonderzoek (electroforese) uitgetest worden (eiwitten in het serum, de serumeiwitten). Het hiermee verkregen beeld heet een electroferogram.
Doornappel Hier staat geen foto. Doornappelcellen krijgen hun uiterlijk door schrompeling van de rode cellen in het bloed ofwel erytrocyten. Kijk voor deze afwijkende celvormen ook bij acanthocyten wat hoger, en echinocyten iets lager op deze pagina.
Echinocyt Ook de echinocyt wordt gehinderd door uitsteeksels op het oppervlak. De afwijkende echinocyten zijn bedekt met meerdere over het oppervlak van de cel verspreide uitsteeksels die wel lijken op de hier al eerder genoemde doornappelcellen (doornappelvorm). De naam braamcellen of burr-cellen wordt ook gebruikt.
Elliptocyt Een elliptische cel, de elliptocyt. Elliptocyten zijn erytrocyten met een ovale of elliptische vorm. Men noemt ze ook wel ovalocyten. De aandoening elliptocytose (ook elliptocytosis) is een vorm van bloedarmoede (een anemie) gekenmerkt door een hoog aantal elliptocyten (ovalocyten) in het bloed. Elliptocytose wordt ook ovalocytose genoemd.
Fragmentocyt   Zie voor fragmentocyten de schistocyten lager in deze tabel.
Geldrol Aan elkaar klevende cellen zodat een soort geldrol ontstaat. Geldrolvormig of rouleau-vorming. Het zijn cellen die zich gaan stapelen en klonteren (agglutinatie of aggregatie) waarbij deze cellen met de platte zijde tegen elkaar aan liggen als ware het een rol met munten (impilatio). Bij de formatie van geldrollen is een afwijkende eiwitsamenstelling in het bloed hier debet aan.
Helmcel   Zie voor helmcellen de schistocyten wat lager in deze tabel.
Kogelcel   Zie voor kogelcellen de sferocyten lager op deze pagina.
Leptocyt Geen foto beschikbaar. Leptocyten hebben - afgezien van de dunne rand - te weinig kleur (ze zijn hypochroom) in de celkern, dit door een tekort aan chromatine, de sterk kleurbare kernstof (hypochromie of ook hypochromatose).
Megalocyt Een megalocyt is een erg grote erytrocyt. Megalocyten zijn zeer grote erytrocyten of rode bloedcellen. Men noemt een magalocyt ook wel gigantocyt.
Ovalocyt Ook de ovalocyt heeft een langgerekte vorm. Ovalocyten zijn langwerpige erytrocyten met de vorm van een ellips of ovale vorm. Men noemt ze ook elliptocyten. Zie voor de aandoening ovalocytose de elliptocyt hoger in deze tabel.
Poikilocyt Hier hebben we geen opname van. Poikilocyten zijn erytrocyten met een abnormale vorm die variatie vertoont wanneer er sprake is van poikilocytose en een afwisseling in zowel kleur als vorm laat zien. Bij poikilocytose vindt men poikilocyten in het bloed door een aantal vormen van bloedarmoede. Onder poikilocytose (poikilocytosis en ook poikilocytemie) rangschikt men ook wel de afwijkende vormen zoals de sikkelcel en traandruppelcel. Poikilocyten gelden als degeneratieve vormen.
Potloodcel De naam zegt het al: een cel met de vorm van een potlood of stift. Potloodcellen (pencil cells) zijn rode bloedcellen die aardig op een potlood lijken. De naam deed zoiets reeds vermoeden..., toch?
Rouleau   Zie voor de rouleau vorming bij de geldrollenvorm hoger in de tabel.
Schietschijf Een zelfverklarende term, dit soort cel gelijkt op een schietschijf. Schietschijfcellen, ook doelcel of doelwitcellen. Een schietschijfcel toont met de normaal in gebruik zijnde kleurmethoden een wel op een schietschijf gelijkend uiterlijk. Zo'n cel heeft een ringvormig helderder deel terwijl de rand en het centrum wel gekleurd zijn.
Schistocyt Een foto van beschadigde rode bloedcellen. Schistocyten, zijn deeltjes of fragmenten van beschadigde erytrocyten. Ze worden ook in verschillende gedaante aangetroffen en zijn altijd kleiner dan normale erytrocyten. De naam fragmentocyten wordt ook gebruikt, klinkt wel logisch, is het niet? De ook voorkomende helmvormige schistocyten noemt men ook wel helmcellen, ze kunnen verschillende (helm)vormen aannemen.
Sferocyt Bolvormige cel zonder duidelijk centrum. Sferocyten, dit zijn kleine erytrocyten in het bloed die bolvormig zijn. Deze cellen bezitten geen centraal bleek gedeelte. Men noemt de sferocyten ook wel kogelcellen.
Sikkelcel   Sikkelcellen, zie depranocyten wat hoger in deze tabel.
Stomatocyt De lichte spleet van een stomatocyt doet denken aan een mond (stomato). Stomatocyten zijn abnormale erytrocyten die de vorm van een menselijke mond of een spleetvormig centraal bleek gedeelte hebben. Deze cellen met hun bijzondere vorm zijn slechts aan één zijde hol (uniconcaaf) of ingedeukt. Ze worden ook wel triangulocyten (triangulus ofwel driehoekig) genoemd en komen onder andere voor bij een vergiftiging door alcohol.
Targetcel   Zie voor de targetcellen bij de schietschijfcellen hoger op deze pagina.
Traandruppel Deze foto toont een peervorm, de traandruppelcel . Traandruppelcellen of traancellen, erytrocyten met aan één zijde een uitloper die de vorm van een druppel heeft of peervormig is. Je vindt ze ook wel met de naam dacryocyten.
Triangulocyt   Zie voor de triangulocyten bij de stomatocyten iets hoger in deze tabel.

Qua kleur van de cellen in het bloedbeeld worden de afwijkingen goed zichtbaar gemaakt door middel van een bepaalde techniek van kleuring.

Aandoeningen en ziekten


Met behulp van de SKB combi-test kunnen onder meer de volgende verstoringen aantoonbaar gemaakt worden:
 • Adrenale stress, onder invloed van of afkomstig van de bijnier of bijnieren (renaal).

 • Darmverstoringen, deze worden onderscheiden naar een door schimmels of zwammen (mycotisch) veroorzaakte of onevenwichtige (dysbiotische) belasting.

 • Een te kleine opname van chroom, jodium, kobalt, koper, mangaan, nikkel, selenium, ijzer of zink. Een tekort aan spoorelementen (oligo-elementen) kan enzymblokkades (eiwitten) veroorzaken.

 • Een verhoogde of juist verlaagde stollingswaarde (fibrinolyse) van het bloed.

 • Gewrichtsklachten zoals artritis, jicht of reuma.

 • Hormonale ofwel endocriene verstoringen.

 • Kwaliteit van het zuurstoftransport, van groot belang hierbij zijn de rode bloedcellen ofwel erytrocyten die voortdurend blootgesteld zijn aan moleculaire zuurstof. Hierdoor bestaat er voor deze cellen een sterke bedreiging door de al eerder genoemde reactieve zuurstof substanties (ROS en ROTS).

 • Leverbelasting, nierbelasting of het zenuwstelsel.

 • Opbouw van schadelijke stoffen (toxinen) en ontstekingen in het lichaam.

 • Veranderingen in de zuurgraad of pH-waarde.

 • Vermoeden tot het vormen van cysten of kwaadaardige (maligne) processen.

 • Verstoringen in het omzetten van eiwitten (enzymproces).
De SKB test vormt een zeer nuttig instrument voor een arts of natuurgeneeskundig therapeut. Met deze combi-test kunnen verschillende verstoringen in het lichaam vroegtijdig aangetoond worden. Dit veelal voordat een ziekte zich reeds merkbaar ontwikkeld heeft: preventie!

U kunt hier eventueel (weer terug) naar de pagina over de onderzoeken die in het laboratorium van RP Vitamino uitgevoerd kunnen worden. Of naar de pagina met aandoeningen en de daar bij aanbevolen onderzoeken.